Browse Source

Checked bugs for Czeck Republic

svn path=/trunk/; revision=31211
tags/stw2018
nicola.feltrin 4 years ago
parent
commit
2de4a354ba
1 changed files with 11 additions and 10 deletions
  1. 11
    10
      campaigns/pdfreaders/bugs-cz.en.xml

+ 11
- 10
campaigns/pdfreaders/bugs-cz.en.xml View File

@@ -8,12 +8,12 @@
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7"
institution-url="http://www.mvcr.cz/clanek/prohlaseni-o-pristupnosti.aspx & http://www.mojedatovaschranka.cz/static/pages/prohlaseni.html"
institution-url="http://www.mvcr.cz/mvcren/article/declaration-of-accessibility.aspx"
opened="2010-09-16"
closed=""
name="Danc"
group=""
comment=""
comment="Original link broken. Link updated on 2015-05-07 by Nicola Feltrin"
/>
<bug institution-name="Úřad vlády České republiky - Informační centrum vlády"
institution-address="Vladislavova 4, Praha 1"
@@ -48,10 +48,11 @@ poštovní schránka 21
institution-address="Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10"
institution-url="http://www.praha10.cz/dokumenty/soubory-ke-stazeni-formulare.aspx"
opened="2010-10-01"
closed=""
closed="2015-05-07"
closedby="Nicola Feltrin"
name="Danc"
group=""
comment=""
comment="The website doesn't seem to exist anymore"
/>

<bug institution-name="Městská část Praha 2"
@@ -66,12 +67,12 @@ poštovní schránka 21

<bug institution-name="Městská část Praha 4"
institution-address="Městská část Praha 4, Táborská 350/32, 140 45 Praha 4 - Nusle"
institution-url="http://www.praha4.cz/Formulare-a-zadosti"
institution-url="http://www.praha4.cz/Formulare-a-zadosti-1"
opened="2010-10-01"
closed=""
name="Danc"
group=""
comment=""
comment="Original link broken. Link updated on 2015-05-07 by Nicola Feltrin"
/>

<bug institution-name="Městská část Praha 11"
@@ -96,21 +97,21 @@ poštovní schránka 21

<bug institution-name="Městská část Praha 13"
institution-address="Úřad MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5"
institution-url="http://www.praha13.cz/10555_Verejne-vyhlasky-CU-Breclav-Miroslav-Slivenecky-CU-Praha-D1-Radek-Meisner-Magistrat-mesta-Olomouce-Holous-Jan"
institution-url="http://www.praha13.cz/15061_Exekutorsky-urad-Frydek-Mistek-drazebni-vyhlaska-Alena-Hassanein"
opened="2010-10-01"
closed=""
name="Danc"
group=""
comment=""
comment="Original link broken. Link updated on 2015-05-07 by Nicola Feltrin"
/>
<bug institution-name="Magistrát hlavního města Prahy"
institution-address="Magistrát hl. m. Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1"
institution-url="http://magistrat.praha.eu/65162_Prohlaseni-o-pristupnosti"
institution-url="http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka_podani/casto_kladene_dotazy/technologie/navod_na_instalaci_adobe_acrobat_reader/index.html"
opened="2010-10-01"
closed=""
name="Danc"
group=""
comment=""
comment="Original link broken. Link updated on 2015-05-07 by Nicola Feltrin"
/>
</buglist>
</set>

Loading…
Cancel
Save