Преглед на файлове

no changes in EN original

svn path=/trunk/; revision=24400
pull/8/head
guido преди 8 години
родител
ревизия
1e6d0574fe
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      news/2010/news-20100913-01.de.xhtml

+ 1
- 0
news/2010/news-20100913-01.de.xhtml Целия файл

@@ -51,6 +51,7 @@ Regierungs-Webseiten gefunden haben.</p>
</body>
<translator>Markus Enzenberger</translator>
</html>

<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***


Зареждане…
Отказ
Запис