Browse Source

direct to new address for licence-questions

included deletion of very old trabslations which contain wrong information
pull/981/head
Max Mehl 2 years ago
parent
commit
0dc2d70420
Signed by: max.mehl GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92
18 changed files with 13 additions and 461 deletions
 1. +2
  -2
    activities/ftf/fla.en.xhtml
 2. +2
  -2
    activities/ftf/fla.nl.xhtml
 3. +1
  -6
    activities/ftf/licence-questions.en.xhtml
 4. +1
  -6
    activities/ftf/licence-questions.nl.xhtml
 5. +0
  -64
    activities/ftf/services.de.xhtml
 6. +0
  -85
    activities/ftf/services.el.xhtml
 7. +1
  -5
    activities/ftf/services.en.xhtml
 8. +0
  -46
    activities/ftf/services.es.xhtml
 9. +0
  -60
    activities/ftf/services.fr.xhtml
 10. +0
  -46
    activities/ftf/services.it.xhtml
 11. +1
  -5
    activities/ftf/services.nl.xhtml
 12. +0
  -67
    activities/ftf/services.pt.xhtml
 13. +1
  -1
    contact/contact.de.xhtml
 14. +1
  -1
    contact/contact.en.xhtml
 15. +1
  -1
    contact/contact.fi.xhtml
 16. +1
  -1
    contact/contact.it.xhtml
 17. +1
  -1
    contact/contact.nl.xhtml
 18. +0
  -62
    contact/contact.tr.xhtml

+ 2
- 2
activities/ftf/fla.en.xhtml View File

@ -118,7 +118,7 @@ Therefore, the FLA is designed to work in both civil and common law countries.</
<h2 id="how-to-use-fla-for-your-own-project">How to use FLA for your own project?</h2>
<p>The <a href="FLA.en.pdf">previous version</a> of FLA was used for the
FSFE's <a href="https://fsfe.org/activities/ftf/fiduciary.en.html">Fiduciary Programme</a>.
FSFE's <a href="/activities/ftf/fiduciary.html">Fiduciary Programme</a>.
Unfortunately, the FSFE is no longer accepting new projects under the
Fiduciary Programme at the moment, however you can use our customisable
version of the updated FLA-2.0 in order to consolidate your copyright under
@ -148,7 +148,7 @@ developers and the managing entity for a better management of rights within
one project.</p>
<p>You can learn more about the FLA-2.0 by
<a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=FSFE Legal Question">emailing us</a>.</p>
<a href="/activities/ftf/licence-questions.html">emailing us</a>.</p>
<h2 id="authors">Authors</h2>


+ 2
- 2
activities/ftf/fla.nl.xhtml View File

@ -83,7 +83,7 @@ Therefore, the FLA is designed to work in both civil and common law countries.</
<h2 id="how-to-use-fla-for-your-own-project">Hoe gebruikt u FLA voor uw eigen project?</h2>
<p>De <a href="FLA.en.pdf">vorige versie</a> van FLA is gebruikt voor FSFE's <a href="https://fsfe.org/activities/ftf/fiduciary.en.html">fiduciaire programma</a>.
<p>De <a href="FLA.en.pdf">vorige versie</a> van FLA is gebruikt voor FSFE's <a href="/activities/ftf/fiduciary.html">fiduciaire programma</a>.
Helaas accepteert de FSFE op dit moment geen nieuwe projecten meer onder het fiduciaire programma. Toch kunt u gebruik maken van onze aanpasbare versie van de herziene FLA-2.0 om zo uw auteursrecht te consolideren onder uw eigen administratieve paraplu. Het kan ook worden aangepast om rechten toe te wijzen aan welke andere derde partij dan ook.</p>
<p><strong>Wilt u ons herziene FLA-2.0 gebruiken voor uw eigen project? Volg dan alstublieft <a href="http://contributoragreements.org/ca-cla-chooser/">de instructies</a>.</strong></p>
@ -105,7 +105,7 @@ FLA-2.0 nu:</p>
<p>Alle veranderingen hadden tot doel het versterken van zowel de ontwikkelaren als wel de beherende entiteit, voor een beter rechtenbeheer binnen een enkel project.</p>
<p>U kunt meer te weten komen over de FLA-2.0 door
<a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=FSFE Legal Question">ons een e-mail te sturen</a>.</p>
<a href="/activities/ftf/licence-questions.html">ons een e-mail te sturen</a>.</p>
<h2 id="authors">Auteurs</h2>


