Преглед на файлове

removing meeting tag

pull/1064/head
Galia M преди 1 месец
родител
ревизия
14bde4aed9
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 2 реда
  1. 0
    1
      events/2019/event-20190914-02.en.xml
  2. 0
    1
      events/2019/event-20190914-02.es.xml

+ 0
- 1
events/2019/event-20190914-02.en.xml Целия файл

@@ -13,7 +13,6 @@
<tags>
<tag content="Spain">ES</tag>
<tag>infobooth</tag>
<tag>meeting</tag>
</tags>+ 0
- 1
events/2019/event-20190914-02.es.xml Целия файл

@@ -13,7 +13,6 @@
<tags>
<tag content="Spain">ES</tag>
<tag>infobooth</tag>
<tag>meeting</tag>
</tags>Loading…
Отказ
Запис