Browse Source

Translation of English file

svn path=/trunk/; revision=10250
pull/8/head
rolf_camps 13 years ago
parent
commit
203711ad99
1 changed files with 108 additions and 0 deletions
  1. +108
    -0
      documents/wiwo.nl.xhtml

+ 108
- 0
documents/wiwo.nl.xhtml View File

@ -0,0 +1,108 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>
FSFE - Op weg naar een "World Intellectual Wealth Organisation"
</title>
</head>
<body>
<h2>Op weg naar een</h2>
<h1>"World Intellectual Wealth Organisation"</h1>
<h3>Ondersteun de verklaring van Genève.</h3>
<p>
<a href="http://www.cptech.org/ip/wipo/genevadeclaration.html">
De verkaring van Genève</a> [<a href="#1" name="ref1">1</a>] is
een grote stap in de creatie van een brede
coalitie. Verschillende Personen, organisaties en landen
[<a href="#2" name="ref2">2</a>] vragen dat de internationale
gemeenschap de mechanismen voor het toekennen van monopolies
over verschillende vormen van kennis herbekijkt. De verklaring
bevat veel concrete constructieve voorstellen om de doelen, het
beleid en de prioriteiten van WIPO te veranderen. Ze geeft ook
een groot aantal verhelderende argumenten voor het omvormen van
de akkoorden over auteursrechten en patenten zodat ze het
algemeen belang van de hele mensheid beter kunnen dienen.
</p>
<p>
Wij zijn ervan overtuigd dat we voor nieuwe antwoorden zullen
moeten vertrekken van nieuwe vragen en niet van voorzichtig
herkauwde, oude vragen. Een World Intellectual Property
Organisation zal begrijpelijkerwijze steeds terugvallen op het
reeds op voorhand door haar geselecteerde middel van
monopolisatie, wat ze zelf verwoordt als Intellectuele
Eigendom. Deze term vinden wij ideologisch te zwaar beladen en
veel te vaag als omschrijving voor de sterk verschillende
domeinen van wetgeving die hij verenigt.
</p>
<p>
Alhoewel ze op zoek kan gaan naar betere, misschien zelfs sociaal
makkelijker draagbare manieren om eigendom over verschillende
vormen van kennis te monopoliseren, zou het voor WIPO toch
niet eenvoudig zijn om alternatieve oplossingen te vinden. WIPO
is niet wat we zoeken.
</p>
<p>
Wij willen een World Intellectual Wealth Organisation die op
zoek gaat naar nieuwe, innovatieve systemen om de ontwikkeling
van kennis te stimuleren en de verspreiding ervan te
bevorderen. Het toekennen van beperkte monopolies en controle
over bepaalde vormen van kennis zou een werktuig kunnen worden
van deze nieuwe organisatie, maar niet het enige en misschien
zelfs niet het meest belangrijke.
</p>
<p>
Wij onderschrijven en steunen <a
href="http://www.cptech.org/ip/wipo/genevadeclaration.html">De
verklaring van Genève</a>. Wij nodigen de schrijvers en de
ondertekenaars van deze tekst, samen met de Verenigde Naties,
uit om niet alleen na te denken over een eventueel nieuwe rol
voor WIPO, maar om eerder eens te bekijken welke organisatie we
nodig hebben om haar te vervangen.
</p>
<h3>Referenties</h3>
<p class="indent">
[<a name="1" href="#ref1">1</a>] De verklaring van Genève:
<code><a
href="http://www.cptech.org/ip/wipo/genevadeclaration.html">
http://www.cptech.org/ip/wipo/genevadeclaration.html</a></code>
</p>
<p class="indent">
[<a name="2" href="#ref2">2</a>] Het voorstel van Argentinië en
Brazilië voor het samenstellen van een ontwikkelingsagenda voor
WIPO:
<code><a href="http://www.wipo.int/documents/en/document/govbody/wo_gb_ga/pdf/wo_ga_31_11.pdf">
http://www.wipo.int/documents/en/document/govbody/wo_gb_ga/pdf/wo_ga_31_11.pdf</a></code>
</p>
<h3>Ondertekenaars</h3>
</body>
<text id="osig">Organisaties</text>
<text id="isig">Personen</text>
<text>
<footer>
<p>
Als je uw naam of de naam van uw organisatie aan de lijst
wil toevoegen meld dit dan via <a
href="mailto:web@fsfeurope.org">web@fsfeurope.org</a>.
</p>
</footer>
</text>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save