+ 1
- 6
activities/ftf/licence-questions.en.xhtml View File

@ -11,10 +11,6 @@ This page describes FSFE’s Licence Questions mailing list
<meta name="description" content="Information about our list for Free Software licensing questions."/>
<meta name="keywords" content="Licence questions, Legal Team, Free Software, Open Source, licensing, FSFE, GPL, copyleft, licence violation, lawyers, law, legal experts, best practices, information, aim, scope, introduction"/>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
@ -25,7 +21,7 @@ This page describes FSFE’s Licence Questions mailing list
<!-- What -->
<p>The Licence Questions mailing list is our group of volunteers dedicated to provide help with Free Software licences and compliance.</p>
<p>If you need advice on what Free Software licence you should use or if you want to know more about what rights you have over a piece of Free Software you have come to the right place. You can contact us by sending a message to <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org">licence-questions@lists.fsfe.org</a>. The members of the Licence Questions mailing list are from different countries and can probably provide you with a reply in you native language. To ensure that you get a faster reply, it is advisable to write in English, as that is the language in which the internal discussions are held.</p>
<p>If you need advice on what Free Software licence you should use or if you want to know more about what rights you have over a piece of Free Software you have come to the right place. You can contact us by sending a message to <a href="mailto:licence-questions@fsfe.org">licence-questions@fsfe.org</a>. The members of the Licence Questions mailing list are from different countries and can probably provide you with a reply in you native language. To ensure that you get a faster reply, it is advisable to write in English, as that is the language in which the internal discussions are held.</p>
<p>Please understand that, as an NGO, the FSFE is neither in a position nor allowed to give legal advice. If that is what your situation requires, we will be glad to use the FSFE’s extensive legal contacts<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a> to point you to a specialised lawyer in your jurisdiction.</p>
@ -48,7 +44,6 @@ This page describes FSFE’s Licence Questions mailing list
</ol>
</body>
<timestamp>$Date: $ $Author: nicola.feltrin $</timestamp>
</html>
<!--


+ 1
- 6
activities/ftf/licence-questions.nl.xhtml View File

@ -11,10 +11,6 @@ This page describes FSFE’s Licence Questions mailing list
<meta name="description" content="Informatie over onze lijst over vragen met betrekking tot Vrije Software licenties."/>
<meta name="keywords" content="Vragen over licenties, juridisch team, Vrije Software, Open Bron, licentiering, FSFE, GPL, copyleft, licentie-overtredingen, advocaten, wet, juridische experts, beste praktijken, informatie, doel, bereik, introductie"/>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
@ -25,7 +21,7 @@ This page describes FSFE’s Licence Questions mailing list
<!-- What -->
<p>De e-maillijst met licentievragen bereikt onze groep vrijwilligers die gespecialiseerd zijn in het bieden van hulp met Vrije Software-licenties en compliance.</p>
<p>Als u advies nodig heeft over welke Vrije Software-licentie u zou moeten gebruiken of als u meer wilt weten over welke rechten u heeft over een stuk Vrije Software dan bent u hier op de juiste plaats. U kunt contact met ons opnemen door een boodschap te sturen aan <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org">licence-questions@lists.fsfe.org</a>. De leden van de e-maillijst over licentievragen komen uit verschillende landen en kunnen u waarschijnlijk voorzien van een antwoord in uw moedertaal. Wij adviseren u om in het Engels te schrijven om een sneller antwoord te krijgen, aangezien dat de taal is waarin interne discussies plaatsvinden.</p>
<p>Als u advies nodig heeft over welke Vrije Software-licentie u zou moeten gebruiken of als u meer wilt weten over welke rechten u heeft over een stuk Vrije Software dan bent u hier op de juiste plaats. U kunt contact met ons opnemen door een boodschap te sturen aan <a href="mailto:licence-questions@fsfe.org">licence-questions@fsfe.org</a>. De leden van de e-maillijst over licentievragen komen uit verschillende landen en kunnen u waarschijnlijk voorzien van een antwoord in uw moedertaal. Wij adviseren u om in het Engels te schrijven om een sneller antwoord te krijgen, aangezien dat de taal is waarin interne discussies plaatsvinden.</p>
<p>We vragen uw begrip voor het feit dat de FSFE, als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk, niet in de positie is en het ons ook niet is toegestaan om juridisch advies te geven. Als uw situatie dat nodig heeft dan zullen we graag gebruik maken van FSFE’s uitgebreide juridische contacten<a class="fn" id="ref-1" href="#fn-1">1</a> om u te verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat in uw rechtsgebied.</p>
@ -48,7 +44,6 @@ This page describes FSFE’s Licence Questions mailing list
</ol>
</body>
<timestamp>$Date: $ $Author: nicola.feltrin $</timestamp>
<translator>Andre Ockers</translator>
</html>


