Browse Source

ilovefs has been celebrated for the 8th time, not 7th

svn path=/trunk/; revision=35186
pull/8/head
Max Mehl 4 years ago
parent
commit
31217c8572
3 changed files with 3 additions and 3 deletions
 1. +1
  -1
    news/2017/news-20170315-01.de.xhtml
 2. +1
  -1
    news/2017/news-20170315-01.en.xhtml
 3. +1
  -1
    news/2017/news-20170315-01.nl.xhtml

+ 1
- 1
news/2017/news-20170315-01.de.xhtml View File

@ -10,7 +10,7 @@
<h1>#ilovefs Report 2017: Liebe und Aktivismus</h1>
<p newsteaser="yes"> Am 14. Februar 2017 wurde der "I Love Free Software"-Tag zum siebten Mal in Folge
<p newsteaser="yes"> Am 14. Februar 2017 wurde der "I Love Free Software"-Tag zum achten Mal in Folge
gefeiert, sodass man diesen Tag inzwischen schon als Tradition bezeichnen darf.
Dieser Tag ist ein besonderer Tag geworden für Menschen aus aller Welt, die
ihre Liebe und Zuneigung nicht nur ihrem Partner, sondern auch der


+ 1
- 1
news/2017/news-20170315-01.en.xhtml View File

@ -11,7 +11,7 @@
<h1>#ilovefs Report 2017: Love and Activism</h1>
<p newsteaser="yes">On Tuesday 14th of February, the "I Love Free
Software" day was celebrated for its seventh consecutive year, in what
Software" day was celebrated for its eighth consecutive year, in what
can now be called a tradition. This day has become a special day for
people all around the world to declare their love and affection not
only to their partner but also to the whole Free Software


+ 1
- 1
news/2017/news-20170315-01.nl.xhtml View File

@ -10,7 +10,7 @@
<h1>#ilovefs Rapport 2017: liefde en activisme</h1>
<p newsteaser="yes">Op dinsdag 14 februari werd de "I Love Free Software"-dag voor de zevende keer op rij gevierd, zodat er nu sprake is van een traditie. Deze dag is voor mensen op de hele wereld een speciale dag geworden om hun liefde en affectie niet alleen aan hun partner te verklaren maar ook aan de hele Vrije Software-gemeenschap.</p>
<p newsteaser="yes">Op dinsdag 14 februari werd de "I Love Free Software"-dag voor de achtste keer op rij gevierd, zodat er nu sprake is van een traditie. Deze dag is voor mensen op de hele wereld een speciale dag geworden om hun liefde en affectie niet alleen aan hun partner te verklaren maar ook aan de hele Vrije Software-gemeenschap.</p>
<p>De FSFE wil iedereen bedanken die deelnam aan de #ilovefs-campagne van dit jaar. Bedankt dat u de tijd heeft genomen om uw waardering te tonen aan de mensen die Vrije Software mogelijk maken: de ontwikkelaars, ontwerpers, testers, vertalers en projecten die iedere dag hard werken om onze vrijheden te behouden. En dank aan iedereen voor uw
afbeeldingen, video's, blogs en nieuws op de 14e, ervoor of erna. Want dankzij u is de #ilovefs-campagne een authentiek succes geworden. </p>


Loading…
Cancel
Save