Browse Source

Finnish translation added

svn path=/trunk/; revision=24275
pull/8/head
otto 8 years ago
parent
commit
0e48750b9d
1 changed files with 48 additions and 0 deletions
  1. +48
    -0
      news/2012/news-20120907-01.fi.xhtml

+ 48
- 0
news/2012/news-20120907-01.fi.xhtml View File

@ -0,0 +1,48 @@
<html newsdate="2012-09-07">
<head>
<title>Yhtenäinen patentti uhkaa innovaatiota Euroopassa</title>
</head>
<body>
<h1>Yhtenäinen patentti uhkaa innovaatiota Euroopassa</h1>
<p newsteaser="yes" id="introduction">
Nähdäänkö Apple vs. Samsung -oikeusjutun kaltaisia kohta Euroopassakin? Euroopan parlamentti on juuri asettamassa kurssia Euroopan patenttijärjestelmän tulevaisuudelle. 17. ja 18. syyskuuta Euroopan parlamentin Oikeudellisten asioiden komitea keskustelee ehdotetusta EU:n laajuisesta patentista. Tästä hetkestä 18. syyskuuta asti FSFE tarjoaa säännöllisesti ajankohtaista tietoa ja analyysejä yhtenäisestä patentista <a href="http://fsfe.org/">Web-sivustollamme</a>.
</p>
<p>
Ehdotus on kohdannut massiivista vastustusta eri puolilta. Nykyisessä muodossaan se tarkoittaisi
<ul>
<li>poliittisen kontrollin luovuttamista Euroopan innovaatiopolitiikasta</li>
<li>patenttiriidoissa osapuolena olevien oikeusturvan vaarantumista</li>
<li>EPO:n vaarallisen taipumuksen myöntää ohjelmistopatentteja vahvistamista</li>
</ul>
</p>
<p>
Euroopan unionin tuomioistuin on varoittanut että nykyinen patenttiehdotus on
<a href="http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-03/cp110017en.pdf">yhteensopimaton EU-lakien kanssa</a>
(PDF).
</p>
<p>
Euroopan innovaatiokyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi FSFE vaatii, että:
<ul>
<li><em>Patenttijärjestelmän poliittinen kontrolli:</em>Euroopan patenttijärjestelmä asetetaan Parlamentin valvontaan. Patenttijärjestelmä on innovaatiopolitiikan tärkeä työkalu. Euroopan parlamentin ei pidä delegoida vastuitaan organisaatiolle, joka on täysin EU:n kontrollin ulkopuolella.</li>
<li><em>Oikeusturva:</em>Patenttijärjestelmän täytyy taata kaikkien osapuolten oikeusturva, sopivilla varmistuksilla ja tasapainolla. Patenttiriitojen osapuolilla tulee valvomattoman erityispatenttituomioistuimen sijaan olla mahdollisuus valittaa kansallisille tuomioistuimille ja lopulta Euroopan unionin tuomioistuimelle.</li>
<li><em>Ei ohjelmistopatentteja:</em>Parlamentin tulee tehokkaasti varmistaa että tietokoneohjelmistot eivät ole patentoitavissa. Mepeille täytyy tehdä selväksi että tietokoneohjelmia ei voida patentoida vain sen takia että se toimii yleisen tietojenkäsittelylaitteiston päällä.</li>
</ul>
</p>
<p>
-> <a href="http://fsfe.org/campaigns/swpat/current/unitary-patent.html">Lue lisää yhtenäisestä patentista</a>
</p>
<p><strong><a href="http://fsfe.org/support">Tue FSFE:tä</a></strong></p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag>eu</tag>
<tag>swpat</tag>
<tag>patents</tag>
</tags>
</html>

Loading…
Cancel
Save