Browse Source

updated Hungarian translation

svn path=/trunk/; revision=7714
pull/8/head
timar 14 years ago
parent
commit
0dbd1e60ca
5 changed files with 94 additions and 94 deletions
 1. +71
  -71
    about/about.hu.xhtml
 2. +7
  -7
    about/greve/greve.hu.xhtml
 3. +2
  -2
    about/members.hu.xhtml
 4. +3
  -3
    about/team.hu.xhtml
 5. +11
  -11
    index.hu.xhtml

+ 71
- 71
about/about.hu.xhtml View File

@ -8,7 +8,7 @@
<body>
<div align="right">
<h2>
"A digitális társadalom<br />
"A digitális társadalom<br />
szabadságáért"
</h2>
</div>
@ -24,89 +24,89 @@
<h3>A szabad szoftverről alkotott képünk</h3>
<p>
A szoftverekhez való hozzájutás meghatározza, hogy ki lehet részese a
digitális társadalomnak. Ezért a – <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">szabad szoftver
definíciója</a> szerinti – szoftverek használatának, másolásának,
módosításának és másodlagos terjesztésének szabadsága teszi lehetővé,
hogy mindenki egyenlően vehessen részt az információs kor
mindennapjaiban.
A szoftverekhez való hozzájutás meghatározza, hogy ki lehet részese a
digitális társadalomnak. Ezért a – <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">szabad szoftver
definíciója</a> szerinti – szoftverek használatának, másolásának,
módosításának és másodlagos terjesztésének szabadsága teszi lehetővé,
hogy mindenki egyenlően vehessen részt az információs kor
mindennapjaiban.
</p>
<p>
A szabad szoftverről alkotott képünk alapján e szoftverek a digitális
világ szabadságának stabil alapzatát képezik – mind <a
href="/documents/eur5greve.html">gazdasági</a>, mind pedig
társadalomerkölcsi értelemben. A szabad szoftver a digitális
társadalombeli <a href="/projects/wsis/fs.html">szabadság, demokrácia,
emberi jogok és fejlődés</a> fontos sarokköve.
A szabad szoftverről alkotott képünk alapján e szoftverek a digitális
világ szabadságának stabil alapzatát képezik – mind <a
href="/documents/eur5greve.html">gazdasági</a>, mind pedig
társadalomerkölcsi értelemben. A szabad szoftver a digitális
társadalombeli <a href="/projects/wsis/fs.html">szabadság, demokrácia,
emberi jogok és fejlődés</a> fontos sarokköve.
</p>
<p>
Az FSFE fő feladata a szabad szoftver minden európai vonatkozásának
felkarolása. Az FSFE központi fontosságú céljai közé tartozik, hogy e
vonatkozások ismertségét növelje; politikailag és jogilag biztosítsa a
szabad szoftver jövőjét; és hozzájáruljon az emberek szabadságának
megteremtéséhez azáltal, hogy a szabad szoftver fejlődését támogatja.
Az FSFE fő feladata a szabad szoftver minden európai vonatkozásának
felkarolása. Az FSFE központi fontosságú céljai közé tartozik, hogy e
vonatkozások ismertségét növelje; politikailag és jogilag biztosítsa a
szabad szoftver jövőjét; és hozzájáruljon az emberek szabadságának
megteremtéséhez azáltal, hogy a szabad szoftver fejlődését támogatja.
</p>
<p>
Ezért jött létre az FSFE 2001-ben a bostoni <a
href="http://www.fsf.org">Free Software Foundation</a> európai
testvérszervezeteként. E két szervezet pénzügyileg, jogilag és tagjai
tekintetében független egymástól, és egyaránt részét képezi a
nemzetközi Free Software Foundation hálózatnak.
Ezért jött létre az FSFE 2001-ben a bostoni <a
href="http://www.fsf.org">Free Software Foundation</a> európai
testvérszervezeteként. E két szervezet pénzügyileg, jogilag és tagjai
tekintetében független egymástól, és egyaránt részét képezi a
nemzetközi Free Software Foundation hálózatnak.
</p>
<h3>Az együttműködésről alkotott képünk</h3>
<p>
Az FSFE által megtestesített másik cél a kulturális határokon átívelő
együttműködés szelleme által egyesülő Európa.
Az FSFE által megtestesített másik cél a kulturális határokon átívelő
együttműködés szelleme által egyesülő Európa.
</p>
<p>
Egyfelől figyelembe kell vennünk az Európai Unió politikai
realitásait, köztük azt, hogy különböző intézményei már jelentős
mértékben kapcsolódnak az információs társadalomhoz; másfelől viszont
a területet, ahol munkánkat végezzük, nagyrészt óriási multinacionális
vállalatok uralják. Számukra a mind európai, mind globális szinten
magasfokú integráció és koordináció révén, az egyes országokban
található cégeik összehangolása mellett lehetőség nyílik arra, hogy
érdekeiket az „oszd meg és uralkodj” taktika segítségével mozdítsák
elő.
Egyfelől figyelembe kell vennünk az Európai Unió politikai
realitásait, köztük azt, hogy különböző intézményei már jelentős
mértékben kapcsolódnak az információs társadalomhoz; másfelől viszont
a területet, ahol munkánkat végezzük, nagyrészt óriási multinacionális
vállalatok uralják. Számukra a mind európai, mind globális szinten
magasfokú integráció és koordináció révén, az egyes országokban
található cégeik összehangolása mellett lehetőség nyílik arra, hogy
