Преглед на файлове

Add donation banner

pull/607/head
George Brooke-Smith преди 2 години
committed by Gogs
родител
ревизия
2f2f6856ae
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 3 реда
  1. +1
    -2
      look/fsfe.less
  2. +1
    -1
      look/fsfe.min.css

+ 1
- 2
look/fsfe.less Целия файл

@ -130,8 +130,7 @@ img.signatory-logo {
padding-top: 1.8em;
}
p.text {
background-color: rgba(0,0,0,0.5);
background-size: contain;
background-color: rgba(0,0,0,0.5);
-moz-hyphens: manual;
-webkit-hyphens: manual;
hyphens: manual;


+ 1
- 1
look/fsfe.min.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис