Browse Source

Translation of English file

svn path=/trunk/; revision=12408
pull/8/head
rolf_camps 11 years ago
parent
commit
04e4e2126e
1 changed files with 144 additions and 0 deletions
  1. +144
    -0
      news/2009/news-20090325-01.nl.xhtml

+ 144
- 0
news/2009/news-20090325-01.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,144 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2009-03-25">
<head>
<title>
Vandaag is het DFD‘09, de internationale dag voor vrije documenten
</title>
</head>
<body>

<h1>
Vandaag is het DFD‘09, de internationale dag voor vrije documenten
</h1>

<p newsteaser="yes">
Een grote internationale gemeenschap organiseert vandaag
bijeenkomsten om de tweede Document Freedom Day te vieren. Na
een succesvolle dag in 2008 helpen ook dit jaar over heel de
wereld verschillende Document Freedom Day-teams om vrije
documenten en Open Standaarden beter bekend te maken.
</p>

<p>
In een wereld waar gegevens steeds meer in elektronische
formaten worden bewaard, zijn Open Standaarden onmisbaar. Zij
garanderen dat informatie bereikbaar blijft ook als de
toepassing waarmee ze origineel werd gegenereerd niet langer
bestaat. De vragen rond vrije documenten hebben een grote impact
op keuzevrijheid van de consument, de concurrentie en het aanbod
op de markten en de soevereiniteit van landen en regeringen.
</p>

<p>
"Wij zijn blij dat onze gemeenschap dit jaar nog gegroeid is",
zegt Ivan Jelic, coördinator van de DFD. "We verwachten dat de
activiteiten van de verschillende teams waar heel uiteenlopend
zullen zijn, van toespraken en informatieve evenementen tot het
bevrijden van universitaire documenten en het promoten van Open
Standaarden bij lokale overheden."
</p>

<p>
"Net zoals andere Open Standaarden laten ook vrije documenten
haar gebruikers toe om vrij te kiezen welke applicatie ze
gebruiken, terwijl men toch kan blijven communiceren en
samenwerken met anderen", zegt Georg Greve, voorzitter van de
FSFE. "Deze keuzevrijheid zorgt voor concurrentie op de markt
van tekstverwerkers. En gezonde concurrentie zorgt er voor dat
bedrijven en softwareontwikkelaars moeten blijven innoveren en
niet langer eenzijdig de prijs kunnen bepalen. Dus vrije
documenten leiden naar betere software en lagere prijzen. Vrije
documenten die vroeger gecreëerd werden zullen ook met de
programma's van morgen gelezen kunnen worden. Uw gegevens zijn
duurzaam bewaard en zullen niet langer het slachtoffer zijn van
door de producent opgelegde incompatibiliteiten door middel van
een eindeloze reeks updates."
</p>

<p>
Het DFD-team probeert alle informatie over de activiteiten die
dit jaar georganiseerd worden te verzamelen. Deze informatie
wordt geordend en gepubliceerd op onze website. Als u informatie
hebt over lokale initiatieven voor de bevrijding van documenten
zend dan een mail naar: contact AT documentfreedom.org
</p>

<h2>Hoe u kan helpen</h2>

<p>De Document Freedom Day is één groot samenwerkingsverband</p>

<p>
U kan helpen om het verschil te maken door te linken
naar <a href="http://documentfreedom.org">http://documentfreedom.org</a>,
u kan daarvoor een eigen logo gebruiken of er gebruiken
van <a href="http://documentfreedom.org/Artwork">http://documentfreedom.org/Artwork</a>.
</p>

<p>
U kan ook enkele van onze DFD-strooibriefjes afdrukken
van op <a href="http://www.documentfreedom.org/Artwork#Leaflet">http://www.documentfreedom.org/Artwork#Leaflet</a>
en uitdelen aan collega's, familie of vrienden. En als u in een
echt creatieve bui bent, kan u foto's nemen of een video maken
met een persoonlijke boodschap die toont wat u onder vrije
documenten verstaat.
</p>

<h2>Over de Document Freedom Day</h2>

<p>
De Document Freedom Day (DFD) is een internationale dag voor de
bevrijding van documenten. Wereldwijd helpen ongeveer 250 teams
om van deze dag een succes te maken. Het is een actie vanuit
de basis om een groter bewustzijn creëren voor het belang van vrije
documentformaten en Open Standaarden in het algemeen.
</p>

<p>
Document Freedom Day wordt ondersteund door een grote groep
personen en organisaties waaronder ANSOL, Ars Aperta,
BrOffice.org, COSS, Esoma, Estándares Abiertos, FFII, Free
Knowledge Foundation, Free Software Foundation, Free Software
Foundation Europe, Free Software Foundation Latin America,
Funambol, Google, IBM, NLnet, ODF Alliance, Open Forum Europe,
Open Source Initiative (OSI), Opentia, OSL, iMatix, Red Hat,
Sun en The Open Learning Centre.
</p>

<p>
De lijst van DFD-teams is beschikbaar
via: <a href="http://documentfreedom.org/Category:Teams">http://documentfreedom.org/Category:Teams</a>
</p>

<h2>De Free Software Foundation Europe</h2>

<p>
De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
Vrije Software.
</p>
<p>
<a href="http://www.fsfeurope.org/">http://www.fsfeurope.org/</a>.
</p>


</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save