Browse Source

Started with moving from "help" to "contribute" for the "Get Active" page. All

these files are outdated translations and need update!

svn path=/trunk/; revision=9878
pull/8/head
Reinhard Müller 12 years ago
parent
commit
001e9e171c
8 changed files with 973 additions and 0 deletions
 1. +127
  -0
    contribute/contribute.bg.xhtml
 2. +121
  -0
    contribute/contribute.da.xhtml
 3. +107
  -0
    contribute/contribute.fr.xhtml
 4. +133
  -0
    contribute/contribute.hu.xhtml
 5. +129
  -0
    contribute/contribute.it.xhtml
 6. +124
  -0
    contribute/contribute.ro.xhtml
 7. +109
  -0
    contribute/contribute.sq.xhtml
 8. +123
  -0
    contribute/contribute.sv.xhtml

+ 127
- 0
contribute/contribute.bg.xhtml View File

@@ -0,0 +1,127 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html lang="en">
<head>
<title>ФССЕ - Как може да се включите?</title>
</head>

<body>
<h2>Как може да се включите?</h2>

<p>Най-прекият начин да подпомогнете <a
href="../documents/whatwedo.html">работата</a> и <a
href="../documents/whyweexist.html">целите</a> на Фондацията за Свободен Софтуер Европа
е чрез доброволческа работа за нещата, които трябва да се свършат. Ние сме изключително
щастливи от помощта, която сме получили от обществото досега и приветстваме всеки нов сътрудник.
</p>

<p>Ако все още не сте, Ви предлагаме да се запишете в <a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">пощенските списъци</a> на ФССЕ
които Ви интересуват и да прегледате архивите, за да видите какво е било обсъдено досега.
</p>

<p>Ако чувствате,че можете и искате да помогнете с една,или друга задача, писмо
до подходящия пощенски списък е добър начин да се включите. Ако не намирате подходящ списък
можете също да пратите е-поща на международния адрес <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
<code>team@fsfeurope.org</code></a>.
</p>

<p>По-специфични задачи, за които се нуждаем от помощ:</p>

<h3>Сътрудничество</h3>

<p class="indent">Най-лесният и директен начин да се включите във Фондацията
за Свободен Софтуер Европа е да се присъедините към <a
href="https://www.fsfe.org/">Сътрудничеството на ФССЕ</a>. Като сътрудник,
Вие добавяте Вашата видима подкрепа и принос към всички дейности на ФССЕ,
сте във връзка с хора със същите възгледи, срещате се с тях, за да празнувате
"Партита на Свободата" и вашата лична
<a href="https://www.fsfe.org/card/">Шифрокарта - знак на Сдружението</a>
може да бъде носена като видим знак на технически умела личност, която активно
допринася за свободата в цифровата епоха.</p>

<h3>Уебстраници</h3>

<p class="indent">Уебстраниците са в постоянна безизходица. Да се поддържат
в крак с времето и налични на колкото може повече езици изисква постоянно
внимание. В същото време те са и един от най-ефективните начини за
информиране за Свободния Софтуер, въпроси на цифровото общество
и работата на ФССЕ.
</p>

<p class="indent">Вашата помощ ще бъде дълбоко оценена, без значение дали е постоянна,
или временна. Моля, потърсете повече информация и начални инструкции
<a href="/contribute/web/web.html">тук</a>.</p>


<h3>Преводи</h3>

<p class="indent">Важна част, която винаги се нуждае от преводачи
е уебстраницата, за която може да намерите повече информация
<a href="/contribute/web/web.html">тук</a></p>

<p class="indent">Но уебстраницата не е единственото нещо, което се нуждае от превод и корекции.
Комюникетата, брошурите и листовките също могат да стигнат до повече хора, когато са преведени.
</p>

<p class="indent">Превеждането и редактирането на текстовете е безценен принос
към работата на ФССЕ и отличен шанс непосредствено да се включите в дейностите
на ФССЕ без дългосрочни задължения. Имаме обособена страница с
<a href="/contribute/translators.html">информация за преводачите</a>.
</p>


<h3>Изложения</h3>

<p class="indent">ФССЕ трябва да поддържа връзка с хора извън общността,
за да им помогне да разберат, че Свободният софтуер е нещо повече от
хубави програми и да ги запознае със ФСС.</p>

<p class="indent">Важна част от това се показва по изложения. Но въпреки,че
ние обикновено можем да осигурим всичко, от което има нужда, за да се приготви павилион за
изложението, има нещо, което не можем просто да създадем: хора.</p>

<p class="indent">Ние се нуждаем от доброволци при павилионите, които да говорят
с хората, да им обясняват философията на Свободния софтуер, за какво е всичко това
около ФСС и проектът ГНУ и просто да бъдат там. Нищо не изглежда по-зле от празен
павилион. Също така, ние предпочитаме да имаме местни доброволци,които да поемат
организацията на павилионите.</p>

<p class="indent">Ако сте заинтересувани да помогнете може да намерите повече информация
на <a href="/contribute/booth/booth.html">Информационната страница за доброволци по изложенията</a>.</p>


<h3>Стажове</h3>

<p class="indent">Фондацията за Свободен Софтуер Европа работи с помощта
на смесени групи доброволци от много страни и няколко постоянни работници.
Измежду това е възможно и стажуване.</p>

<p class="indent">Така че, ако имате няколко месеца, които искате да прекарате
съчетавайки полезното с приятното и сте заинтересовани от предложението,
проверете страницата <a href="/contribute/internship.html">Присъединете се към революцията:
Стажове при ФССЕ</a></p>


<h3>Дарения</h3>


<p class="indent">Друг начин да подкрепите работата на ФССЕ е чрез дарения.
Като при всяка друга организация, ефективността на ФССЕ зависи от финансовите й
възможности. Плащането на хора да работят по и за Свободния софтуер, отпечатване
на брошури, кореспонденцията с журналисти и политици, осигуряване на инфраструктура
за проекти и много повече зависят от това. Ако чувствате,че може да помогнете финансово
ще намерите информация как на страницата ни за <a
href="/help/donate.html">дарения</a>
</p>


</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Пламен Стоев</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 121
- 0
contribute/contribute.da.xhtml View File

@@ -0,0 +1,121 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<html lang="da">
<head>
<title>FSFE - Hvordan deltager jeg?</title>
</head>

<body>
<h2>Hvordan deltager jeg?</h2>

<p>FSFE har Europa-dækkende, landespecifikke og aktivitetsmålrettede
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">postlister</a>. Du kan
møde medlemmer af dit lokale fri software-fællesskab gennem listerne og du kan
støtte FSFE's arbejde og mål ved at melde dig som frivilligt til proaktivt
arbejde. Bidrag i form af tid og energi er altid velkomne.</p>

<p>For at komme i gang, kan du tegne abonnement på en liste i dit specifikke
interesseområde, eller du kan sende en e-mail på engelsk til
<a href="mailto:team@fsfeurope.org"><code>team@fsfeurope.org</code></a> og vi
vil hjælpe dig i gang.</p>

<p>Her er nogle specifikke måder hvorpå du bidrage til fri software-bevægelsen
i Europa:</p>

<h3>Fellowship (medlemskab)</h3>

<p>Den nemmeste og mest direkte måde at deltage i Free Software
Foundation Europes arbejde, er at melde sig ind i
<a href="https://www.fsfe.org/">Fellowship of FSFE</a>. Som Fellow (medlem),
føjer du din synlige støtte og bidrag til alle FSFE's aktiviteter, kommer i
kontakt med ligesindede, mødes med dem for at fejre "Freedom Parties"
(frihedsfester) og dit eget tilpassede
<a href="https://www.fsfe.org/card/">Fellowship Crypto-SmartCard</a> kan bæres
som et synligt tegn på, at du er en teknisk kyndig person, der aktivt bidrager
til frihed i den digitiale tidsalder.</p>


<h3>Websider</h3>

<p>Websiderne er en konstant flaskehals. At holde dem ajour og
tilgængelige i så mange sprog som muligt, kræver permanent opmærksomhed.
Samtidig er det en af de mest effektive måder, at oplyse om fri software på,
fortælle om problemstillinger i det digitale samfund, samt om FSFE's
arbejde.</p>

<p>Det er muligt at give en hånd med, og vi er meget taknemmelige
for både lejlighedsvise og jævnlige bidrag. Vores
<a href="/contribute/web/web.html">kom hurtigt i gang-oplysninger</a> har flere oplysninger
om hvordan du kan hjælpe.</p>


<h3>Oversættelser</h3>

<p>Et central sted, der altid har behov for oversættelser, er
websiderne, som vi har <a href="/contribute/web/web.html">specifikke oplysninger</a> om.
</p>