érdekeiket az „oszd meg és uralkodj” taktika segítségével mozdítsák
elő.
</p>
<p>
Az FSFE-ben, az FSFE révén egységesek vagyunk, és helyi, illetve
nemzetközi szinten együttműködünk, így szavunkat nem lehet semmibe
venni.
Az FSFE-ben, az FSFE révén egységesek vagyunk, és helyi, illetve
nemzetközi szinten együttműködünk, így szavunkat nem lehet semmibe
venni.
</p>
<h2>Elveink</h2>
<p>
Az európai kultúrán alapuló, európai hátterű szervezetként hisszük és
követjük a demokrácia, multilateralizmus, együttműködés, párbeszéd és
átláthatóság alapvető elveit.
Az európai kultúrán alapuló, európai hátterű szervezetként hisszük és
követjük a demokrácia, multilateralizmus, együttműködés, párbeszéd és
átláthatóság alapvető elveit.
</p>
<p>
Összefoglalva: hálózatos, csoportokra alapuló struktúrában működünk,
mely mindenki előtt nyitva áll, aki magáénak érzi az FSFE <a
href="/about/self-conception.html">önmeghatározását</a>, és hajlandó
<a href="/help/help.html">részt vállalni</a> tevékenységünkből.
Összefoglalva: hálózatos, csoportokra alapuló struktúrában működünk,
mely mindenki előtt nyitva áll, aki magáénak érzi az FSFE <a
href="/about/self-conception.html">önmeghatározását</a>, és hajlandó
<a href="/help/help.html">részt vállalni</a> tevékenységünkből.
</p>
<p>
Keményen dolgozunk azért, hogy minél inkább hűek maradjunk ezen
elvekhez, még ha a korlátozott erőforrások és egyéb problémák
formájában jelentkező realitás időnként nem is teszi lehetővé
ideáljaink maximális követését. Ha ilyen esettel szembesült, és úgy
érzi, tudna segíteni, örömmel vesszük, ha akár <a
href="/help/help.html">közvetlenül</a>, akár valamelyik <a
href="/associates/">társszervezetünkön</a> keresztül részt vállal
munkánkból.
Keményen dolgozunk azért, hogy minél inkább hűek maradjunk ezen
elvekhez, még ha a korlátozott erőforrások és egyéb problémák
formájában jelentkező realitás időnként nem is teszi lehetővé
ideáljaink maximális követését. Ha ilyen esettel szembesült, és úgy
érzi, tudna segíteni, örömmel vesszük, ha akár <a
href="/help/help.html">közvetlenül</a>, akár valamelyik <a
href="/associates/">társszervezetünkön</a> keresztül részt vállal
munkánkból.
</p>
<h2>További információ</h2>
@ -114,12 +114,12 @@
<ul>
<li><p>
<b>Miként látjuk saját magunkat:</b><br/>
Az FSF Europe <a href="self-conception.html">önmeghatározása</a>
Az FSFE <a href="self-conception.html">önmeghatározása</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Kik vagyunk:</b><br/>
Az FSF Europe <a href="team.html">csapata</a>
Az FSFE <a href="team.html">csapata</a>
</p></li>
<li><p>
@ -129,35 +129,35 @@
<li><p>
<b>Mi ennek a szervezeti megvalósítása:</b><br/>
Az FSF Europe <a href="/about/legal/">jogi keretei</a>
Az FSFE <a href="/about/legal/">jogi keretei</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Mit <a href="/help/donate.html">kaptunk</a> és miképpen használtuk
fel:</b><br/>
Az FSF Europe <a href="/about/funds/funds.html">készpénz-áramlási
egyenlege</a>
fel:</b><br/>
Az FSFE <a href="/about/funds/funds.html">készpénz-áramlási
egyenlege</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Kik a támogatóink:</b><br/>
Az FSF Europe <a href="/help/thankgnus.html">köszönetnyilvánítása</a>
Az FSFE <a href="/help/thankgnus.html">köszönetnyilvánítása</a>
</p></li>
<li><p>
<b>Ha a honlapunkra mutató hivatkozást szeretne elhelyezni
valahol:</b><br/>
FSF Europe <a href="/about/graphics/graphics.html">képek és
grafikák</a>
valahol:</b><br/>
FSFE <a href="/about/graphics/graphics.html">képek és
grafikák</a>
</p></li>
</ul>
<h2>Testvérszervezetek</h2>
<p>
Az alábbi szervezetek az FSFE testvérszervezetei a globális
FSF-hálózatban. Jogilag, pénzügyileg és tagságukat tekintve egymástól
függetlenül, az egyenlők közötti együttműködés szellemében dolgozunk.
Az alábbi szervezetek az FSFE testvérszervezetei a globális
FSF-hálózatban. Jogilag, pénzügyileg és tagságukat tekintve egymástól
függetlenül, az egyenlők közötti együttműködés szellemében dolgozunk.
</p>
<ul>
@ -165,7 +165,7 @@
<b>Free Software Foundation North America</b><br />
<code><a href="http://www.fsf.org">http://www.fsf.org</a></code><br />
Az eredeti Free Software Foundation, melynek székhelye Bostonban
található.
található.
</p></li>
<li><p>
@ -182,10 +182,10 @@
<h2>Támogatás</h2>
<p>
Nonprofit szervezetként nagymértékben rá vagyunk szorulva mindazokra,
akik magukénak érzik céljainkat, és ezt akár <a
href="/help/help.html">aktív részvételükkel</a>, akár <a
href="/help/donate.html">anyagi támogatással</a> jelzik.
Nonprofit szervezetként nagymértékben rá vagyunk szorulva mindazokra,
akik magukénak érzik céljainkat, és ezt akár <a
href="/help/help.html">aktív részvételükkel</a>, akár <a
href="/help/donate.html">anyagi támogatással</a> jelzik.
</p>
</body>


+ 7
- 7
about/greve/greve.hu.xhtml View File

@ -2,7 +2,7 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Bemutatkozás - Georg C. F. Greve</title>
<title>FSFE - Bemutatkozás - Georg C. F. Greve</title>
</head>
<body>
@ -13,14 +13,14 @@
href="http://gnuhh.org/greve-public.asc">[ nyilvános kulcs ]</a>
</div>
<h4>2001 januárja óta teljes munkaidőben az FSF Europe-nak dolgozik</h4>
<h4>2001 januárja óta teljes munkaidőben az FSFE-nek dolgozik</h4>
<p><a href="cv.txt">Önéletrajz egyszerű szövegként</a>.</p>
<p>Felelősségi körébe tartozik az FSF Europe európai és globális koordinációja valamint tervezési feladatai; a helyi képviselők munkájának támogatása; politikai és jogi ügyekkel kapcsolatos teendők, projektek, beszédek tartása, illetve újságírói kapcsolattartás a szabad szoftverekkel kapcsolatos információk terjesztése érdekében.</p>
<p>Felelősségi körébe tartozik az FSFE európai és globális koordinációja valamint tervezési feladatai; a helyi képviselők munkájának támogatása; politikai és jogi ügyekkel kapcsolatos teendők, projektek, beszédek tartása, illetve újságírói kapcsolattartás a szabad szoftverekkel kapcsolatos információk terjesztése érdekében.</p>
<h3>Projektek</h3>
<p>A <a href="/projects/">projektek</a>, melyekben Georg Greve dolgozott vagy jelenleg is dolgozik az FSF Europe-nál:</p>
<p>A <a href="/projects/">projektek</a>, melyekben Georg Greve dolgozott, vagy jelenleg is dolgozik az FSFE-nél:</p>
<ul>
<li><a href="/projects/fellowship/">Fellowship of FSFE</a></li>
<li><a href="/projects/wipo/">World Intellectual Property Organization (WIPO)</a></li>
@ -39,7 +39,7 @@ href="http://gnuhh.org/greve-public.asc">[ nyilvános kulcs ]</a>
</ul>
<h3>Események</h3>
<p>Válogatás azon <a href="/events/">események</a> közül, melyeken Georg Greve részt vett az FSF Europe számára végzett munkája kapcsán:</p>
<p>Válogatás azon <a href="/events/">események</a> közül, melyeken Georg Greve részt vett az FSFE számára végzett munkája kapcsán:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.wsa-conference.org/">UN WSIS Contributory Conference on ICT &amp; Creativity</a>, Bécs, 2005. június</li>
<li>United Nations World Summit on the Information Society (WSIS), Genf, 2003. december</li>
@ -52,10 +52,10 @@ href="http://gnuhh.org/greve-public.asc">[ nyilvános kulcs ]</a>
</p>
<h3>Cikkek és dokumentumok</h3>
<p>Válogatás Georg Greve <a href="/documents/">cikkei és dokumentumai</a> közül, melyeken az FSF Europe számára végzett munkája során dolgozott:</p>
<p>Válogatás Georg Greve <a href="/documents/">cikkei és dokumentumai</a> közül, melyeken az FSFE számára végzett munkája során dolgozott:</p>
<ul>
<li><a href="/documents/wiwo.en.html"><b>Az Intellektuális Javak Világszervezete felé vezető út</b> - A Genfi Deklaráció támogatása</a></li>
<li><a href="/documents/eur5greve.html"><b>Szabad szoftver Európában</b> - Európai perspektívák és az FSF Europe munkája</a></li>
<li><a href="/documents/eur5greve.html"><b>Szabad szoftver Európában</b> - Európai perspektívák és az FSFE munkája</a></li>
<li><a href="/documents/fp6/">Ajánlás és Érdekeltség Kinyilvánítása</a> az Európai Bizottság 6. Keretprogramjával kapcsolatban</li>
<li><a href="/documents/whyfs.html">A szabad szoftverről beszélünk</a> - kezdeményezés</li>
</ul>


