Browse Source

Dutch translation of "#ilovefs report 2015"

svn path=/trunk/; revision=30736
pull/8/head
André Ockers 7 years ago
parent
commit
08b56dd838
  1. 197
      news/2015/news-20150302-01.nl.xhtml

197
news/2015/news-20150302-01.nl.xhtml

@ -0,0 +1,197 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2018-03-02">
<head>
<title>#ilovefs Rapport 2015</title>
</head>
<body class="press release">
<h1>#ilovefs Rapport 2015</h1>
<div class="captioned right" style="max-width: 600px; width: 50%;">
<a href="/campaigns/ilovefs/whylovefs/gallery.html"><img src="/campaigns/ilovefs/whylovefs/photos/gallery/ilovefs-gallery-thumb-039.jpg" alt="Someone expressing her love for TOR, because it saves lives in Turkey." width="100%" /></a>
<footer>
<p>Iemand die haar liefde laat zien voor TOR, omdat het levens redt in Turkije.</p>
</footer>
</div>
<p newsteaser="yes">Op zaterdag 14 februari 2015 hebben mensen over de hele wereld hun waardering
laten blijken aan zij die bijdragen aan Vrije Software. Het was het vijfde jaar waarin de Free Software
Foundation Europe (FSFE) aan mensen vroeg om deel te nemen aan de 'I Love Free Software'-dag. Dit
rapport laat de variëteit aan liefdesverklaringen zien die op deze dag hebben plaatsgevonden, inclusief
blogs, afbeeldingen, strips, gedichten en een #ilovefs Android-bibliotheek. De FSFE bedankt iedereen die
dit jaar de mensen die bijdragen aan Vrije Software hebben gemotiveerd, en vragen aan iedereen om een
notitie te maken op 14 februari in hun kalender voor de 'I Love Free Software'-dag van volgend jaar.</p>
<h2>Jouw cryptovalentine en onze verdedigers van privacy</h2>
<p>Dit jaar hebben veel mensen hun activiteiten gericht op -- <a
href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/2015/02/13/i-want-to-love-the-future-thats-why-i-love-free-software/">wat
FSFE's voorzitter Karsten Gerloff beschreef als</a> -- “krachtige gereedschappen die ons helpen om
ons te verdedigen en de vrijheden die we hebben verloren, en die we hebben opgegeven, te herwinnen".
Onze zusterorganisatie moedigde mensen aan om aan iemand die zij aardig vinden - romantisch of anderszins -- <a
href="http://www.fsf.org/blogs/community/will-you-be-my-cryptovalentine">om hun “cryptovalentine” te zijn</a>. <a
href="http://blogs.fsfe.org/ao/2015/02/14/i-love-free-software-day-gnupg/">André
Ockers</a>, <a
href="https://blogs.fsfe.org/mk/i-love-free-software-thanks-to-all-the-gnupg-contributors/">FSFE's
vice-voorzitter Matthias Kirschner</a>, en veel mensen in onze <a href="/campaigns/ilovefs/whylovefs/gallery.html">fotogalerij</a> lieten hun waardering blijken aan iedereen die hard werkt om bij te dragen aan Vrije Software voor onze privacy zoals GnuPG, Tor, Tails, ChatSecure en vele anderen.</p>
<p>In haar <a
href="https://www.eff.org/deeplinks/2015/02/celebrating-ilovefs-why-eff-loves-free-software">blog legde EFF
uit waarom zij van Vrije Software houdt</a>:</p>
<blockquote><p>“Zonder de vrijheid om veiligheidslekken te repareren en deze veranderingen met anderen te
delen, laat niet-vrije software het aan computergebruikers om voor zichzelf te zorgen. Vrije Software herintroduceert een gevoel van solidariteit onder computergebruikers. Gebruikers ontwikkelen geen afhankelijkheidsrelatie met een enkele verkoper, maar zijn in plaats daarvan vrij om samen te werken met anderen om onderdelen toe te voegen en fouten te repareren. In tegenstelling daarmee hangen veranderingen van niet-vrije programma's af van de grillen van de eigenaar van een programma.”</p></blockquote>
<div class="captioned left" style="max-width: 300px; width: 50%;">
<a href="http://download.fsfe.org/campaigns/ilovefs/gallery/ilovefs-gallery-035.jpg">
<img
src="/campaigns/ilovefs/whylovefs/photos/gallery/ilovefs-gallery-thumb-035.jpg"
alt="Maurice Verheesen expressing his love for GnuPG" width="100%" />