<p>Men websiderne er ikke det eneste, der kræver oversættelse og
korrekturlæsning. Pressemeddelelser, brochurer og foldere kan i oversat stand
også nå ud til mange mennesker.</p>

<p>Oversættelse og korrekturlæsning af tekster er et værdifuldt
bidrag til FSFE's arbejde, og en fremragende måde, på spontan vis at
deltage i FSFE's aktiviteter, uden at binde sig til at bidrage gennem
længere tid. Vi har en særskilt side med
<a href="/contribute/translators.html">oplysninger til oversættere</a>.</p>


<h3>Stande på messer</h3>

<p>FSFE er nødt til at komme i kontakt med folk uden for
fællesskabet, for at få dem til at forstå, at fri software er mere end blot nogle
gode programmer, samt gøre dem bekendt med FSF.</p>

<p>En vigtig del af dette er at være til stede på messer. Men
selvom vi normalt stiller alt til rådighed, som er nødvendigt for at opsætte en
sådan stand, er der én ting, som vi simpelthen ikke kan fremstille: folk.</p>

<p>Vi har brug for frivillige til at passe stande, tale med folk,
forklare dem filosofien bag fri software og hvad FSF og GNU-projektet drejer sig
om, og simpelthen blot være til stede. Intet ser værre ud end en tom stand på
en messe. Vi foretrækker også at lade lokale frivillige overtage organiseringen
af standene.</p>

<p>Hvis du er interesseret i at hjælpe til, kan du finde flere
oplysninger på vores <a href="/contribute/booth/booth.html">informationsside for
standfrivillige</a>.</p>


<h3>Praktik</h3>

<p>Free Software Foundation Europe arbejder i et meget blandet
miljø, bestående af frivillige fra mange lande foruden flere fuldtidsansatte,
hvor det også er muligt at have praktikanter.</p>

<p>Hvis du har et par måneder til overs, til brug på noget der
både er nyttigt og sjovt, og mener at det er en mulighed for dig, så besøg
vores side med navnet <a href="/contribute/internship.html">Join the revolution:
Interships at FSFE</a> for flere oplysninger.</p>


<h3>Donationer</h3>

<p>En anden måde at støtte FSFE's arbejde, er ved at
donere. Som mange andre organisationer, er FSFE's effektivitet afhængig
af dens finansielle midler. At betale folk for at arbejde på og for fri
software, trykke brochurer, skrive til journalister og politikere, stille
infrastruktur til rådighed for projekter, og meget mere, er afhægigt af det.
Kan du støtte vores arbejde finansielt, er der flere oplysninger derom på
vores <a href="/help/donate.html">donationsside</a>.</p>


</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 107
- 0
contribute/contribute.fr.xhtml View File

@@ -0,0 +1,107 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html lang="fr">
<head>
<title>FSFE - Comment contribuer&#160;?</title>
</head>
<body>

<h2>Comment contribuer&#160;?</h2>

<p>
La FSFE maintient des <a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">listes de diffusion</a> pour chaque pays et chaque activité. Vous pouvez rencontrer des membres de votre communauté locale du Logiciel Libre grâce à ces listes, et vous pouvez soutenir le travail et les buts de la FSFE en fournissant du travail bénévole. Les contributions en temps et en énergie sont toujours les bienvenues.
</p>

<p>
Pour commencer, vous pouvez vous inscrire à une liste correspondant à votre zone géographique ou vos intérêts, ou encore envoyer un mail à <a href="mailto:team@fsfeurope.org">team@fsfeurope.org</a> et nous vous aiderons dans cette tâche.
</p>

<p>
Voici quelques manières de contribuer au mouvement du Logiciel Libre en Europe&#160;:
</p>

<h3>La Fellowship de la FSFE</h3>

<p>
La manière la plus facile et la plus directe de s'impliquer dans la FSFE consiste à rejoindre la
<a href="https://www.fsfe.org/">Fellowship de la FSFE</a>. En tant que Fellow, ou sympathisant, vous apportez un soutien visible ainsi que votre contribution à toutes les activités de la FSFE. Vous serez en contact avec d'autres personnes partageant notre point de vue, vous aurez l'occasion de les rencontrer à l'occasion de "Freedom Parties", et recevrez votre <a href="https://www.fsfe.org/card/">Carte de Membre Cryptographique</a> personnalisée, que vous pourrez porter comme le signe distinctif de quelqu'un qui contribue activement à la liberté dans cette ère numérique.</p>