+ 2
- 2
about/members.hu.xhtml View File

@ -40,7 +40,7 @@
<p>
Ezért olyan moduláris szerkezetet kellett kialakítani, melyben a helyi
szervezetek egy alkotmány, az irányelvek, valamint tagok révén
kötődnek a központi szervezethez. Ez a szervezet az FSF Europe
kötődnek a központi szervezethez. Ez a szervezet az FSFE fő
testülete – melyre gyakran csomópontként (Hub) is hivatkoznak, és
amely Németországban (véletlenül) közhasznú bejegyzett szövetség.
</p>
@ -50,7 +50,7 @@
</p>
</body>
<timestamp>$Date: 2005/11/07 17:16:56 $ $Author: reinhard $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2005/11/20 19:28:03 $ $Author: timar $</timestamp>
<translator>FSF.hu Alapítvány</translator>
</html>
<!--


+ 3
- 3
about/team.hu.xhtml View File

@ -6,9 +6,9 @@
</head>
<body>
<h1>Az FSF Europe csapata</h1>
<h1>Az FSFE csapata</h1>
<p>Az alábbi személyek rendszeres jelleggel az FSF Europe-on belül, illetve
<p>Az alábbi személyek rendszeres jelleggel az FSFE-n belül, illetve
azzal együttműködésben dolgoznak, ezért bizonyos területeken állandó
felelősségi és hatáskörökkel vannak felruházva. Egyesek a <a
href="legal/legal.html">szövetség</a> <a href="members.html">tagjai</a>,
@ -17,7 +17,7 @@
<dynamic-content />
</body>
<timestamp>$Date: 2005/11/07 17:16:56 $ $Author: reinhard $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2005/11/20 20:02:17 $ $Author: timar $</timestamp>
<translator>FSF.hu Alapítvány</translator>
</html>
<!--


+ 11
- 11
index.hu.xhtml View File

@ -2,7 +2,7 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Free Software Foundation Europe</title>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<center>
@ -37,18 +37,18 @@
</center>
<p>
Üdvözöljük a Free Software Foundation Europe (Európai Szabad Szoftver
Alapítvány) honlapján. Az FSF Europe 2001. március 10-én indult; célja
a szabad szoftverek minden európai vonatkozásának támogatása, különös
tekintettel a <a href="documents/gnuproject.html">GNU Projektre</a>.
Aktívan támogatjuk a szabad szoftverek fejlesztését, illetve a
GNU-alapú operációs rendszerek (mint pl. a GNU/Linux) terjedését.
Ezenkívül támogató-központként szolgálunk politikusok, ügyvédek és
újságírók számára annak érdekében, hogy biztosítsuk a szabad szoftver
jogi, politikai és társadalmi jövőjét.
Üdvözöljük a Free Software Foundation Europe (Európai Szabad Szoftver
Alapítvány) honlapján. Az FSFE 2001. március 10-én indult; célja a <a
href="documents/freesoftware.html">szabad szoftverek</a> minden európai
vonatkozásának támogatása, különös tekintettel a <a
href="documents/gnuproject.html">GNU Projektre</a>. Aktívan támogatjuk a
szabad szoftverek fejlesztését, illetve a GNU-alapú operációs rendszerek
(mint pl. a GNU/Linux) terjedését. Ezenkívül támogató-központként szolgálunk
politikusok, ügyvédek és újságírók számára annak érdekében, hogy biztosítsuk
a szabad szoftver jogi, politikai és társadalmi jövőjét.
</p>
<p>
Az FSF Europe egyéni hozzájárulók segítségével végzi el a munkáját,
Az FSFE egyéni hozzájárulók segítségével végzi el a munkáját,
különösen az <a href="http://www.fsfe.org">FSFE pártoló tagok</a> segítségével.
Segíthet úgy is, hogy <a href="http://www.fsfe.org/about/">belép a közösségbe</a>,
és másokat is erre bíztat.


Loading…
Cancel
Save