[TR] Add activities pages translations (#2329)
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

Signed-off-by: T. E. Kalayci <tekrei@fsfe.org>
Reviewed-on: #2329
Reviewed-by: bonnie <bonnie@fsfe.org>
Co-authored-by: T. E. Kalayci <tekrei@fsfe.org>
Co-committed-by: T. E. Kalayci <tekrei@fsfe.org>
pull/2344/head
T. E. Kalayci 2 years ago committed by bonnie
parent 8e2de4c29c
commit 26ab50933e

@ -0,0 +1,50 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>3</version>
<head>
<title>Faaliyetler</title>
</head>
<body class="toplevel">
<h1>Faaliyetler</h1>
<div id="introduction">
<p>
Kâr amacı gütmeyen, bir sivil toplum kuruluşu olarak Avrupa Özgür
Yazılım Vakfı, Özgür Yazılım ve Açık Standartlara ilişkin genel bir
kavrayış ve destek oluşturmak için çalışıyor. Aşağıdaki faaliyetler toplum
bilinci, politika savunuculuğu ve hukuki destek alanlarında üstlendiğimiz
somut eylemlerdir.
</p>
</div>
<p>
FSFE, 2001 yılında kurulduğundan beri, Özgür Yazılımı Avrupa ve ötesinde
ilerletmek için her gün çalışıyor.
<a href="/about/ourwork.html">Çalışmamızın üç direğine</a> dayanan somut
faaliyetlerimizle kullanıcı haklarını korumaya ve genişletmeye odaklandık.
Bazı eylemlerimiz yıllar boyunca sürerken, bazıları daha kısa dönem
gelişmelere odaklanıyor, ancak hepsi misyonumuzun bir parçası:
kullanıcıları teknolojiyi denetlemek üzere güçlendirmek.
</p>
<p>
Çalışmamızın diğer önemli bir parçasını sürekli uğraş ve arka plan
çalışması oluşturuyor. Her yıl
<a href="/events/events.html">düzinelerce konferansta</a> yer alıyoruz,
<a href="/contribute/contribute.html">muhteşem bir topluluğu</a>
destekliyor ve sürdürüyoruz ve yararlı kaynaklar sağlıyoruz. Üstelik,
yazılım özgürlüğü, Açık Standartlar, ve kullanıcı haklarına ilişkin tüm
soruların ve araştırmaların öne çıkan bir irtibat noktasıyız. Ayrıca Özgür
Yazılım hukuki ve lisans konularıyla ilgili
<a href="/freesoftware/legal/faq.html">temel eğitim kaynakları</a>
sunuyoruz.
</p>
<localmenu id="1">Öne Çıkanlar</localmenu>
<activity-display highlight="yes" />
</body>
</html>

@ -0,0 +1,62 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>3</version>
<head>
<title>Toplum Bilinci Faaliyetleri</title>
</head>
<body class="toplevel">
<h1>Toplum Bilinci Faaliyetleri</h1>
<!-- Same text as on activities.**.xhtml until <localmenu ...> -->
<div id="introduction">
<p>
Kâr amacı gütmeyen, bir sivil toplum kuruluşu olarak Avrupa Özgür
Yazılım Vakfı, Özgür Yazılım ve Açık Standartlara ilişkin genel bir
kavrayış ve destek oluşturmak için çalışıyor. Aşağıdaki faaliyetler
toplum bilinci, politika savunuculuğu ve hukuki destek alanlarında
üstlendiğimiz somut eylemlerdir.
</p>
</div>
<p>
FSFE, 2001 yılında kurulduğundan beri, Özgür Yazılımı Avrupa ve ötesinde
ilerletmek için her gün çalışıyor.
<a href="/about/ourwork.html">Çalışmamızın üç direğine</a> dayanan somut
faaliyetlerimizle kullanıcı haklarını korumaya ve genişletmeye odaklandık.
Bazı eylemlerimiz yıllar boyunca sürerken, bazıları daha kısa dönem
gelişmelere odaklanıyor, ancak hepsi misyonumuzun bir parçası:
kullanıcıları teknolojiyi denetlemek üzere güçlendirmek.