+ 0
- 64
activities/ftf/services.de.xhtml View File

@ -1,64 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Freedom Task Force (FTF)</title>
</head>
<body>
<h1>FTF: Dienstleistungen</h1>
<localmenu id="2">Dienstleistungen</localmenu>
<h3>Administrative Hilfe</h3>
<p>Wir können helfen, häufig gestellte Fragen über Freie Software, im
Zusammenhang mit ihren Lizenzen, optimalen Verfahren oder ihren Ursprüngen zu beantworten. Zudem
können wir Projekten beim Aufbau einer formalen Struktur helfen, indem wir
Informationen über Projektmanagement, Konsolidierung der Urheberrechte und
Beziehungen zur Freien-Software-Gemeinschaft bereitstellen, oder indem wir
Kontakt zu qualifizierten Experten auf diesem Gebiet herstellen. Für weitere
Informationen <a href="contact.html">wenden Sie sich bitte an uns</a>.</p>
<h3>Lehrgänge und Beratung</h3>
<p>
Wir bieten <a href="/activities/ftf/education.html">Lehrgänge und Beratung</a> zur Lizenzierung Freier Software und der strategischen Eingliederung Freier Software in Unternehmen an.</p>
<h3>Vorträge</h3>
<p>Repräsentanten der FTF referieren über bewährte Verfahren bei der
Lizenzierung Freier Software, Eingliederung Freier Software in Unternehmen
und Projektmanagement. Für weitere Informationen oder wenn Sie einen
Referenten für ihre Veranstaltung suchen, <a href="contact.html">wenden Sie sich bitte an uns</a>.</p>
<h3>Einhaltung von Lizenzen</h3>
<p>In Zusammenarbeit mit <a href="http://gpl-violations.org" target="_blank">gpl-violations.org</a> lösen wir Lizenzprobleme im Sinne einer nachhaltigen Förderung Freier Software. Wenn Sie ein Lizenzproblem zu klären haben, kann ihnen dieser <a href="reporting-fixing-violations.html">Leitfaden zum Melden und Berichtigen von Lizenzverstößen</a> behilflich sein.</p>
<h3>Treuhänderische Lizenzvereinbarung (FLA)</h3>
<p>Wir helfen Projekten die <a href="fla.html">Treuhänderische
Lizenzvereinbarung (FLA)</a> anzuwenden. Die FLA erlaubt einen Rechtsträger
zu bestimmen, der den gesamten Quellcode eines Projektes durch zusammenlegen
des Urheberrechts (oder der exklusiven Nutzungsrechte) schützt, um einer Fragmentation des Urheberrechts entgegenzuwirken.</p>
<h3>Treuhänderische Dienste</h3>
<p>Unsere <a href="fiduciary.html">Treuhänderischen Dienste</a> erlauben es
Projekten die FLA zu nutzen, um das Urheberrecht für ihr Programm an die FSFE
zu übertragen, so dass sie sich um das Entickeln der Software kümmern
können, während alle Rechtsangelegenheiten von der FTF behandelt
werden. Hierfür gelten strenge Annahmekriterien.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Leon Wilmanns</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 85
activities/ftf/services.el.xhtml View File