<h3>Le site Internet</h3>

<p>
Les pages internet sont un goulot d'étranglement constant. S'assurer qu'elles soient à jour et disponibles dans autant de langues que possible requiert une attention permanente. Dans le même temps, c'est l'une des façons les plus efficaces pour informer sur le Logiciel Libre, les problèmes de la société numérique et le travail de la FSFE.
</p>

<p>
Toute aide, qu'elle soit régulière ou ponctuelle, est très
appréciée. Vous trouverez plus d'informations et des instructions de
démarrage rapide <a href="/contribute/web/web.html">ici</a>.
</p>


<h3>Les traductions</h3>

<p>
Le site internet est l'une des tâches qui requiert des traductions en permanence. Veuillez consulter la <a
href="/contribute/translators/web.html">page dédiée</a> pour plus de renseignements.
</p>

<p>
Cependant, le site internet n'est pas le seul à requérir des traductions et des
relectures. Les communiqués de presse, les brochures et les prospectus
peuvent également toucher plus de personnes s'ils sont
traduits.
</p>

<p>
Traduire et relire des textes est une contribution précieuse au travail de la FSFE, et une occasion excellente de prendre part spontanément aux activités de la FSFE sans engagement à long terme. Nous proposons une page dédiée aux <a href="/contribute/translators/translators.html">informations pour les traducteurs</a>.
</p>


<h3>La tenue de stands lors des expositions et des salons</h3>

<p>
La FSFE doit entrer en contact avec les personnes en dehors de la communauté afin qu'elles se rendent compte que le Logiciel Libre ne se résume pas à de simples logiciels de qualité, et de les familiariser avec la FSF.</p>

<p>
Une part importante de cette action est d'être présent aux salons et expositions. Mais bien que nous puissions généralement fournir sans problème le matériel nécessaire pour mettre en place notre stand, il y a une chose que nous ne pouvons pas produire simplement&#160;: les gens.</p>

<p>
Nous avons besoin de volontaires pour assurer une présence dans les stands, parler aux visiteurs, leur expliquer la philosophie du Logiciel Libre, ce que sont la FSF et le projet GNU, et tout simplement être là. Il n'y a rien de pire qu'un stand vide dans une exposition. Nous préférons également
que la mise en place et l'organisation du stand soit effectuées par des
bénévoles locaux.
</p>

<p>
Si cela vous intéresse de fournir de l'aide sur ce point, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la page d'<a href="/contribute/booth/booth.html">Informations aux bénévoles des Stands</a>.
</p>


<h3>Les stages</h3>

<p>
La FSFE œuvre dans un environnement mixte, composé de bénévoles de beaucoup de pays et de plusieurs employés à plein temps, au sein duquel il est également possible de recevoir des stagiaires.
</p>

<p>
Si vous avez donc quelques mois à passer sur un sujet à la fois utile et intéressant et que vous souhaitez faire ce choix, visitez la page suivante pour plus d'informations sur cette possibilité&#160;: <a href="/contribute/internship.html">Rejoignez la révolution&#160;: Stages à la FSFE</a>.
</p>


<h3>Les dons</h3>


<p>
Une autre façon de soutenir le travail de la FSFE consiste à effectuer un don en sa faveur. Comme toute organisation, l'efficacité de la FSFE dépend de ses ressources financières. Rémunérer des personnes pour travailler sur et pour le Logiciel Libre, imprimer des brochures, envoyer des courriers aux journalistes et aux hommes et femmes politiques, fournir une infrastructure pour les projets et bien d'autres choses encore dépendent de ces ressources. Si vous pensez pouvoir contribuer financièrement à notre travail, vous trouverez la marche à suivre sur notre page <a href="/help/donate.html">dons</a>.</p>

</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Michel Roche (Vercors - France)</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->


+ 133
- 0
contribute/contribute.hu.xhtml View File

@@ -0,0 +1,133 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europe - Hogyan kapcsolódhat be munkánkba</title>
</head>

<body>
<h2>Hogyan kapcsolódhat be munkánkba</h2>

<p>Az FSF Europe <a href="../documents/whatwedo.html">munkájának</a> és <a
href="../documents/whyweexist.html">céljainak</a> támogatása legközvetlenebb
módon a szükséges feladatok elvégzésében való részvétellel történhet. Nagyon
hálásak vagyunk mindazért a támogatásért, amit a közösség részéről az
eddigiekben kaptunk, és örömmel fogadunk minden új segítőt.</p>