</a>
<footer>
<p>Maurice Verheesen geeft blijk van zijn liefde voor GnuPG</p>
</footer>
</div>
<div class="captioned right" style="max-width: 300px; width: 50%;">
<a href="http://download.fsfe.org/campaigns/ilovefs/gallery/ilovefs-gallery-025.jpg">
<img
src="/campaigns/ilovefs/whylovefs/photos/gallery/ilovefs-gallery-thumb-025.jpg"
alt="Cryptie expressing her love for Chatsecure" width="100%" />
</a>
<footer>
<p>Cryptie toont haar liefde voor ChatSecure</p>
</footer>
</div>
<h2>Alleen kunnen we weinig doen. Samen kunnen we veel doen.</h2>
<p>Er waren ook veel mensen die de waarde op prijs stelden van het samenwerken in het enorme aantal gemeenschappen dat Vrije Software op de wereld heeft gebracht. <a
href="https://colonelqubit.wordpress.com/2015/02/12/who-doesnt-love-free-software/">Robinson
Tryon</a> bijvoorbeeld, die al erg actief is in sommige projecten en er bij anderen op aandringt om hun
erkenning uit te spreken voor de mensen achter Vrije Software. Vergelijkbare boodschappen kwamen uit
de succesvolle Vrije Software-gemeenschappen zelf, die gebouwd zijn op de schouders van giganten. <a href="https://twitter.com/debian/status/566646558712930304">Debian</a>,
<a href="https://dot.kde.org/2015/02/14/we-love-projects-around-us">KDE</a>,
<a href="http://megaglest.org/news/35/31/Why-we-love-Free-Software">MegaGlest</a>,
<a href="https://twitter.com/openSUSE/status/566570111595999232">openSUSE</a>, <a
href="https://owncloud.org/blog/we-love-free-software/">OwnCloud</a> en anderen waarderen de vele
projecten om hen heen van waaruit zij kunnen leren en waaraan zij kunnen teruggeven, maar ook het enorme
aantal individuen die deelnemen door code te schrijven, te vertalen, documentatie te schrijven, en in het algemeen
waardevolle tijd te spenderen. FSFE's <a
href="http://matija.suklje.name/i-love-fs-2015">Matija Šuklje zegt hetzelfde</a>
als hij stelt dat er veel (niet alleen) Vrije Software-projecten zijn die hem iedere dag inspireren en indruk op hem
maken. Ook <a
href="https://silkemeyer.net/ilovefs-2015-thank-you">Silke Meyer</a>
kijkt naar de Vrije Software-beweging vanuit een politiek standpunt als hij stelt dat het cruciaal is voor de
vrije communicatie tussen mensen en dat we niet alleen code nodig hebben maar ook mensen die als
activisten vechten voor een vrije samenleving:</p>
<blockquote><p>"Dank aan allen die niet bijdragen aan Vrije Software-projecten maar hieraan werken
door politieke interventie, het voeren van campagnes, activisme! We kunnen dit niet alleen winnen door
alleen Vrije Software te ontwikkelen, maar we kunnen het ook niet winnen zonder Vrije Software."</p></blockquote>
<h2>Liefdesgedichten</h2>
<p><a href="http://framablog.org/2015/02/14/on-love-logiciel-libre/">Framasoft
publiceerde twee prachtige maar helaas onvertaalbare gedichten in het Frans</a>
en <a href="http://nicorikken.eu/blog/dia-i-love-you/">Nico Rikken schreef een liefdesgedicht</a> opgedragen aan de diagramsoftware “Dia”:</p>
<blockquote>
<p>
Roses are red. Handles are green.<br />
You’re the finest diagramming software I have ever seen.<br />
Always there to help me out. And you ask nothing in return.<br />
Creating things together is all I really yearn.<br />
</p>
<p>
Dia I know we will be a great team.<br />
We can work together even upstream.<br />
So let this be my tag line:<br />
Would you be my Valentine?<br />
</p>
</blockquote>
<h2>Wat is er verder gebeurd?</h2>
<div class="captioned right" style="max-width: 600px; width: 50%;">
<a href="http://matija.suklje.name/i-love-fs-2015"><img src="/news/2015/graphics/robo-romeo.jpg" alt="hackerspace met #ilovefs posters, postkaart, en robot die Romeo, oh Romeo zegt" width="100%" /></a>
<footer>
<p>Hackerspace met #ilovefs-thema, CC-BY 4.0 Matija Šuklje</p>
</footer>
</div>