@ -1,85 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Υπηρεσίες - FSFE Νομικό Τμήμα</title>
<link ref="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/ftf/ftf.html">Νομικό Τμήμα</a></p>
<h1>Υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά προγράμματα γνωριμίας</h1>
<p id="introduction">
Το FSFE παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες γνωριμίας
σε έργα Ελεύθερου Λογισμικού.
</p>
<div class="grid-50-50">
<div class="box first">
<h3>Διοικητική υποστήριξη</h3>
<p>Το FSFE μπορεί να βοηθήσει
<a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=FSFE Legal Question">στην απάντηση
ερωτήσεων</a> σχετικά με την υιοθέτηση ή τη χρήση αδειοδότησης Ελεύθερου
Λογισμικού. Οι υπηρεσίες μας σε αυτήν την περιοχή εκτείνονται από την
περιγραφή τυπικών δομών οι οποίες διευκολύνουν τη χρήση κώδικα ως τη συνδρομή
στις σχέσεις με την κοινότητα ή στην επίλυση ζητημάτων κώδικα εκτός νομικής
συμμόρφωσης. Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε να βρείτε νομικούς και τεχνικούς
ειδικούς για την παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών όπου κρίνεται απαραίτητο.</p>
<h3>Συμμόρφωση με άδειες χρήσης</h3>
<p>Στο FSFE εργαζόμαστε με τους συνεταίρους μας στο
<a href="http://gpl-violations.org">gpl-violations.org</a>
για να επιλύσουμε ζητήματα αδειοδότησης που επηρεάζουν εμπορικά ή μη-εμπορικά
έργα ή προϊόντα. Η δραστηριότητά μας σε αυτήν την περιοχή είναι αμιγώς
εκπαιδευτική και έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη αξία του
Ελεύθερου Λογισμικού.</p>
</div>
<div class="box">
<h3>Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (FLA)</h3>
<p>Το FSFE συντάσσει ένα ειδικό έγγραφο παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων
το οποίο ονομάζεται
<a href="fla.html">Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης</a> (FLA)
και το οποίο είναι διαθέσιμο για χρήση από την ευρύτερη κοινότητα. Το FLA
επιτρέπει σε μια οντότητα να προστατέψει όλον τον κώδικα που δημιουργήθηκε
για μία εργασία ενοποιώντας τα πνευματικά δικαιώματα (ή τα αποκλειστικά
δικαιώματα εκμετάλλευσης). Μπορούμε να βοηθήσουμε έργα ή επιχειρήσεις να
προσαρμοστούν και να το υιοθετήσουν για δική τους χρήση.</p>
<h3>Πρόγραμμα Εμπιστευτικότητας</h3>
<p>Το FSFE χρησιμοποιεί το FLA για το δικό μας
<a href="http://www.fsfe.org/activities/ftf/fiduciary.el.html">Πρόγραμμα
Εμπιστευτικότητας</a>.
Αυτό επιτρέπει σε προγράμματα να μεταβιβάζουν πνευματικά δικαιώματα στο FSFE
και το FSFE αντιμετωπίζει οποιοδήποτε νομικό ζήτημα προκύψει για αυτά,
απελευθερώνοντας τους προγραμματιστές για να επικεντρωθούν στον προγραμματισμό
σπουδαίων τεχνολογιών.</p>
<h3>Μάθετε περισσότερα</h3>
<p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας
απλά
<a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=FSFE Legal Question">επικοινωνήστε
μαζί μας</a>.
</p>
</div>
</div>
</body>
<timestamp>$Date$
$Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 1
- 5
activities/ftf/services.en.xhtml View File

@ -3,10 +3,6 @@
<html>
<head>
<title>Services - FSFE Legal</title>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
@ -21,7 +17,7 @@
<h3>Administrative Support</h3>
<p>The FSFE can help <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=FSFE Legal Question">answer questions</a> about Free Software licence adoption or use. Our services in this area range from describing the type of formal structures that can make using code easier through to assisting with community relations or resolving issues with incompliant code. We can also help you find legal and technical experts to provide specialised services when necessary.</p>
<p>The FSFE can help <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">answer questions</a> about Free Software licence adoption or use. Our services in this area range from describing the type of formal structures that can make using code easier through to assisting with community relations or resolving issues with incompliant code. We can also help you find legal and technical experts to provide specialised services when necessary.</p>
<h3>Licence Compliance</h3>


