Browse Source

NL translation of the update of the wordlist

feature/testimonials-brand-texts
André Ockers 1 week ago
parent
commit
2028b2f2b3
1 changed files with 259 additions and 293 deletions
  1. 259
    293
      contribute/translators/wordlist.nl.xhtml

+ 259
- 293
contribute/translators/wordlist.nl.xhtml View File

@@ -1,315 +1,281 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Informatie voor vertalers - Woordenlijst</title>
</head>
<body>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<h1>Woordenlijst voor vertalingen</h1>
<html>
<head>
<title>FSFE - Informatie voor vertalers - Woordenlijst</title>
</head>
<body>

<h2>Speciale begrippen en hun vertalingen</h2>
<h1>Woordenlijst voor vertalingen</h1>

<p>
We proberen vaste vertalingen te gebruiken voor de volgende Engelse begrippen om zeker te zijn
van consistent taalgebruik:
</p>
<table class="wordlist">
<tr>
<th>Engels</th>
<th>Nederlands</th>
<th>opmerking</th>
</tr>
<tr>
<td>associate organisation</td>
<td>partnerorganisatie</td>
<td>Zie <a href="/associates/associates.html">de pagina Partnerorganisaties</a> voor details.</td>
</tr>
<tr>
<td>chapter</td>
<td>afdeling</td>
<td>(in de betekenis van onderdeel van FSFE met een eigen
wettelijk statuut)</td>
</tr>
<tr>
<td>compulsory licensing</td>
<td>dwanglicentie</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>contributor</td>
<td>donateur</td>
<td>(sponsor niveau)</td>
</tr>
<tr>
<td>coordinator</td>
<td>coördinator</td>
<td>(de coördinator van een FSFE-project of van een landenteam)</td>
</tr>
<tr>
<td>copyright</td>
<td>auteursrecht</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>deputy coordinator</td>
<td>vice-coördinator</td>
<td>(de tweede coördinator van een FSFE-project of van een
landenteam)</td>
</tr>
<tr>
<td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
<td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Directorate-General (DG)</td>
<td>Directoraat-Generaal (DG)</td>
<td>(een <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">gouvernementeel
departement</a> in de Europese Unie)</td>
</tr>
<tr>
<td>editor (your editor)</td>
<td>eindredacteur (uw eindredacteur)</td>
<td>Als de eindredacteur/auteur van de nieuwsbrief aan zichzelf refereert</td>
</tr>
<tr>
<td>Edu-Team // Education Team</td>
<td>Edu-Team // Educatieteam</td>
<td>Free Software in Education</td>
</tr>
<tr>
<td>Executive Director</td>
<td>Uitvoerend Directeur</td>
<td>Zie de <a href="/about/legal/constitution.html">constitutie</a> voor details.</td>
</tr>
<tr>
<td>European Commission</td>
<td>Europese Commissie</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>European Council</td>
<td>Europese Raad</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>European Court</td>
<td>Europese Hof</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>European Patent Office</td>
<td>Europese Octrooibureau (EOB)</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>executive committee</td>
<td>uitvoerend comité</td>
<td>Zie de <a href="/about/legal/template-constitution.html">sjabloonconstitutie voor afdelingen</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>extended executive commité</td>
<td>uitgebreid uitvoerend comité</td>
<td>Zie de <a href="/about/legal/template-constitution.html">sjabloonconstitutie voor afdelingen</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>fee</td>
<td>vergoeding</td>
<td>Vaak gebruikt in verband met standaarden of patenten. Het
woord kan anders worden vertaald afhankelijk van de context in sommige
talen (bijvoorbeeld <a href="wordlist.fr.html">Frans</a>).</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellow</td>
<td>Fellow</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Fellowship</td>
<td>Fellowship</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software</td>
<td>Vrije Software</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software community</td>
<td>Vrije Softwaregemeenschap</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Freedom Party</td>
<td>Vrijheidsbijeenkomst</td>
<td>Een bijeenkomst voor Vrije Software-enthousiasten.</td>
</tr>
<tr>
<td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
<td>FSFE / Free Software Foundation Europe</td>
<td>"FSF Europe" wordt niet langer gebruikt. Afhankelijk van de context gebruiken we "FSFE" of "Free Software Foundation Europe"</td>
</tr>
<tr>
<td>General Assembly (GA)</td>
<td>Algemene Vergadering</td>
<td>Het hoogste orgaan in de FSFE.</td>
</tr>
<tr>
<td>GNU Project</td>
<td>GNU-Project</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>hub</td>
<td>hub</td>
<td>(in de betekenis van de centrale juridische entiteit van de FSFE, in tegenstelling tot de afdelingen)</td>
</tr>
<tr>
<td>"intellectual property"</td>
<td>"intellectueel eigendom"</td>
<td>altijd tussen aanhalingstekens!</td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Affairs Committee / committee on legal affairs</td>
<td>Juridisch Comité</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>mailing list</td>
<td>e-maillijst</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>non-profit</td>
<td>non-profit</td>
<td> </td>
</tr>
<!-- <tr>-->
<!-- <td>patron</td>-->
<!-- <td>&#160;</td>-->
<!-- <td>(sponsoring level)</td>-->
<!-- </tr>-->
<tr>
<td>PDF reader</td>
<td>PDF-lezer</td>
<td>Software om pdf-bestanden te lezen</td>
</tr>
<tr>
<td>President of the FSFE</td>
<td>Voorzitter van de FSFE</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>sister organisation</td>
<td>zusterorganisatie</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>smart card</td>
<td>smartcard</td>
<td>(de Fellowshipkaart) Vermijdt alstublieft de term "crypto card" om problemen over een handelsmerk te voorkomen!</td>
</tr>
<tr>
<td>software patent</td>
<td>softwarepatent / softwareoctrooi</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>supporter</td>
<td>supporter</td>
<td>mensen die tekenen voor hun steun voor de activiteiten van de FSFE (waarbij er geen geld is betrokken)</td>
</tr>
<!-- <tr>-->
<!-- <td>sustaining contributor</td>-->
<!-- <td>&#160;</td>-->
<!-- <td>(sponsoring level)</td>-->
<!-- </tr>-->
<tr>
<td>trademark</td>
<td>handelsmerk</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>UN World Summit on Information Society</td>
<td>VN-Wereldtop over de Informatiesamenleving</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>volunteer</td>
<td>vrijwilliger</td>
<td>(mensen die in hun vrije tijd voor de FSFE werken)</td>
</tr>
</table>
<h2>Speciale begrippen en hun vertalingen</h2>

