Browse Source

Translation update

svn path=/trunk/; revision=12889
tags/stw2018
rolf_camps 10 years ago
parent
commit
02b9998373
1 changed files with 4 additions and 4 deletions
  1. 4
    4
      donate/donate.nl.xhtml

+ 4
- 4
donate/donate.nl.xhtml View File

@@ -59,7 +59,7 @@
waar wij het ontvangstbewijs en de bedankbrief heen moeten
sturen. We zullen u ook graag toevoegen op onze
"<a href="thankgnus.html">Thank GNUs</a>" pagina. Ook als u
anoniem prefereert te blijven willen we graag weten hoe we u
anoniem wil blijven willen we graag weten hoe we u
kunnen bereiken, zodat we u persoonlijk kunnen bedanken.
</p>

@@ -141,9 +141,9 @@

<p class="indent">
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
IBAN (international): DE 69 36020030 000 3004732<br />
National-Bank Essen, Duitsland<br/>
SWIFT/BIC-No: NBAG DE 3E<br/>
IBAN: DE69 3602 0030 0003 0047 32<br />
National-Bank Essen, Steinstraße 13, 40212 Dusseldorf, Duitsland<br/>
SWIFT/BIC-No: NBAG DE3E<br/>
</p>

<p>Als u liever een check stuurt, kunt u deze sturen naar</p>

Loading…
Cancel
Save