Browse Source

Romanian commas for petition name in news item.

svn path=/trunk/; revision=25559
pull/8/head
guest-tct 7 years ago
parent
commit
1b8b8c3c6f
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. +1
    -1
      news/2013/news-20130423-02.ro.xhtml

+ 1
- 1
news/2013/news-20130423-02.ro.xhtml View File

@@ -16,7 +16,7 @@

<p>Din moment ce sistemul <a href="http://www.drm.info">DRM</a> de gestiune a restricțiilor digitale cere ca utilizatorilor să le fie refuzat dreptul de a modifica module și alte programe relevante, este prin natura sa incompatibil cu programele libere. De aceea, modulele de navigator care sunt concepute să redea mediile conform specificației EME vor fi toate proprietărești și larga adoptare a acestui sistem de module va pune din ce în ce mai mult presiune pe utilizatorii de „Web” să-și sacrifice libertatea pentru a accesa mediile. Introducerea programelor nelibere în însuși standardul HTML ar diminua semnificativ valoarea libertății, actualizării proprii și descentralizării care sunt atât de critice pentru „Web” așa cum îl știm.</p>

<p>Luați atitudine și apărați Internetul liber, nu lăsați DRM-ul să intre în standardele W3C și alăturați-vă lui FSFE semnând petiția lui FSF <a href="http://www.defectivebydesign.org/no-drm-in-html5">Nu vrem Hollyweb</a>.</p>
<p>Luați atitudine și apărați Internetul liber, nu lăsați DRM-ul să intre în standardele W3C și alăturați-vă lui FSFE semnând petiția lui FSF <a href="http://www.defectivebydesign.org/no-drm-in-html5">Nu vrem Hollyweb</a>.</p>


</body>


Loading…
Cancel
Save