<h2>Vaste tekstbouwstenen</h2>
<p>
We proberen vaste vertalingen te gebruiken voor de volgende Engelse begrippen om zeker te zijn van consistent taalgebruik:
</p>


<h3>Voor de Free Software Foundation Europe</h3>
<table class="wordlist">
<tr>
<th>Engels</th>
<th>Nederlands</th>
<th>opmerking</th>
</tr>
<tr>
<td>associate organisation</td>
<td>geassocieerde organisatie</td>
<td>Zie <a href="/associates/associates.html">de pagina met geassocieerde organisaties</a> voor details.</td>
</tr>
<tr>
<td>compulsory licensing</td>
<td>dwanglicentie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Compulsory Routers</td>
<td>routerdwang</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>contributor</td>
<td>donateur</td>
<td>(sponsorniveau)</td>
</tr>
<tr>
<td>coördinator</td>
<td>coördinator</td>
<td>(de coördinator van een project of een landteam van de FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>copyright</td>
<td>auteursrecht</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>deputy coordinator</td>
<td>vice-coördinator</td>
<td>(de tweede coördinator van een project of een landteam van de FSFE)</td>
</tr>
<tr>
<td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
<td>Beheer van Digitale Beperkingen (DRM)</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Directorate-General (DG)</td>
<td>Directoraat-generaal (DG)</td>
<td>(de <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">ambtelijke dienst</a> in de Europese Unie)</td>
</tr>
<tr>
<td>redacteur (uw redacteur)</td>
<td>&#160;</td>
<td>Wanneer de redacteur/auteur van de nieuwsbrief naar zichzelf verwijst</td>
</tr>
<tr>
<td>Edu-Team // Education Team</td>
<td>Edu-team // Educatie-team</td>
<td>Vrije Software in het onderwijs</td>
</tr>
<tr>
<td>Executive Director</td>
<td>directeur</td>
<td>Zie de <a href="/about/legal/constitution.html">constitutie</a> voor details.</td>
</tr>
<tr>
<td>European Commission</td>
<td>Europese Commissie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Council</td>
<td>Europese Raad</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Court</td>
<td>Europees Hof</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Patent Office</td>
<td>Europees Octrooibureau</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>executive committee</td>
<td>uitvoerend comité</td>
<td>Zie voor details de <a href="/about/legal/template-constitution.html">sjabloonconstitutie voor afdelingen</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>extended executive committee</td>
<td>uitgebreid uitvoerend comité</td>
<td>Zie voor details de <a href="/about/legal/template-constitution.html">sjabloonconstitutie voor afdelingen</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>fee</td>
<td>vergoeding</td>
<td>Vaak gebruikt in verband met standaarden of patenten. Het woord kan in sommige landen afhankelijk van de context anders worden vertaald (bijvoorbeeld <a href="wordlist.fr.html">Frans</a>).</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software</td>
<td>Vrije Software</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software community</td>
<td>Vrije Software-gemeenschap</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
<td>FSFE / FSF Europa / Vrije Software Stichting Europa</td>
<td>"FSF Europe" word niet langer gebruikt. Afhankelijk van de context gebruiken we "FSFE" of "Vrije Software Software Foundation Europe"</td>
</tr>
<tr>
<td>General Assembly (GA)</td>
<td>Algemene Vergadering (AV)</td>
<td>Het hoogste orgaan in de FSFE.</td>
</tr>
<tr>
<td>GNU Project</td>
<td>GNU-project</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>"intellectual property"</td>
<td>"intellectueel eigendom"</td>
<td>altijd binnen aanhalingstekens plaatsen!</td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Affairs Committee / committee on legal affairs</td>
<td>Juridisch Comité</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>local groups</td>
<td>lokale groepen</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>mailing list</td>
<td>e-maillijst</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>minor interpellation</td>
<td>kleine interpellatie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>network termination point</td>
<td>netwerkaansluitpunt</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>non-profit</td>
<td>zonder winstoogmerk</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>PDF reader</td>
<td>PDF-lezer</td>
<td>Software om pdf-bestanden te bekijken</td>
</tr>
<tr>
<td>President of the FSFE</td>
<td>voorzitter van de FSFE</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Promotion material</td>
<td>promotiemateriaal</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Public procurement</td>
<td>publieke inkoop</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>regulation</td>
<td>regelgeving</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>sister organisation</td>
<td>zusterorganisatie</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>smart card</td>
<td>smartcard</td>
<td>(de Fellowship kaart) Vermijd alstublieft het begrip "crypto card" vanwege problemen met handelsmerk!</td>
</tr>
<tr>
<td>software patent</td>
<td>softwarepatent</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Supporter</td>
<td>supporter</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>trademark</td>
<td>handelsmerk</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>UN World Summit on the Information Society</td>
<td>VN Wereldtop over de informatiemaatschappij</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>volunteer</td>
<td>vrijwilliger</td>
<td>(mensen die in hun vrije tijd werken voor FSFE)</td>
</tr>
</table>


