Преглед изворни кода

fixed bug with pdf-link in article pages

svn path=/trunk/; revision=17815
pull/8/head
samtuke пре 10 година
родитељ
комит
143ad61488
1 измењених фајлова са 1 додато и 1 уклоњено
  1. +1
    -1
      fsfeurope.xsl

+ 1
- 1
fsfeurope.xsl Прегледај датотеку

@ -115,7 +115,7 @@
<xsl:if test = "string(/buildinfo/document/head/meta[@name='pdf-link']/@content)">
<span class="label">PDF: </span>
<xsl:variable name="pdf-link" select="/buildinfo/document/head/meta[@name='author-link-3']/@content" />
<xsl:variable name="pdf-link" select="/buildinfo/document/head/meta[@name='pdf-link']/@content" />
<a href='{$pdf-link}'>download</a>
</xsl:if>


Loading…
Откажи
Сачувај