<p>Er was een enorme hoeveelheid berichten in sociale netwerken. Mensen toonden hun liefde in
afbeeldingen (bijv. <a
href="/campaigns/ilovefs/whylovefs/gallery.html">in onze galerij</a>, of door <a
href="https://twitter.com/ViGLug/media">leden van de Vignate GNU/Linux gebruikersgroep</a>), posters werden gemaakt (bijv. <a
href="https://pbs.twimg.com/media/B9ydnGXIQAADg0s.png:large">door Linda
Martinez)</a>, the <a
href="http://erack.org/blog/archives/51-I-Free-Software.html">Document
Foundation gaf hun bugtracker een thema</a>, en Anatolij Zelenin schreef een <a
href="https://github.com/azapps/ilovefs-android">Android I love Free Software
Day-bibliotheek</a> die al is opgenomen in de Android-app Mirakel.</p>
<p>Zoals in de afgelopen jaren werden mensen die bijdragen aan Vrije Software bedankt door
veel organisaties en individuen in artikelen. Naast de eerder genoemnden waren dat
bijvoorbeeld <a href="http://www.dariotordoni.eu/love-free-software/">Dario Tordoni
die de F-Droid ontwikkelaars bedankte</a>, <a
href="http://blogs.fsfe.org/jens.lechtenboerger/2015/02/14/i-love-free-software/">Jens
Leuchtenbörger die schreef waarom hij houdt van het leren van woordenschat met AnkiDroid in
combinatie met QuickDi</a>, en <a
href="http://blog.mehl.mx/2015/i-love-taskwarrior-therefore-i-love-free-software/">Max
Mehl die de mensen bedankte die bijdragen aan Taskwarrior</a>, taakbeheer op de commandoregel.</p>
<p>We vonden het fijn om te zien dat veel organisaties hun liefde lieten blijken in andere talen dan het
Engels, bijvoorbeeld: <a
href="http://framablog.org/2015/02/14/on-love-logiciel-libre/">Framasoft (in
het Frans)</a>, <a
href="http://blog.wikimedia.de/2015/02/14/wir-lieben-freie-software/">Wikimedia
Duitsland (in het Duits)</a>, <a
href="http://www.kdeblog.com/amo-el-software-libre-ilovefs.html">KDE Spanje (in
het Spaans)</a>
<a href="http://gruen-digital.de/2015/02/we-free-software-2/">De Duitse Groene Partij (in
het Duits)</a>, die ook aankondigde dat zij snel een parlementair onderzoek overhandigen
over Vrije Software.</p>
<h2>Markeer de datum voor volgend jaar!</h2>
<div class="captioned right" style="max-width: 600px; width: 50%;">
<a href="http://grisebouille.net/jaime-le-logiciel-libre/"><img src="/news/2015/graphics/ilovefs-comic-jaime-le-logiciel-libre-thumb.png" alt="Deel van de komische strip" width="100%" /></a>
<footer>
<p><a href="htp://grisebouille.net/jaime-le-logiciel-libre/">Komisch stripverhaal "Ik hou van Vrije Software" in
het Frans door Grise Bouille</a>.</p>
</footer>
</div>
<p>We hopen dat iedereen die bijdraagt aan Vrije Software gemotiveerd werd door de
#lovefs-dag van dit jaar. Maar misschien hebben alle mensen die dit jaar hebben deelgenomen,
vergeten om <strong>jouw</strong> favoriete Vrije Software-programma te noemen. That is not a bug,
it is a feature! Voeg een herinnering toe aan jouw kalender voor 14 februari en bedank zij dit dit jaar zijn
vergeten. (Je kan natuurlijk ook je waardering laten blijken voor hen die bijdragen aan Vrije Software gedurende
de rest van het jaar.)</p>
</body>
<sidebar news="ilovefs">
<h2>Meer over #ilovefs</h2>
<ul>
<li><a href="/campaigns/ilovefs/ilovefs.html">#ilovefs campagne 2015</a></li>
<li><a href="/news/2014/news-20140221-01.html">#ilovefs 2014 Rapport</a></li>
<li><a href="/campaigns/ilovefs/whylovefs/gallery.html">Fotogalerij van mensen die houden van Vrije Software</a></li>
<li><a href="/campaigns/ilovefs/whylovefs/whylovefs.html">Waarom mensen van Vrije Software houden</a></li>
<li><a href="/campaigns/ilovefs/artwork/artwork.html">Afbeeldingen om in te voegen op jouw website</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Bestel #ilovefs T-shirts</a></li>
</ul>
</sidebar>
<tags>
<tag content="voorpagina">front-page</tag>
<tag>ilovefs</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
Loading…
Cancel
Save