<h4>Voettekst voor persberichten</h4>
<h2>Vaste tekstbouwstenen</h2>

<!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for translations -->

<pre>
Over FSFE
<h3>Voor de Free Software Foundation Europe</h3>


<h4>Voetnoot in persberichten</h4>

<!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for translations -->

<pre>
Over de Free Software Foundation Europe

Free Software Foundation Europe is een organisatie zonder winstoogmerk die gebruikers
in staat wil stellen om technologie te controleren. Software is sterk verweven met alle aspecten
van onze levens. Het is belangrijk dat
deze technologie ons tot iets in staat stelt in plaats van ons te beperken. Vrije Software geeft
in staat stelt om technologie te controleren. Software is sterk verweven met alle aspecten
van onze levens en het is belangrijk dat
deze technologie ons tot dingen in staat stelt in plaats van ons te beperken. Vrije Software geeft
iedereen het recht om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze
rechten helpen het ondersteunen van andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van
meningsuiting, pers en privacy.

Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software
bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Het vergroot de rechten van de gebruikers
door het afbreken van barrières naar het overgaan op Vrije Software,
door het afbreken van barrières naar het toepassen van Vrije Software,
moedigt mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen, en biedt hulpbronnen om
iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te promoten in Europa.

http://fsfe.org/
</pre>


<h4>Voettekst voor nieuwsbrieven</h4>

<pre>
U kan de lijst met alle nieuwsbrieven van de FSFE vinden op
http://fsfe.org/news/newsletter.nl.html
</pre>


<h4>E-Mail ondertekening van veel Fellows</h4>

<pre>
Word lid van de Fellowship en bescherm uw vrijheid! (http://fellowship.fsfe.org/)
</pre>


<h3>Voor de Freedom Task Force</h3>


<h4>Voettekst voor persberichten</h4>

<pre>
De Freedom Task Force is een project van de Free Software
Foundation Europe om mensen te helpen Vrije Softwarelicenties en
de mogelijkheden die zij bieden te begrijpen. Wij bieden
opleidingen en grotere infrastructurele activiteiten en beheren de juridische
aspecten van de FSFE. Onze doelen zijn: kennis delen over
Vrije Softwarewetgeving, veiligstellen van de belangen van Vrije Softwareprojecten,
verbinden van experts op dit gebied, en andere groepen helpen vergelijkbare
doelen te bereiken. Wij geloven in een positieve, opbouwende dialoog en steunen
altijd de duurzaamheid op lange termijn van Vrije Software.
</pre>
https://fsfe.org
</pre>

</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<var><translator><em>André Ockers</em></translator></var>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save