<p>Ha még nem tette meg, iratkozzon fel az FSF Europe az Ön érdeklődési körének
megfelelő <a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">levezezőlistáira</a>, illetve
olvasson az archívumban az eddig folytatott eszmecseréről.</p>

<p>Amennyiben úgy érzi, szívesen segítene egy vagy több feladat elvégzésében, a
megfelelő levelezőlistára küldött levélben jelezheti. Ha nem talál igazán
megfelelő listát, írhat e-mailt a nemzetközi <a
href="mailto:team@fsfeurope.org">
<code>team@fsfeurope.org</code></a> címre is.</p>

<p>Az alábbiakban olvashat a konkrét feladatokról, melyekben segítségre van
szükségünk.</p>

<h3>Közösség</h3>

<p class="indent">A Free Software Foundation Europe tevékenységébe a
legegyszerűbben úgy kapcsolódhat be, ha belép az <a
href="https://www.fsfe.org/">FSFE Közösségébe</a>. Pártoló tagként az FSFE
bármely tevékenységét támogatással és hozzájárulással segítheti; hasonló
gondolkodású emberekkel tarthat kapcsolatot; találkozhat velük a ?Freedom
Party?-kon; a személyreszabott <a
href="https://www.fsfe.org/card/">Közösségi Crypto-SmartCard</a> révén pedig
mások számára is látható módon jelezheti, hogy a modern technológiában járatos
személyként aktívan hozzájárul a digitális korszak szabadságának
megteremtésében.</p>


<h3>Weboldalak</h3>

<p class="indent">A weboldalak állandó szűk keresztmetszetet jelentenek.
Naprakészen tartásuk a lehető legtöbb nyelven folyamatos figyelmet követel.
Ugyanakkor viszont ez az egyik leghatékonyabb módja a szabad szoftverekkel, a
digitális társadalom kérdéseivel, illetve az FSF Europe munkájával kapcsolatos
tájékoztatásnak.</p>

<p class="indent">A segítségnyújtás eseti és rendszeres jelleggel is lehetséges,
és minden formáját nagyra értékeljük. Erről, valamint a gyors kezdést elősegítő
útmutatóról <a href="/help/web.html">itt talál további információt</a>.</p>


<h3>Fordítás</h3>

<p class="indent">A fordítási munkát nagymértékben igénylő központi terület a
honlap karbantartása, mellyel kapcsolatban <a href="/help/web.html">itt talál
további információt</a>.</p>

<p class="indent">Azonban nem a honlap az egyetlen dolog, ahol fordításra és
lektorálásra, hibaellenőrzésre van szükség. A sajtóközlemények, brosúrák és
szóróanyagok is több emberhez juthatnak el, ha a lehető legtöbb nyelvre le
vannak fordítva.</p>

<p class="indent">A szövegek fordítása és lektorálása az FSF Europe munkájához
történő értékes hozzájárulás ? és kiváló lehetőség arra, hogy akár hosszú távú
elkötelezettség nélkül is részt vállaljon az FSF Europe tevékenységéből. Külön
oldalunk van a <a href="/contribute/translators.html">fordítóknak szóló
információkkal</a>.</p>


<h3>Szakkiállítások standjai</h3>

<p class="indent">Az FSF Europe-nak kapcsolatokat kell kialakítania a közösségen
kívüli személyekkel annak érdekében, megismertesse az alapítványt, illetve
tudatosítsa, a szabad szoftver mozgalma többről szól, mint jópofa kis
programokról.</p>

<p class="indent">Ennek fontos eleme az, hogy szakkiállításokon veszünk részt.
Viszont bár általában mindennel rendelkezünk, ami egy stand felállításához
szükséges, egyvalamit nem tudunk előállítani: ott jelenlévő embereket.</p>

<p class="indent">A standoknál önkéntesekre van szükségünk, akik elbeszélgetnek
a látogatókkal; elmagyarázzák nekik a szabad szoftver filozófiáját és azt, miről
is szól az FSF és a GNU-projekt; illetve egyszerűen csak működtetik a standot.
Nincs rosszabb látvány, mint egy üres stand. A standok szervezésénél mindig arra
törekszünk, hogy helyi önkénteseket találjunk.</p>