</p>
<p>
Çalışmamızın diğer önemli bir parçasını sürekli uğraş ve arka plan
çalışması oluşturuyor. Her yıl
<a href="/events/events.html">düzinelerce konferansta</a> yer alıyoruz,
<a href="/contribute/contribute.html">muhteşem bir topluluğu</a>
destekliyor ve sürdürüyoruz ve yararlı kaynaklar sağlıyoruz. Üstelik,
yazılım özgürlüğü, Açık Standartlar, ve kullanıcı haklarına ilişkin tüm
soruların ve araştırmaların öne çıkan bir irtibat noktasıyız. Ayrıca Özgür
Yazılım hukuki ve lisans konularıyla ilgili
<a href="/freesoftware/legal/faq.html">temel eğitim kaynakları</a>
sunuyoruz.
</p>
<localmenu id="2">Toplum Bilinci</localmenu>
<p class="highlight-text">
Toplum Bilincinin FSFE'nin çalışmasında neden önemli bir öğe olduğu ve bu
alandaki genel yaklaşımız hakkında
<a href="/about/ourwork.html#awareness">daha fazlasını öğrenin</a>.
</p>
<activity-display highlight="yes" tag="awareness" />
<h2 class="center">Daha Fazla Bilinçlendirme Faaliyeti</h2>
<activity-display tag="awareness" />
</body>
</html>

@ -0,0 +1,65 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>3</version>
<head>
<title>Legal Support Activities</title>
</head>
<body class="toplevel">
<h1>Legal Support Activities</h1>
<!-- Same text as on activities.**.xhtml until <localmenu ...> -->
<div id="introduction">
<p>
Kâr amacı gütmeyen, bir sivil toplum kuruluşu olarak Avrupa Özgür
Yazılım Vakfı, Özgür Yazılım ve Açık Standartlara ilişkin genel bir
kavrayış ve destek oluşturmak için çalışıyor. Aşağıdaki faaliyetler
toplum bilinci, politika savunuculuğu ve hukuki destek alanlarında
üstlendiğimiz somut eylemlerdir.
</p>
</div>
<p>
FSFE, 2001 yılında kurulduğundan beri, Özgür Yazılımı Avrupa ve ötesinde
ilerletmek için her gün çalışıyor.
<a href="/about/ourwork.html">Çalışmamızın üç direğine</a> dayanan somut
faaliyetlerimizle kullanıcı haklarını korumaya ve genişletmeye odaklandık.
Bazı eylemlerimiz yıllar boyunca sürerken, bazıları daha kısa dönem
gelişmelere odaklanıyor, ancak hepsi misyonumuzun bir parçası:
kullanıcıları teknolojiyi denetlemek üzere güçlendirmek.
</p>
<p>
Çalışmamızın diğer önemli bir parçasını sürekli uğraş ve arka plan
çalışması oluşturuyor. Her yıl
<a href="/events/events.html">düzinelerce konferansta</a> yer alıyoruz,
<a href="/contribute/contribute.html">muhteşem bir topluluğu</a>
destekliyor ve sürdürüyoruz ve yararlı kaynaklar sağlıyoruz. Üstelik,
yazılım özgürlüğü, Açık Standartlar, ve kullanıcı haklarına ilişkin tüm
soruların ve araştırmaların öne çıkan bir irtibat noktasıyız. Ayrıca Özgür
Yazılım hukuki ve lisans konularıyla ilgili
<a href="/freesoftware/legal/faq.html">temel eğitim kaynakları</a>
sunuyoruz.
</p>
<localmenu id="4">Hukuki Destek</localmenu>
<p class="highlight-text">
<a href="/freesoftware/legal/legal.html">Özgür Yazılımda hukuki destek</a>
ve
<a href="/about/ourwork.html#legal"
>bu alandaki genel yaklaşımız hakkında</a
>
daha fazlasını öğrenin.
</p>
<activity-display highlight="yes" tag="legal" />
<h2 class="center">Daha Fazla Hukuki Faaliyet</h2>
<activity-display tag="legal" />
</body>
</html>

@ -0,0 +1,62 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>3</version>
<head>
<title>Policy Advocacy Activities</title>
</head>
<body class="toplevel">
<h1>Policy Advocacy Activities</h1>
<!-- Same text as on activities.**.xhtml until <localmenu ...> -->
<div id="introduction">
<p>
Kâr amacı gütmeyen, bir sivil toplum kuruluşu olarak Avrupa Özgür
Yazılım Vakfı, Özgür Yazılım ve Açık Standartlara ilişkin genel bir
kavrayış ve destek oluşturmak için çalışıyor. Aşağıdaki faaliyetler
toplum bilinci, politika savunuculuğu ve hukuki destek alanlarında
üstlendiğimiz somut eylemlerdir.
