diff --git a/news/2021/news-20211118-01.nl.xhtml b/news/2021/news-20211118-01.nl.xhtml index 2f1590f602..5fd41c11a0 100644 --- a/news/2021/news-20211118-01.nl.xhtml +++ b/news/2021/news-20211118-01.nl.xhtml @@ -1,15 +1,17 @@ 1 + - -Open brief brengt Vrije Software en "Publiek geld? Publieke code!" onder de aandacht bij Nederlandse kabinetsformatie - +Open brief brengt Vrije Software en "Publiek geld? Publieke code!" onder de aandacht bij Nederlandse kabinetsformatie + +

>Open brief brengt Vrije Software en "Publiek geld? Publieke code!" onder de aandacht bij Nederlandse kabinetsformatie

+

Op dit moment vindt de Nederlandse kabinetsformatie plaats, waarin partijen doelen stellen voor de volgende regeerperiode. De FSFE spoort de beoogde coalitiepartijen aan om navolging te geven aan het "open, tenzij"-beleid uit 2020, en daarmee invulling te geven aan Publiek geld? Publieke code!.