<p class="indent">A szakkiállításokon való részvétel megszervezése rendszerint
az adott nyelvi levelezőlistán, vagy pedig a <a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/booth">stand-koordinációs
listán</a> történik.</p>


<h3>Gyakornoki program</h3>

<p class="indent">A Free Software Foundation Europe nagyon vegyes
munkakörnyezetben működik, ahol különböző országbeli önkéntesek és számos teljes
munkaidős alkalmazott van ? itt gyakornokként való részvételre is lehetőség
nyílik.</p>

<p class="indent">Így ha van néhány hónapja, amit egyszerre kellemesen és
hasznosan szeretne eltölteni, és úgy véli, szóbajöhet ez az opció, tekintse meg
az erről szóló oldalunkat: <a href="/contribute/internship.html">Csatlakozz a
forradalomhoz: Gyakornoki program az FSFE-nél</a>.</p>


<h3>Adományozás</h3>


<p class="indent">Az FSF Europe munkájának egy másik módja az adományozás. Mint
minden más szervezet, úgy az FSF Europe eredményessége is nagymértékben függ
anyagi lehetőségeitől. A szabad szoftver mozgalomban és mozgalomért dolgozók
fizetése; brosúrák készítése; újságírók és politikusok tájékoztatása;
infrastruktúra a projektek számára; és megannyi más múlik ezen. Ha úgy gondolja,
tudja anyagilag támogatni munkánkat, annak módjáról információkat az <a
href="/help/donate.html">adományozásról szóló oldalunkon</a> találhat.</p>


</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>FSF.hu Alapítvány</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 129
- 0
contribute/contribute.it.xhtml View File

@@ -0,0 +1,129 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html lang="it">
<head>
<title>FSFE - Come potete partecipare?</title>
</head>
<body>
<h2>Come potete partecipare?</h2>

<p>La FSFE ha <a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">mailing list</a>
a livello europeo, specifiche per paese o focalizzate su un'attività.
Sulle liste potete incontrare i membri della vostra comunità locale di Software Libero
o supportare il lavoro e gli obiettivi della FSFE offrendovi volontari per un'attività.
Qualsiasi contributo di tempo od energia è sempre il benvenuto.</p>

<p>Per iniziare potete iscrivervi ad una mailing list nell'area di vostro interesse
od inviare un messaggio a <a
href="mailto:team@fsfeurope.org"><code>team@fsfeurope.org</code></a> e vi aiuteremo.
</p>

<p>Questi sono alcuni dei modi con cui potete contribuire al movimento del
Software Libero in Europa:</p>


<h3>Fellowship</h3>

<p class="indent">Il modo più semplice e diretto per sostenere la
Free Software Foundation Europe è quello di iscriversi alla <a
href="https://www.fsfe.org/">Fellowship della FSFE</a>. In qualità di
Fellow, potete dimostrare in modo visibile il vostro sostegno e contributo
a tutte le attività della FSFE, potete mantenervi in contatto con altre persone
che condividono questo impegno, anche organizzando dei "Freedom party"; inoltre
potete indossare la vostra <a href="https://www.fsfe.org/card/">Crypto-SmartCard</a>
personalizzata, come segno distintivo di chi contribuisce alla salvaguardia
della libertà nell'era digitale.</p>


<h3>Pagine Web</h3>

<p class="indent">Le pagine web sono un collo di bottiglia rilevante: tenerle
aggiornate e renderle disponibili nel maggior numero di lingue
possibile richiede un'attenzione costante. Allo stesso tempo, le
pagine web rappresentano il modo più efficiente per diffondere
l'informazione sul Software Libero, sui problemi della
società digitale e sul lavoro della FSFE.</p>

<p class="indent">È possibile collaborare sia in modo sporadico che continuativo (ogni aiuto
è apprezzato): trovate informazioni dettagliate e istruzioni rapide <a
href="/contribute/web/web.html">in questa pagina</a>.</p>


<h3>Traduzioni</h3>

<p class="indent">Un aspetto che ha costantemente bisogno di traduzioni è il sito
web, a proposito del quale potete trovare <a
href="/contribute/web/web.html">informazioni dettagliate</a>.</p>

<p class="indent">Ma le pagine web non sono l'unica cosa per cui c'è bisogno di
traduzioni e revisioni: i comunicati stampa, i volantini e le brochure
possono raggiungere un pubblico più ampio se sono tradotti.</p>