</p>
</div>
<p>
FSFE, 2001 yılında kurulduğundan beri, Özgür Yazılımı Avrupa ve ötesinde
ilerletmek için her gün çalışıyor.
<a href="/about/ourwork.html">Çalışmamızın üç direğine</a> dayanan somut
faaliyetlerimizle kullanıcı haklarını korumaya ve genişletmeye odaklandık.
Bazı eylemlerimiz yıllar boyunca sürerken, bazıları daha kısa dönem
gelişmelere odaklanıyor, ancak hepsi misyonumuzun bir parçası:
kullanıcıları teknolojiyi denetlemek üzere güçlendirmek.
</p>
<p>
Çalışmamızın diğer önemli bir parçasını sürekli uğraş ve arka plan
çalışması oluşturuyor. Her yıl
<a href="/events/events.html">düzinelerce konferansta</a> yer alıyoruz,
<a href="/contribute/contribute.html">muhteşem bir topluluğu</a>
destekliyor ve sürdürüyoruz ve yararlı kaynaklar sağlıyoruz. Üstelik,
yazılım özgürlüğü, Açık Standartlar, ve kullanıcı haklarına ilişkin tüm
soruların ve araştırmaların öne çıkan bir irtibat noktasıyız. Ayrıca Özgür
Yazılım hukuki ve lisans konularıyla ilgili
<a href="/freesoftware/legal/faq.html">temel eğitim kaynakları</a>
sunuyoruz.
</p>
<localmenu id="3">Politika Savunuculuğu</localmenu>
<p class="highlight-text">
Özgür Yazılımı güçlendirmek için politik değişime ihtiyacımız var. Buna
nasıl ulaşacağımız hakkında
<a href="/about/ourwork.html#policy">daha fazlasını öğrenin</a>.
</p>
<activity-display highlight="yes" tag="policy" />
<h2 class="center">Daha Fazla Politika Faaliyeti</h2>
<activity-display tag="policy" />
</body>
</html>

@ -27,7 +27,7 @@
Elektronik atık her yıl artıyor. Bu aygıtların üretilmesi için gerekli
enerji oldukça yüksek, üstelik imalat ve tedarik zinciri dünyayı birkaç
defa dolaşacak şekilde yayılmış durumda. Android ileri dönüştürmeyle,
Androida aygıtlarının donanım ömrünü uzatma sorununa çözmeye yönelik bir
Android aygıtlarının donanım ömrünü uzatma sorununa çözmeye yönelik bir
adım atıyoruz!
</p>
@ -69,12 +69,12 @@
</h2>
<p>
Her yeni bir telefon almak yerine mevcut telefonumuzu kullandığımız, yeni
Yeni bir telefon almak yerine mevcut telefonumuzu kullandığımız her seferinde, yeni
telefonların üretiminden ve büyüyen e-atık imhasından kaçınmış oluruz.
<strong>"Android İleri Dönüşüm", yazılım eskimesi sorununu ele almak</strong>
ve kısa dönemli tüketimi, döngüsel bir ekonomi içerisinde doğrusal üretime
dönüştürmek için bir girişimdir. Bunu, Özgür Yazılım kullanarak ileri
dönüşümle sağlar. Sorunu anlatıyoruz, yardım sağlıyoruz ve sesinizin karar
dönüşümle sağlar. Sorunu anlatıyoruz, yardım ediyoruz ve sesinizin karar
alıcılar tarafından duyulmasını sağlıyoruz.
</p>
@ -112,7 +112,7 @@
çalışmadığında sorunludur. Bu durumda, imalatçılar tüketicileri ya yeni
donanım alma ya da eski yazılımla, dolayısıyla olası güvenlik sorunlarıyla
yaşama ikilemine sürüklerler. Yazılım eskimesi Android dünyası genelinde
ciddi bir kaygıdır. Özgür Yazılım kullanaarak bu sorunla nasıl baş
ciddi bir endişe kaynağıdır. Özgür Yazılım kullanaarak bu sorunla nasıl baş
edeceğinizi gösteriyoruz.
</p>
@ -125,10 +125,9 @@
Birçok nedenle aygıtınızı değiştirmeye karar verebilirsiniz. Aygıt
yavaşlamıştır veya yanıt vermiyordur. Veya imalatçı şirket yazılımı desteklemeyi
bırakır, bu da aygıtı kullanışsız ve güvensiz kılar. Bu gibi durumların çoğunda
sorunlar sıklıkla yazılımdan kaynaklanır. Asıl donanım hala iyi çalışmayı sürdürür.
