Browse Source

Added Catalan translation for DRM.info PR

svn path=/trunk/; revision=7112
pull/8/head
xavi_ 14 years ago
parent
commit
1a75b19fc7
1 changed files with 16 additions and 0 deletions
  1. +16
    -0
      news/2006/news-20061003-01.ca.xml

+ 16
- 0
news/2006/news-20061003-01.ca.xml View File

@@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-10-03">
<title>DRM.info: Informant sobre els perills de controlar l'ús privat de la informació</title>
<body>
Un grup d'organitzacions i autors han llençat DRM.info [1], una plataforma
col·laborativa d'informació sobre els perills potencials de la gestió de  
restriccions digitals (Digital Restriction Management, DRM) iniciada per la
Free Software Foundation Europa (FSFE). Els col·laboradors són grups de diferents
àmbits, com els de la llibertat digital, l'activisme en la xarxa, drets de consumidors
i biblioteques.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-ca/2006-October/000140.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save