Преглед на файлове

Fixed encoding.

svn path=/trunk/; revision=7307
tags/stw2018
Reinhard Müller преди 13 години
родител
ревизия
2fc7ebf15a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      news/2006/news-20061113-01.fr.xml

+ 1
- 1
news/2006/news-20061113-01.fr.xml Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-11-13">

Loading…
Отказ
Запис