O zaman pahalı donanımı neden
atalım? <strong>Yazılımı güncellemek ve aygıtı kullanmaya devam etmek</strong> daha iyi
değil midir? Android İleri Dönüşüm tam da bununla ilgili!
sorunlar sıklıkla yazılımdan kaynaklanır. Aslında donanım iyi çalışmayı hala sürdürür.
O zaman pahalı donanımı neden atalım? <strong>Yazılımı güncellemek ve aygıtı kullanmaya
devam etmek</strong> daha iyi değil midir? Android İleri Dönüşüm tam da bunun hakkında!
</p>
</div>
</div>
@ -165,10 +164,9 @@
<h2 class="painted">Denetimi ele alın ve kendi telefonunuzu kendinizin kılın</h2>
<p>
Özgür Yazılım işlerim sistemi içeren telefonlar aygıtınız üzerinde size
Özgür Yazılım işletim sistemi içeren telefonlar aygıtınız üzerinde size
tam bir denetim sağlarlar. Böylece aygıtınız üzerindeki yazılımı ne kadar
kullanmak ve ne zaman güncellemek istediğiniz üzerinde daha
fazla denetiminiz olur.
kullanmak ve ne zaman güncellemek istediğiniz üzerinde denetiminiz daha fazla olur.
</p>
<figure class="max-width-70">
@ -179,7 +177,7 @@
<p>
<strong>Telefonunuzdaki işletim sistemini bir Özgür Yazılım işletim sistemiyle değiştirin.</strong>
Birçok, "özel ROM" olarak bilinen, Özgür Yazılım işletim sistemi <var></var>. Her bir özel ROM farklı
Birçok, "özel ROM" olarak bilinen, Özgür Yazılım işletim sistemi var. Her bir özel ROM farklı
bir odak noktasına sahip; bazısı tam kullanıcı özgürlüğüne, bazısı mahremiyete, başkaları kullanışlılığa, bazıları
da başka şeylere odaklanıyor. Amacınıza en uygun olanı seçin. Telefonunuz güncellenecek, yükseltilecek ve ileri
dönüşmüş olacaktır! Yeni işletim sisteminin hissinin keyfini çıkarın, tıpkı yeni bir aygıt almışsınız gibi.
@ -193,27 +191,27 @@
Çok kolay bir şekilde <a href="https://www.f-droid.org/">F-Droid</a> kurabilir ve
hemen Android dünyasının en büyük Özgür Yazılım uygulama mağazasının keyfini çıkarabilirsiniz!
Tarayıcılar, haritalar, oyunlar, müzik, sohbet, ve daha fazlası, herşey tek bir yerde! Özgür Yazılım
ile değiştirdiğiniz her bir yazılım özgür olmayan yazılımlara bağımlılığınızı azaltacaktır.
ile değiştirdiğiniz her bir yazılım, özgür olmayan yazılımlara bağımlılığınızı azaltacaktır.
</p>
<div id="join" class="color-box background fullwidth" data-color="android-blue">
<h4>Telefonunuzu iki yılda bir değiştirmekten yoruldunuz mu?</h4>
<h3>
Büyüyen telefon üretiminin iklimimiz üzerindeki etkisinin farkında mısınız?
Gittikçe artan telefon üretiminin iklimimiz üzerindeki etkisinin farkında mısınız?
</h3>
</div>
<h2 class="painted">Harekete katılın</h2>
<p>
<strong>Harekete katılın ve telefonunuzu ileri dönüştürün.</strong> Birlikte
<strong>Harekete katılın ve telefonunuza ileri dönüşüm uygulayın.</strong> Birlikte
bir fark yaratabiliriz ve doğal kaynak tüketimimiz ve karbon ayakizimizin
azaltılmasına katkı sağlayabiliriz. Telefonunuza Özgür Yazılım işletim sistemi
yüklemek telefonunuzu güncel tutar. Böylece telefonunuzu ne kadar kullanabildiğinize
ilişkin daha fazla denetiminiz olur. Üstelik, birçok başka yarar da sağlarsınız.
<strong>Özgür Yazılım aygıtınız üzerinde size tam bir denetim verir</strong>;
ilişkin denetiminiz daha fazla olur. Üstelik, birçok başka yarar da sağlarsınız.
<strong>Özgür Yazılım aygıtınız üzerinde tam bir denetiminiz olur</strong>;
daha önce kaldıramadığınız uygulamaları kaldırabilir ve süresi uzatılmış
mahremiyet korumasından faydalanırsınız, bunlar sadece bir kısmı.
mahremiyet korumasından yararlanırsınız, bunlar sadece bir kısmı.
