Browse Source

Translation of English version

svn path=/trunk/; revision=6110
pull/8/head
rolf_camps 14 years ago
parent
commit
12dcb6de9c
3 changed files with 50 additions and 0 deletions
 1. +15
  -0
    news/2006/news-20060214-01.nl.xml
 2. +19
  -0
    news/2006/news-20060216-01.nl.xml
 3. +16
  -0
    news/2006/news-20060226-01.nl.xml

+ 15
- 0
news/2006/news-20060214-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-02-14">
<title>FKF en FSFE vormen een team: FKF gaat officieel samenwerken met FSF
Europa</title>
<body>
De Free Knowledge Foundation / Fundación Conocimiento Libre (FKF) en
Free Software Foundation Europa (FSFE) zijn verheugd hun samenwerking
officieel bekend te kunnen maken. Samen willen ze werk maken van de promotie
en de bescherming van Vrije Software in Spanje.
</body>
<link>http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q1/000128.html</link>
</news>
</newsset>

+ 19
- 0
news/2006/news-20060216-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,19 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-02-16">
<title>FSFE tegen Microsoft: Stop met zagen en beantwoord de vragen!</title>
<body>
"Na jaren vooronderzoek, een eerste uitspraak in 2004 en een zaak voor het
Europees Hof die bijna 2 jaar aansleepte, moeten we nu wel besluiten dat
Microsoft nooit de intentie heeft gehad zich te schikken naar de besluiten
aangaande mededinging door de Europese Instellingen," verklaart Georg
Greve, voorzitter van de Free Software Foundation Europa
(FSFE). "Jarenlang moeten we nu al toezien op de vertragingsmanoeuvres van
Microsoft, terwijl ze helemaal geen aanstalten maakt haar producten meer
toegankelijk te maken voor concurrenten, waaronder Vrije Software en
Samba, zodat echte vrije concurrentie onmogelijk blijft."
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q1/000129.html</link>
</news>
</newsset>

+ 16
- 0
news/2006/news-20060226-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-02-26">
<title>FSFE meent het: Word lid van het Fellowship en win een Vrije
Software notebook!
</title>
<body>
FSFE wil haar leden bedanken voor hun steun. Net zoals vorig jaar, met de door
xtops.de geschonken PDA, wil de Free Software Foundation Europa dit jaar op 1
april twee notebooks verloten onder de actieve Fellows. Voor twee
gelukkige winnaars brengt 1 april dit jaar meer dan een aprilvis.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q1/000131.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save