+ 0
- 46
activities/ftf/services.es.xhtml View File

@ -1,46 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Freedom Task Force (FTF)</title>
</head>
<body>
<h1>FTF: Servicios</h1>
<localmenu id="2">Servicios</localmenu>
<h3>Apoyo Administrativo</h3>
<p>Ayudamos a responder cuestiones comunes sobre la licencia de Software Libre, la mejor práctica y sus orígenes. Incluso podemos asistir a proyectos que construyen una estructura formal a través de compartir información y prácticas de administración, consolidación de los derechos de reproducción y las relaciones comunitarias, o de proveer referencias a expertos cualificados en este campo. Por favor <a href="contact.html">contacte con nosotros</a> para más información.</p>
<h3>Capacitación y Consultoría</h3>
<p>Proveemos <a href="/activities/ftf/education.html">capacitación y consultoría</a> en licencia de Software Libre y la estratégica implementación del Software Libre en los negocios.</p>
<h3>Discurso Público</h3>
<p>Los representantes de la FTF hablan sobre la mejor práctica de licencia de Software Libre, la implementación del Software Libre por las compañías, y la administración del proyecto. Para más información o concertar con uno de nuestros representantes para hablar en su evento por favor <a href="contact.html">contáctenos</a>.</p>
<h3>Conformidad de Licencia</h3>
<p>Trabajamos en asociación con <a href="http://gpl-violations.org" target="_blank">gpl-violations.org</a> para resolver las cuestines de licencia en pro de un beneficio a largo plazo del Software Libreto resolve licensing issues for the long-term benefit of Free Software. Si tiene una cuestión de licencia y quiere informar, por favor <a href="contact.html">contáctenos</a>.</p>
<h3>Acuerdo de Licencia Fiduciaria (FLA)</h3>
<p>Ayudamos a que proyectos adopten el <a href="fla.html">Acuerdo de Licencia Fiduciaria (FLA)Fiduciary License Agreement</a>. La FLA permite a una entidad salvaguardar todo el código creado por un proyectos al consolidar sus derechos de reproducción (o la explotación exclusiva de los derechos) para contrarrestar la fragmentación de los derechos de reproducción.</p>
<h3>Programa Fiduciario</h3>
<p>La <a href="fidiciary.html">Programa Fiduciario de la FSFE</a> permite a proyectos usar la FLA para asignar los derechos de reproducción por su código a la FSFE, así que ellos pueden tener cuidado de escribir el código, mientras las cuestiones legales son atendidas por la FTF. El programa está sujeto a un criterio estricto de aceptación.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Cristina Suárez</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 60
activities/ftf/services.fr.xhtml View File

@ -1,60 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Services - FSFE Juridique</title>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/ftf/ftf.html">Juridique</a></p>
<h1>Sensibilisation et éducation</h1>
<p id="introduction">
FSFE apporte des services d'éducation et de sensibilisation aux projets de logiciels libres.
</p>
<div class="grid-50-50">
<div class="box first">
<h3>Assistance administrative</h3>
<p>
La FSFE peut vous aider à <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=FSFE Legal Question">répondre à des questions</a> à propos des licences de Logiciels Libres, leurs bonnes pratiques ainsi que sur leur adoption. Dans ce domaine, nos services vont de la description des structures formelles qui peuvent rendre l'utilisation du code plus facile à l'assistance pour les relations avec la communauté en passant par des questions de code non conforme. Nous pouvons également fournir si nécessaire des références vers des experts qualifiés du domaine.
</p>
<h3>Respect des licences</h3>
<p>Nous travaillons en partenariat avec <a href="http://gpl-violations.org">gpl-violations.org</a> afin de résoudre les problèmes de licences qui affectent a la fois les projets ou produits commerciaux et non commerciaux. Notre activité ici est purement une activité de sensibilisation et vise à aider à renforcer la valeur à long terme de l'utilisation de logiciels libres.</p>
</div>
<div class="box">
<h3>Accord Fiduciaire sur les Licences (FLA)</h3>
<p>La FSFE crée un document scpécialisé sur la délivrance de droit d'auteur, l'<a href="fla.html">Accord Fiduciaire sur les Licences</a>, disponible pour la comunauté dans son ensemble. Le FLA permet à une entité de sauvegarder tout le code écrit pour un projet en consolidant ses droits d'auteur (ou droits d'exploitation exclusifs). nous pouvons aider les projets à l'adapter pour leurs propres usages. </p>
<h3>Programme Fiduciaire</h3>
<p>Le <a href="fiduciary.html">Programme Fiduciaire de la FSFE</a> permet à des projets d'utiliser le FLA pour assigner les droits d'auteur de son code à la FSFE, de façon à ce qu'ils puissent se concentrer sur l'écriture du code, les problèmes juridiques étant traités par la FTF. Ce programme est toutefois sujet à des critères d'acceptation stricts.</p>
<h3>En savoir plus</h3>
<p>
POur plus d'information sur l'un ou l'autre de nos services,
<a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=FSFE Legal Question">envoyez-nous un mail</a>.
</p>
</div>
</div>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Michel Roche (Vercors - France) ; maelle</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 46
activities/ftf/services.it.xhtml View File

