Browse Source

Added Dutch translation for FSFE-in-2020

svn path=/trunk/; revision=35918
pull/12/head
carmenbianca 4 years ago
parent
commit
25c3bd7e4f
1 changed files with 54 additions and 0 deletions
  1. +54
    -0
      news/2017/news-20170911-01.nl.xhtml

+ 54
- 0
news/2017/news-20170911-01.nl.xhtml View File

@ -0,0 +1,54 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2017-09-11">
<head>
<title>FSFE in 2020: Opnieuw tot overeenstemming komen over onze identiteit</title>
</head>
<body>
<h1>FSFE in 2020</h1>
<h2>Opnieuw tot overeenstemming komen over onze identiteit</h2>
<p newsteaser="yes">
Onze wereld verandert voortdurend, net als de gedachten en percepties van mensen. Sinds haar oprichting in 2001 hebben individuen binnen de FSFE, van coordinatoren en vrijwilligers tot voltijds medewerkers, hun begrip van wat de FSFE is en wat de gedeelde waarden zijn, ontwikkeld. Soms leken de manieren van kijken, zoals geuit door individuen, op elkaar on soms liepen ze uiteen.
</p>
<p>
Een strategieherziening uit 2014 identificeerde tenminste zeven verschillende manieren waarop mensen de FSFE beschrijven en ermee communiceren. Dit fenomeen is het resultaat van een proces van verandering en dat is prima, zelfs te verwachten, als een organisatie groeit en zich door de tijd heen ontwikkelt. Kijken we naar de tegenwoordige tijd, dan zien we een behoefte om samen te komen met een gemeenschappelijke identiteit; een gedeeld begrip over wat FSFE is, wat belangrijk is in ons werk, welke waarden we hebben en delen en hoe dit het FSFE van de toekomst vormt.
</p>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;">
<img src="/picturebase/miscellaneous/Logo-2001-transparent.png" alt="FSFE 2001 logo"/>
<footer>
<p>
Dit is een van de eerste logo's voor de FSFE, gebruikt van 2001 tot 2006.
We zijn sinds die tijd een heel eind gekomen en het is nu tijd om opnieuw tot overeenstemming te komen over de identiteit van de gegroeide organisatie.
</p>
</footer>
</div>
<p>
We zoeken via het <i>FSFE in 2020-project</i> naar een nieuwe definitie en een hernieuwde identiteit van de FSFE. Dit proces is vergelijkbaar met dat wat we doormaakten bij het oprichten van de organisatie. Nu, vijftien jaren later, zijn we in staat om te reflecteren op ons werk door de jaren heen en om te komen tot een begrip over welke aspecten van onze identiteit authentiek zijn gebleven en onze organisatie door deze vijftien jaren hebben geleid.
</p>
<p>
Er is voor deze werkzaamheden een stuurgroep actief. Deze bestaat uit onze directeur (Jonas Öberg), twee vertegenwoordigers van onze supporters (Mirko Boehm en Daniel Pocock), twee van onze leden (Alessandro Rubini en Cryptie) en een lid van de staf (Erik Albers). Samen met project-assistent Kristi Progri zullen zij ons op de juiste wijze de weg wijzen naar het herontdekken van de identiteit van de organisatie FSFE.
</p>
<p>
Ons belangrijkste aandachtspunt is het houden van interviews met vrijwilligers, coördinatoren, werknemers en anderen die het gevoel hebben dat zij een relatie hebben met FSFE. We zullen ook praten met mensen buiten de FSFE die met ons werk in contact zijn gekomen en in staat zijn om te reflecteren over hoe we de FSFE van binnenuit waarnemen en over hoe we onze identiteit in de afgelopen jaren naar het publiek hebben uitgedragen.
</p>
<p>
Terwijl we de komende weken hieraan werken zullen er voor alle delen van onze gemeenschap verschillende mogelijkheden zijn om te worden gehoord: we zullen individuen vragen om deel te nemen aan interviews, soms direct, soms door mensen te vragen die interesse in participatie hebben. We zullen onderzoeken uitvoeren in onze gemeenschap en via de nieuwsbrief en we zullen de resultaten regelmatig op onze webpagina's en op onze <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/FSFE-in-2020">team-wiki</a> publiceren.
</p>
<p>
We beginnen aan een opwindend nieuw avontuur en we hopen dat u met ons mee vooruit wilt!
</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
</tags>
<author id="oberg" />
<author id="kristiprogri" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>

Loading…
Cancel
Save