Browse Source

Added Bulgarian translation, contributed by Ava.

svn path=/trunk/; revision=12258
pull/8/head
Reinhard Müller 11 years ago
parent
commit
1d8d3fe624
1 changed files with 116 additions and 0 deletions
  1. +116
    -0
      news/2009/news-20090227-01.bg.xhtml

+ 116
- 0
news/2009/news-20090227-01.bg.xhtml View File

@@ -0,0 +1,116 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2009-02-27">
<head>
<title>FSFE engages in the EU browser case</title>
</head>
<body>

<h1>ФССЕ встъпва като страна в делото за браузърите на ЕК</h1>

<p newsteaser="yes">Европейската фондация за Свободен Софтуер (ФССЕ) обяви че ще подкрепи
антитръстовото разследване на Европейската комисия срещу Майкрософт и официално
поиска да бъде припозната като заинтересована страна в процеса.</p>

<p>Разследването започна на 16 януари тази година, когато колегията по въпросите на
конкуренцията излезе със становище срещу злоупотребите на компанията Майкрософт с уеб
стандартите и обвързването на браузъра Internet Exlorer (IE) с операционната система
Microsoft Windows. Разследването е инициирано в резултат на оплакване от страна на Opera --
европейска компания, разработваща уеб браузъри, която има официалната подкрепа на ФССЕ
още от 2007 година.</p>

<p>ФССЕ счита стил на работа, насочен против конкурентността за напълно неприемлив, особенно
когато се проявява чрез "обвързване" на продукти или в заобикаляне на стандартите и изискванията
за равен достъп. ФССЕ ще подкрепя всички процеси, които са насочени към възтановяване на конкурентността и
възможностите за иновации.</p>

<p>ФССЕ насърчава свободния избор и брани свободните стандарти. Това включва активна работа
срещу опитите за злоупотреба със стандартите, използвани в собственическите приставки към софтуер,
и създаващи нелоялна сегментация в интернет пространството. ФССЕ подкрепя разнообразието на участници на
пазара на интернет браузъри и усилията им за оптимизиране на продуктите за работа под различни платформи.</p>

<p>Недопустимо е която и да е компания да бъде поставена в позиция да диктува какъв да бъде интернет,
и използвайки лостовете на доминиращата платформа да подронва стандартите чрез
контролиране на връзката клиент-сървър.</p>

<p>Президентът на ФССЕ Георг Греве коментира: "Антитръстовия закон трябва да се прилага веднага,
когато има последователна масивна злоупотреба с доминираща позиция, ощетяваща конкурентноспособността
и в други сфери. В този специфичен случай, Майкрософт първо използва платформения монопол, за да
създаде изкуствена повсеместност на браузъра Internet Explorer, след което модифицира стандартите
на входа и изхода, за да възпрепятства съвместимостта и конкурентността в областта."</p>

<p>"Специалното конструирани решения, които дават на IE по-добра интеграция отколкото на алтернативните
браузъри и недокументирана промяна на стандартите не бяха технологично оправдани. Последствията, които
доведоха до намесата на Европейската комисия бяха очаквани, а не случайни" заключи Георг Греве.</p>

<p>"Претенциите на Майкрософт че са компания, подкрепяща конкурентността и
технологичната съвместимост трябва да бъдат подкрепени с реални действия", коментира Карло
Пиана, юридически съветник на ФССЕ.
"До сега сме видяли твърде малко, подкрепящо подобни пледоарии: скорошните действия,
предприети срещу свободния софтуер показват точно обратното. Ще бъдем непреклонни в
настояванията си истинската конкурентност да бъде възвърната на пазара и всички
участници да имат равни възможности."</p>

<p>Предишни становища на ФССЕ има тук:</p>

<ul>
<li><a href="http://fsfeurope.org/news/2007/news-20071221-01">ФССЕ подкрепя новото антитръстово разследване срещу Майкрософт</a></li>
<li><a href="http://fsfeurope.org/news/2009/news-20090120-02">Интероперабилност на уеб браузърите: ФССЕ приветства решението на ЕК и предлага съдействие</a></li>
</ul>

<p>Писмото на ФССЕ до еврокомисар по конкуренцията Нели Крьоес вижте тук:</p>

<ul>
<li><a href="http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf">Подкрепа на антитръстовата жалба на Opera</a></li>
</ul>


<h2>Предистория</h2>

<p>В миналото ФССЕ отново подкрепяше колегията по въпросите на конкурентността
на Европейската комисия. През 2001 г. същата комисия разследваше Майкрософт за
неразкриване на данни за технологична съвместимост. Това беше първият случай,
в който общността на Свободния Софтуер се включи в подобен съдебен процес и
помогна за достигане на крайното решение през 2004 срещу Майкрософт и задължаващо
компанията да направи публична информацията за технологична съвместимост.</p>

<p>Решението беше прието с постановление на Европейския съд на първа инстанция
през 2007г, в резултат на което Samba, както и цялата общност получиха достъп
до информация за интероперабилност при условия, съвместими с GNU General Public
License. Това доведе до по-добър и технологично съвместим софтуер, в полза на
цялата ИТ общност.</p>


<h2>За Европейската фондация за Свободен Софтуер</h2>

<p>Фондацията за Свободен Софтуер Европа (ФССЕ) е благотворителна, неправителствена
организация, която се е посветила на всички аспекти на Свободния софтуер в Европа.
Достъпът до софтуера определя кой може да участва в цифровото общество. Фондацията
за Свободен Софтуер Европа (ФСФЕ) е посветила усилията си да защитава равния достъп
и конкурентноспособност в информационната ера. Организацията е посветена да опазва
свободата софтуерът да бъде копиран, променян, разпространяван и изучаван. ФСФЕ е
основана през 2001г. с основни цели да подпомага осъзнаването важността на тези проблеми
от цялото общество, да защитава Свободния Софтуер политически и юридически, както и да
осигурява на хората свобода да подкрепят и развиват Свободен софтуер.</p>

<p>Повече информация за работата на ФССЕ може да бъде намерена на<a href="http://www.fsfeurope.org/">http://www.fsfeurope.org/</a>.</p>

<h2>Контакти</h2>

<ul>
<li>Белгия: +32 2 747 03 57</li>
<li>Германия: +49 700 373 38 76 73</li>
<li>Швеция: +46 31 7802160</li>
<li>Швейцария: +41 43 500 03 66</li>
<li>Обединенто кралство: +44 29 200 08 17 7</li>
</ul>

<p><a href="http://www.fsfeurope.org/contact/contact.en.html">Други начини за контакт </a> с ФССЕ</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save