</p>
<div class="with-image-left small-img">
@ -230,7 +228,7 @@
<p>
Unutmayın ki, bu işi ilk defa yapıyorsanız kolay bir iş olmayabilir.
Öncesinde biraz hazırlık ve araştırma gerektirir. Ancak, İnternette ve yerelde çeşitli toplulukların
Öncesinde biraz hazırlık ve araştırma gerekir. Ancak, Yerelde ve İnternette çeşitli toplulukların
sağladığı pek çok bilgi ve yardım halihazırda mevcut. Eğer teknolojiyi kurcalamak
hoşunuza da gidiyorsa, çok kısa sürede oldukça eğlenceli bir hal alacaktır.
</p>
@ -248,7 +246,7 @@
kullanmak zorunda kalmadan, bizim aygıtlardan birini kullanın, nasıl çalıştığını öğrenmek için deneyim kazanın.
</p>
<p>
Ve eğer özel ROMları kurmak konusunda zaten bir uzmansanız, sizi yeteneklerinizi başkalarıyla paylaşarak
Ve eğer özel ROMları kurmak konusunda zaten uzmansanız, sizi yeteneklerinizi başkalarıyla paylaşarak
yardımcı olmaya davet ediyoruz. <a href="mailto:contact@fsfe.org">Bizimle bağlantı kurmaktan</a> çekinmeyin.
</p>
</div>
@ -257,9 +255,9 @@
<div class="with-image-left small-img">
<img src="https://pics.fsfe.org/uploads/big/6bf876e51898a1d82107547f31e085eb.png" alt="Bir megafon" />
<div>
<h3>Haberi yayın</h3>
<h3>Kampanyayı yayın</h3>
<p>
<strong>Haberin yayılmasında bize yardımcı olun!</strong> Arkadaşlarınızla paylaşmanız, topluluk alanınıza
<strong>Kampanyanın yayılmasında bize yardımcı olun!</strong> Arkadaşlarınızla paylaşmanız, topluluk alanınıza
koymanız veya İnternet üzerinde paylaşmanız için <a
href="/activities/upcyclingandroid/informationmaterial.html">bilgi ve arka plan malzemeleri
</a> hazırladık. İnsanlara, telefonunuza ileri dönüşüm yaptığınızı ve neden onların da
@ -268,7 +266,7 @@
</div>
</div>
<h2 class="painted">Haberdar olun</h2>
<h2 class="painted">Haberdar kalın</h2>
<module id="banner-subscribe" />
@ -278,10 +276,10 @@
<div class="box first">
<h3>Özgür Yazılım hakkında daha fazlası</h3>
<p>
Özgür Yazılı her yerde! Milyonlarca insan hergün onu kullanıyor, paylaşıyor ve geliştiriyor.
Şirketler hizmet satıyor, en gözde uygulamaları topluluklar çevreliyor ve yardımsever bir tutum
Özgür Yazılım her yerde! Milyonlarca insan hergün onu kullanıyor, paylaşıyor ve geliştiriyor.
Şirketler hizmet satıyor, en gözde uygulamaları etrafında topluluklar oluşuyor ve yardımsever bir tutum
yeni başlayanları hoş karşılıyor. Özgür Yazılım'ın toplumumuz için yararları hakkında
<a href="/freesoftware/index.html">daha fazlasını öğrenin</a> ve Özgür Yazılım kullanmakta ve teşvik etmekte
<a href="/freesoftware/index.html">daha fazlasını öğrenin</a> ve Özgür Yazılım kullanmak ve teşvik etmek için
bize katılın!
</p>
</div>
@ -289,10 +287,10 @@
<div class="box">
<h3>Yazılım sürdürebilirliği hakkında daha fazlası</h3>
<p>
Yazılım sürdürebilirliği salt telefonların ömrünü uzatmakta bir rol üstlenmiyor.
Aslında, daha sürdürebilir bir dijital topluma ulaşmakta anahtar bir rolü var.
Yazılım sürdürebilirliğinin tek rolü telefonların ömrünü uzatmak değil.
Aslında, daha sürdürebilir bir dijital topluma ulaşmakta kilit bir rolü var.
FSFE'nin, <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html">Özgür Yazılım'ın sürdürülebilirliği
hakkında ayrıntılı bir makalesi var</a>.
hakkındaki ayrıntılı makalesine bakabilirsiniz</a>.
</p>
</div>
</div>

Loading…
Cancel
Save