Browse Source

instituties -> instituten

deleted translation of front-page tag

svn path=/trunk/; revision=35495
pull/8/head
André Ockers 3 years ago
parent
commit
268164a4b3
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
  1. +2
    -2
      news/2015/news-20150306-01.nl.xhtml

+ 2
- 2
news/2015/news-20150306-01.nl.xhtml View File

@@ -28,14 +28,14 @@ overheid te faciliteren.</p>
<blockquote><p>"Het is belangrijk dat de Zwitserse Bondsraad dit onderwerp oppakt", zegt Marcus Möller van het Zwitserse team van de FSFE. "We hopen dat de juridische zekerheid voor de ontwikkeling van Vrije Software door publieke aanbesteders zo snel mogelijk zal ingaan."</p> </blockquote>

<p>De FSFE Zwitzerland <a href="http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2014/11/fsfe-zuerich-zu-openjustitia/">
roept op (in het Duits)</a> het ontbrekende juridische raamwerk zo snel mogelijk te creëren zodat software - ontwikkeld met publiek geld - kan worden gepubliceerd als Vrije Software". Zelfs dan zouden publieke instituties zelf geen aanbesteders van Vrije Software-ontwikkeling moeten worden, aangezien dit zou leiden tot marktverstoring. Vanuit het perspectief van de FSFE daarentegen, wordt de markt versterkt en gestimuleerd door het uitbrengen van software-ontwikkeling onder vrije licenties.</p>
roept op (in het Duits)</a> het ontbrekende juridische raamwerk zo snel mogelijk te creëren zodat software - ontwikkeld met publiek geld - kan worden gepubliceerd als Vrije Software". Zelfs dan zouden publieke instituten zelf geen aanbesteders van Vrije Software-ontwikkeling moeten worden, aangezien dit zou leiden tot marktverstoring. Vanuit het perspectief van de FSFE daarentegen, wordt de markt versterkt en gestimuleerd door het uitbrengen van software-ontwikkeling onder vrije licenties.</p>
</body>

<sidebar promo="about-fsfe">

</sidebar>
<tags>
<tag content="voorpagina">front-page</tag>
<tag>front-page</tag>
<tag content="Zwitserland">ch</tag>
<tag content="Federaal Hooggerechtshof van Zwitserland">Federal Supreme Court of Switzerland</tag>
<tag content="OpenJustitia">OpenJustitia</tag>


Loading…
Cancel
Save