<p class="indent">Tradurre e revisionare i testi è un modo prezioso di aiutare la FSFE
e una buona occasione per prendere parte alle attività dell'associazione senza
doversi assumere impegni a lungo termine. Per chi fosse interessato, è disponibile
una pagina apposita con le <a href="/contribute/translators.html">informazioni per
i traduttori</a>.</p>


<h3>Stand ad eventi e fiere</h3>

<p class="indent">La FSFE deve mettersi in contatto con le persone al di fuori
della comunità, per convincerle che il Software Libero è qualcosa di
più che una serie di programmi interessanti e per farle
familiarizzare con la FSF stessa.</p>

<p class="indent">Una parte importante di questo lavoro consiste nell'essere presenti
ad eventi e fiere; anche se possiamo fornire tutto ciò che serve
per allestire uno stand, rimane una componente fondamentale: le persone.</p>

<p class="indent">Abbiamo bisogno di volontari che siano presenti agli stand, che
parlino alle persone, che spieghino loro la filosofia del software
libero e che cosa sono la FSF e il Progetto GNU; ci sono poche cose peggiori di
uno stand vuoto a una fiera! Inoltre, è preferibile che siano i volontari
locali ad occuparsi dell'organizzazione stessa dello stand.</p>

<p class="indent">Se siete interessati ad aiutarci, potete trovare altre
informazioni sulla <a href="/contribute/booth/booth.html">pagina informativa per
i volontari agli stand</a>.</p>

<p class="indent">L'organizzazione delle partecipazioni a fiere ed eventi di solito
avviene attraverso le liste dedicate alle varie nazioni o sulla
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/booth"
>lista di coordinamento stand (booth)</a>.
</p>


<h3>Stage</h3>

<p class="indent">L'ambiente di lavoro alla Free Software Foundation Europe
è molto vario, comprende volontari provenienti da vari paesi, alcune persone
impiegate a tempo pieno e alcuni stagisti.</p>

<p class="indent">Se volete trascorrere un paio di mesi facendo qualcosa di
utile e divertente al tempo stesso, date un'occhiata alla pagina
<a href="/contribute/internship.html">Stage alla FSFE</a> per maggiori informazioni.
</p>


<h3>Donazioni</h3>

<p class="indent">Un altro modo per supportare il lavoro di FSFE è attraverso
le donazioni. Così come per tutte le altre organizzazioni,
l'effettività del lavoro di FSFE dipende dalle risorse
finanziarie. Pagare le persone per lavorare con e per il Software
Libero, stampare volantini, scrivere a giornalisti e politici, fornire
infrastrutture per i progetti e molto altro dipendono da questo. Se vi
sentite in grado di contribuire finanziariamente al nostro lavoro,
potete trovare maggiori informazioni nella pagina relativa alle <a
href="/help/donate.html">donazioni</a>.</p>

</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 124
- 0
contribute/contribute.ro.xhtml View File

@@ -0,0 +1,124 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europa - Cum vă puteţi implica?</title>
</head>

<body>
<h2>Cum vă puteţi implica?</h2>

<p>Cel mai direct mod de a susţine <a
href="../documents/whatwedo.html">munca</a> şi <a
href="../documents/whyweexist.html">ţelurile</a> FSF Europa
este să vă oferiţi voluntari pentru a ne ajuta în acţiunile noastre.
Suntem extrem de bucuroşi pentru ajutorul pe care l-am avut până acum
din partea comunitaţii şi suntem bucuroşi să primim noi oameni dornici să ne ajute.</p>

<p>
În cazul în care nu v-aţi înscris deja, vă sugerăm să vă înscrieţi pe
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">listele de discuţii</a>
ale Fundaţiei Software-ului Liber Europa.Vă sugerăm să citiţi cu atenţie descrierea
fiecărei liste şi să vă înscrieţi în listele de care sunteţi interesaţi.
De asemenea puteţi accesa arhivele listelor pentru a vedea ce s-a discutat
până acum.
</p>

<p>
Dacă credeţi ca puteţi şi doriţi să ne ajutaţi în una dintre acţiunile noastre,
un mail către lista noastre de discuţii corespunzătoare este un mod bun de
a începe colobaroarea. În cazul în care nu aţi găsit o listă corespunzătoare
vă puteţi adresa echipei internaţionale <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
<code>team@fsfeurope.org</code></a>.
</p>

