Browse Source

Add Finnish translation of new year's resolution page.

svn path=/trunk/; revision=11867
pull/8/head
tjyrinki 12 years ago
parent
commit
2c064dbc65
1 changed files with 127 additions and 0 deletions
  1. +127
    -0
      news/2009/nyr.fi.xhtml

+ 127
- 0
news/2009/nyr.fi.xhtml View File

@@ -0,0 +1,127 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2009-01-05">
<head>
<title>FSFE - Uuden vuoden lupaus 2009</title>
<link href="nyr/nyr.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!--[if lte IE 7]><link href="nyr/iesucks.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]-->
</head>
<body>

<div class="toolbox">
<p><a href="http://pdfreaders.org/" target="_blank"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-72dpi.png" alt="pdfreaders.org" /></a></p>
<p><a href="nyr-2009.pdf">Lataa PDF-versio (36 kb)</a></p>
</div>

<p newsteaser="yes" class="n">
Takaisin töissä? Vielä etsimässä hyvää uuden vuoden lupausta?<br />
2009 tulee olemaan tärkeä vuosi FSFE:lle, eikä vähiten yleiskokouksen
ensimmäisen yleisillä vaaleilla tehtävän Fellow-jäsenvalinnan takia.
Fellowship-jäsenet jatkavat myös muilla tavoin suoraa vaikuttamistaan
FSFE:n toimintaan.
</p>

<div id="frame">

<h1>2009, uusi vuosi</h1>

<div class="box g1">

<img class="imgleft noie" src="nyr/1g.png" alt="" />

<h2>Mitä asioita voin tehdä itseni ja muiden eteen?</h2>

</div>

<div id="story-column">

<div class="box g2">

<img class="imgright noie" src="nyr/2g.png" alt="" />

<p>
Ehkä voin liittyä heihin, jotka <br />
työskentelevät digitaalisten vapauksien eteen
</p>

</div>
<div class="box g3">

<img class="imgleft noie" src="nyr/3g.png" alt="" />

<p>
… antaa oman panokseni ja voimavarani<br />
vapaille ohjelmistoille ja sen arvoille
</p>

</div>
<div class="box g4">

<img class="imgright noie" src="nyr/4g.png" alt="" />

<p>
… tulla osaksi vapauksien sekä datan ja<br />
ohjelmistojen henkilökohtaisen hallinnan<br />
edistämistä tekevien vapaaehtoisten yhteisöä
</p>

</div>
<div class="box g5">

<img class="imgleft noie" src="nyr/5g.png" alt="" />

<p>
… kävellä heidän kanssaan oikeudenmukaisen,<br />
vapaan ja demokraattisen maailman<br />
tavoittamiseksi
</p>

</div>
<div class="box g6">

<img class="imgright noie" src="nyr/6g.png" alt="" />

<p>
… ja halutessani osallistua suoraan<br />
järjestöön ja sen toimintaan.
</p>

</div>
<div class="box g7">

<img class="imgleft noie" src="nyr/7g.png" alt="" />

<p>
Voin tehdä kaiken tämän liittymällä<br />
liittymällä FSFE:n Fellowship-jäseneksi<br />
tai auttamalla tuttavaa liittymään.
</p>

</div>

</div> <!-- /#story-column -->

<div id="inline-footer">
<div id="join">

<p><strong>Salli itsesi</strong> <strong>auttaa muita</strong><br />
kohti digitaalisen ajan vapauksia.</p>

<p><a href="http://fellowship.fsfe.org/join/">Liity FSFE:n Fellowship-jäseneksi tänään!</a></p>

</div>
<div id="logos">

<a href="http://fellowship.fsfe.org/">
<img id="fsfelogo" src="nyr/logo1.png" alt="" /><br />
<img id="fellowshiplogo" src="nyr/logo2.png" alt="" />
</a>

</div>
</div> <!-- /#inline-footer -->

<a class="n" href="#top">Alkuun</a>

</div> <!-- /#frame -->

</body>
</html>

Loading…
Cancel
Save