NL translation of order delay page
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

This commit is contained in:
André Ockers 2021-07-07 13:52:28 +02:00
parent 6e727db49a
commit 27c9b5a21a
1 changed files with 11 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,11 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
<version>1</version>
<module>
<p class="alert alert-danger">
Op dit moment kunnen we promotiemateriaal en bestellingen voor fan-artikelen niet met de gebruikelijke snelheid afhandelen. Toch doen onze stafleden hun uiterste best om zo snel mogelijk uw aanvragen af te werken. Bedankt voor uw begrip en geduld.
</p>
</module>
</data>