@ -1,46 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Freedom Task Force (FTF)</title>
</head>
<body>
<h1>FTF: Servizi</h1>
<localmenu id="2">Servizi</localmenu>
<h3>Supporto amministrativo</h3>
<p>Aiutiamo a rispondere alle comuni domande sul licenziamento del Software Libero, sulle migliori pratiche e sulle sue origini. Possiamo anche assistere i progetti a costruire strutture formali condividendo informazioni su pratiche di gestione, consolidamento del copyright e relazioni con la comunità, e fornendo raccomandazioni sugli esperti qualificati nel campo. Per maggiori informazioni siete pregati di <a href="contact.html">contattarci</a>.</p>
<h3>Formazione e Consulenza</h3>
<p>Forniamo <a href="/activities/ftf/education.html">formazione e consulenza</a> sulle licenze del Software Libero e sull'implementazione strategica del Software Libero in ambito commerciale.</p>
<h3>Discorsi pubblici</h3>
<p>I rappresentanti di FTF tengono discorsi sulle migliori pratiche nel licenziamento del Software Libero, sull'implementazione del Software Libero da parte di progetti commerciali, e sulla gestione del progetto. Per avere maggiori informazioni o per organizzare la partecipazione dei nostri rappresentanti a un vostro evento siete pregati di <a href="contact.html">contattarci</a>.</p>
<h3>Rispetto delle licenze</h3>
<p>Lavoriamo in collaborazione con <a href="http://gpl-violations.org" target="_blank">gpl-violations.org</a> per risolvere la violazione delle licenze per il beneficio a lungo termine del Software Libero. Se hai scoperto una violazione di licenza che desideri segnalare, sei pregato di <a href="contact.html">contattarci</a>.</p>
<h3>Fiduciary License Agreement (FLA)</h3>
<p>Aiutiamo i progetti ad adottare il <a href="fla.html">Fiduciary License Agreement</a>. Il FLA consente a un soggetto di salvaguardare tutto il codice creato per un progetto attraverso il consolidamento del copyright (o dei diritti esclusivi di sfruttamento) per neutralizzare la frammentazione del copyright.</p>
<h3>Programma Fiduciario</h3>
<p>Il <a href="fiduciary.html">Programma Fiduciario di FSFE</a> dà ai progetti la possibilità di usare il FLA per assegnare a FSFE il copyright per il proprio codice, così da poter prendersi cura della scrittura del codice, mentre le questioni legali vengono gestite dalla FTF. Il programma è soggetto a rigidi criteri di accettazione.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 1
- 5
activities/ftf/services.nl.xhtml View File

@ -3,10 +3,6 @@
<html>
<head>
<title>Diensten - FSFE Juridisch</title>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
@ -24,7 +20,7 @@ educatieve diensten en een helpende hand.</p>
<h3>Administratieve steun</h3>
<p>De FSFE kan helpen bij het
<a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=FSFE Legal Question">beantwoorden
<a href="/activities/ftf/licence-questions.html">beantwoorden
van vragen</a> over het aannemen of gebruiken van Vrije Softwarelicenties. Onze
diensten op dit gebied variëren van het beschrijven van het type formele
structuren dat het gebruik van code gemakkelijker kan maken door het steunen


