NL translation of update of Internet Governance Forum
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

pull/2112/head
André Ockers 2 years ago
parent d93e2becbe
commit 32f9b265db

@ -1,22 +1,24 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<activityset>
<version>1</version>
<version>2</version>
<activity id="igf" date="2006-10-30" status="finished">
<title>Internet Governance Forum (IGF)</title>
<description>
Het Internet Governance Forum (IGF) is een discussieforum van de Verenigde Naties,
opgericht tengevolge van besluiten van de VN World Summit on the Information Society
Het Internet Governance Forum (IGF) is een discussieforum van de Verenigde Naties,
opgericht als gevolg van besluiten van de VN World Summit on the Information Society
(WSIS). De FSFE volgt het IGF om er zeker van te zijn dat de beleidsdiscussies geen
gevaar vormen voor de digitale vrijheid in het algemeen en de Vrije Software in het
gevaar vormen voor digitale vrijheid in het algemeen en Vrije Software in het
bijzonder.
</description>
<link href="/activities/igf/igf.html" />
<order priority="1" />
<tags>
<tag key="policy" />
<tag key="ilovefs">I Love Free Software</tag>
<tag key="policy">beleid</tag>
</tags>
</activity>
</activityset>

Loading…
Cancel
Save