+ 0
- 67
activities/ftf/services.pt.xhtml View File

@ -1,67 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Serviços - FSFE Legal</title>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<h1>Sensibilização educativa</h1>
<localmenu id="2">Serviços</localmenu>
<p id="introduction">
A FSFE fornece serviços de educação e sensibilização para projetos de Software Livre.
</p>
<div class="grid-50-50">
<div class="box first">
<h3>Suporte administrativo</h3>
<p>
A FSFE pode ajudar a <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=Pergunta jurídica para a FSFE">responder às perguntas</a> sobre a adoção ou utilização das licenças de Software Livre. Os nossos serviços nesta área vão desde descrever o tipo de estruturas formais que podem fazer mais fácil a utilização do código até ajudar com as relações com a comunidade ou resolver problemas com o código que desrespeita os critérios de aceitação. Nós também podemos ajudá-lo a encontrar peritos jurídicos e técnicos para a prestação de serviços especializados, quando necessário.
</p>
<h3>Cumprimento das licenças</h3>
<p>
A FSFE trabalha com os seus parceiros da <a
href="http://gpl-violations.org/">gpl-violations.org</a> para resolver problemas de licenciamento que afetam tanto a projetos e produtos comerciais como não comerciais. A nossa atividade neste domínio é puramente educacional e projetado para ajudar a fortalecer a proposta de valor de longo prazo do Software Livre.
</p>
</div>
<div class="box">
<h3>Contrato de Licença Fiduciária</h3>
<p>
A FSFE editou um documento especializado para a cessão do copyright chamado <a href="fla.html">Contrato de Licença Fiduciária</a> (FLA) disponível para a comunidade em geral. O FLA permite que uma entidade proteja todo o código criado para um projeto, consolidando o copyright (ou direitos exclusivos de exploração). Nós podemos ajudar os projetos a adaptá-lo para o seu próprio uso.
</p>
<h3>Programa Fiduciário</h3>
<p>
A FSFE usa o FLA para o seu <a
href="fiduciary.html">Programa Fiduciário</a>. Isso permite aos projetos atribuir o copyright à FSFE, e assim a FSFE assume a responsabilidade por problemas de copyright que possam ocorrer, liberando os desenvolvedores para que se concentrem em codificar melhores tecnologias.
</p>
<h3>Saiba mais</h3>
<p>
Para mais informações sobre qualquer dos nossos serviços apenas <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=Pergunta jurídica para a FSFE">escreva-nos um e-mail</a>.
</p>
</div>
</div>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-10-10 22:24:21 +0200 (dim. 10 oct. 2010) $ $Author: guest-pcgaldo $</timestamp>
<translator>pcgaldo</translator>
</html><!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 1
- 1
contact/contact.de.xhtml View File

@ -46,7 +46,7 @@
<h2 id="ftf">Anfragen zu rechtlichen Themen</h2>
<p>
Für Unterstützung in Lizenzfragen zu Freier Software senden Sie bitte eine E-Mail
an die speziell dafür eingerichtete Mailing-Liste <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org">licence-questions@lists.fsfe.org</a>.
an die speziell dafür eingerichtete Mailing-Liste <a href="mailto:licence-questions@fsfe.org">licence-questions@fsfe.org</a>.
Weitere Infos finden Sie außerdem auf der <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">Seite der Mailing-Liste</a> und
auf der Seite unseres <a href="/activities/ftf/legal-team.html">Legal Team</a>.


+ 1
- 1
contact/contact.en.xhtml View File

@ -31,7 +31,7 @@
<h2 id="ftf">Legal Enquiries</h2>
<p>To receive support with Free Software licences please email <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org">licence-questions@lists.fsfe.org</a>, our dedicated list. More details are available on the pages for the <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">list</a> and for our <a href="/activities/ftf/legal-team.html">Legal Team</a>.</p>
<p>To receive support with Free Software licences please email <a href="mailto:licence-questions@fsfe.org">licence-questions@fsfe.org</a>, our dedicated list. More details are available on the pages for the <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">list</a> and for our <a href="/activities/ftf/legal-team.html">Legal Team</a>.</p>
</div>
<div class="box">


+ 1
- 1
contact/contact.fi.xhtml View File

@ -31,7 +31,7 @@
<h2 id="ftf">Lakiasioihin liittyvät tiedustelut</h2>
<p>Jos haluat saada tukea vapaiden ohjelmistojen lisenssiasioissa, lähetä sähköpostia lisenssiasioiden sähköpostilistallemme <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org">licence-questions@lists.fsfe.org</a>. Lisätietoja saat <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">luettelosta</a> ja <a href="/activities/ftf/legal-team.html">lakiasioiden tiimiltämme</a>.</p>
<p>Jos haluat saada tukea vapaiden ohjelmistojen lisenssiasioissa, lähetä sähköpostia lisenssiasioiden sähköpostilistallemme <a href="mailto:licence-questions@fsfe.org">licence-questions@fsfe.org</a>. Lisätietoja saat <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">luettelosta</a> ja <a href="/activities/ftf/legal-team.html">lakiasioiden tiimiltämme</a>.</p>
</div>
<div class="box">


+ 1
- 1
contact/contact.it.xhtml View File

@ -31,7 +31,7 @@
<h2 id="ftf">Consulenza legale</h2>
<p>Per richiedere pareri relativamente alle licenze del Software Libero scriveteci un'email a <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org">licence-questions@lists.fsfe.org</a>, la nostra mailing list dedicata. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">The Licence Questions mailing list</a> e per il nostro <a href="/activities/ftf/legal-team.html">Gruppo legale</a>.</p>
<p>Per richiedere pareri relativamente alle licenze del Software Libero scriveteci un'email a <a href="mailto:licence-questions@fsfe.org">licence-questions@fsfe.org</a>, la nostra mailing list dedicata. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">The Licence Questions mailing list</a> e per il nostro <a href="/activities/ftf/legal-team.html">Gruppo legale</a>.</p>
</div>
<div class="box">


+ 1
- 1
contact/contact.nl.xhtml View File

@ -32,7 +32,7 @@ We kunnen u voorzien van hulp, informatie en kennis op een verscheidenheid aan o
<h2 id="ftf">Juridische vragen</h2>
<p>Voor het verkrijgen van steun met betrekking tot Vrije Software-licenties e-mailt u uw vragen naar onze betreffende lijst: <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org">licence-questions@lists.fsfe.org</a>. Meer details zijn beschikbaar op de pagina's voor de <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">lijst</a> en voor ons <a href="/activities/ftf/legal-team.html">juridische team</a>.</p>
<p>Voor het verkrijgen van steun met betrekking tot Vrije Software-licenties e-mailt u uw vragen naar onze betreffende lijst: <a href="mailto:licence-questions@fsfe.org">licence-questions@fsfe.org</a>. Meer details zijn beschikbaar op de pagina's voor de <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">lijst</a> en voor ons <a href="/activities/ftf/legal-team.html">juridische team</a>.</p>
</div>


+ 0
- 62
contact/contact.tr.xhtml View File

@ -1,62 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>İletişim - FSFE</title>
<link href="/style/grid.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/">Hakkında</a></p>
<h1>İletişim</h1>
<p id="introduction">
Özgür Yazılıma ilişkin oldukça çeşitli konuda destek, bilgi ve uzmanlık sunabiliriz. Bireyler, topluluklar ve işletmeleri
sorularını bize iletmeye davet ediyoruz. Dünyanın en geniş <a href="/activities/ftf/ln.html">Özgür Yazılım hukuk uzmanları</a> ağını
sürdürmekten gurur duyuyoruz. <a href="/work.html">Politika hususlarıyla</a> ilgilenen yetenekli bir ekibimiz ve çeşitli
<a href="/campaigns/campaigns.html">kampanyalar</a> için önerilerini sunan bir uzmanlar ağımız da var.</p>
<div class="grid-50-50">
<div class="box first">
<h2 id="general">Sorular</h2>
<p>FSFE ile ilişkili herhangi bir sorunuz için <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a> e-posta adresi aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz</p>
<p>Eğer <a href="https://emailselfdefense.fsf.org/">e-postanızı güvenli bir şekil şifrelenmiş olarak göndermek</a> istiyorsanız, lütfen doğrudan <a href="/about/kirschner/">Matthias Kirschner</a>'e yazın.</p>
<h2 id="media">Basın Talepleri</h2>
<p>Basın talepleri için, lütfen <a href="/press/press.html">basın odasına</a> bakın veya <a href="mailto:press@fsfe.org">press@fsfe.org</a> adresine e-posta atın.</p>
<h2 id="public">Herkese Açık Tartışma ve Sosyal Medya</h2>
<p>Özgür Yazılım hakkındaki genel sorularınızı <a href="/contact/community.html">e-posta listelerimizde veya IRC</a> üzerinde sormayı düşünün. Bize bazı <a href="/contact/community.html">sosyal medya platformlarında</a> da ulaşabilirsiniz.
</p>
<h2 id="ftf">Yasal Sorular</h2>
<p>Özgür Yazılım lisansları hakkında destek almak için lütfen bu işe adanmış olan <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org">licence-questions@lists.fsfe.org</a> listemize e-posta atın. Daha ayrıntılı bilgiye <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">listemizin</a> ve <a href="/activities/ftf/legal-team.html">Hukuk Ekibimizin</a> sayfalarından ulaşabilirsiniz.</p>
</div>
<div class="box">
<h2>Ofis Adresimiz</h2>
<p>Free Software Foundation Europe e.V.<br />
<a href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.52952&amp;mlon=13.41083&amp;node=2466676740#map=18/52.52952/13.41083">Schönhauser Allee 6/7</a><br />
Stairway 2, 5. floor<br />
10119 Berlin<br />
Germany</p>
<p>Telefon: +49-30-27595290</p>
</div>
</div>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save