<p>Activităţi pentru care avem nevoie de ajutor:</p>

<h3>Paginile web</h3>


<p class="indent">
Paginile web sunt o continuă ştrangulare. Menţinerea lor la curent şi
disponibile în cât mai multe limbi necesită o atenţie constantă. În acelaşi
timp este una dintre cele mai eficiente moduri de informare a Sofware-ului Liber,
a problemelor societaţii digitale şi a activitaţilor din cadrul
FSF Europa.</p>

<p class="indent">
Este posibil să oferiţi ajutor în această privinţă fie regulat sau neregulat,
ajutorul dumneavoastră fiind foarte apreciat. Vă rugăm să consultaţi
<a href="/help/web.html">această</a> pagină pentru mai multe informaţii şi
instrucţiuni de început.</p>


<h3>Traduceri</h3>

<p class="indent">
Paginile web au mereu nevoie de traduceri. Puteţi găsi informaţii
despre această activitate <a href="/help/web.html">aici</a>.</p>

<p class="indent">
Dar paginile web nu sunt singurele articole care au nevoie de traduceri şi
corectarea greşelilor de scriere. Comunicate de presă, broşuri şi pamflete
pot ajunge la mai mulţi oameni când sunt traduse.</p>

<p class="indent">
Traducerile şi corectarea greşelilor de scriere sunt contribuţii preţioase
muncii Software-ului Liber şi o şansă excelentă să luaţi parte spontan şi
fără nici o obligaţie activităţilor FSF Europa. Puteţi accesa pagina dedicată
<a href="/contribute/translators.html"> informaţiilor pentru traducători</a>.</p>


<h3>Standuri la târguri</h3>


<p class="indent">
Fundaţia Sofware-ului Liber trebuie să intre în contact cu persoane din
afara comunitaţii pentru a le face să realizeze că Software-ul Liber înseamnă
mai mult decât programe draguţe şi să le familiarizeze cu Fundaţia Software-ului Liber.</p>

<p class="indent">
Un aspect important este prezenţa la târguri. Dar cu toată că
în mod normal putem furniza tot ceea ce este nevoie pentru
realizarea unui stand, există un lucru pe care nu îl putem crea: oameni</p>

<p class="indent">
Avem nevoie de voluntari care să fie prezenţi la standuri, să vorbească cu lumea,
să explice filozofia Software-ului Liber şi să vorbească despre Fundaţia Software-ului Liber
şi proiectul GNU. Doar prezenţa dumneavoastă în cadrul standului este un lucru bun. Nimic nu arată
mai rău decât un stand gol. De asemenea preferăm să avem voluntari locali
care să se ocupe de organizarea standurilor.</p>

<p class="indent">
Organizarea apariţiilor din cadrul târgurilor se desfaşoară
în general pe listele de discuţii locale sau pe
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/booth"
>lista de coordonare a standurilor</a>.
</p><h3>Donaţii</h3>


<p class="indent">
Un alt mod prin care puteţi susţine munca FSF Europa este prin
intermediul donaţiilor. La fel ca orice altă organizaţie, efectivitatea
fundaţiei depinde de resursele ei financiare. Plata oamenilor pentru a lucra
la si pentru Software-ul Liber, printarea broşurilor, trimiterea de scrisori
jurnaliştilor şi politicienilor, oferirea infrastructurii pentru proiecte şi multe
alte lucru depind de suportul finaciar. Dacă credeţi că puteţi contribui financiar,
puteţi găsi informaţii despre modul în care puteţi face o donaţie pe pagina noastră
dedicată
<a href="donate.html">donaţiilor</a>.</p>

</body>
<translator>Adi Roiban</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 109
- 0
contribute/contribute.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,109 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europe - Si mund të përfshiheni?</title>
</head>

<body>
<h2>Si mund të përfshiheni?</h2>

<p>Rruga më e drejtpërdrejtë për të mbështetur <a
href="../documents/whatwedo.html">punën</a> dhe <a
href="../documents/whyweexist.html">qëllimet</a> e FSF Europës është
përmes punës vullnetare me gjëra që duhen bërë. Jemi tej mase të
kënaqur me ndihmën që kemi marrë prej bashkësisë deri më sot dhe
mirëpresim cilindo kontribues.</p>

<p>Nëse nuk e keni bërë ende, ju këshillojmë të regjistroheni te
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">listat e postimeve</a>
të FSF Europës për të cilat jeni të interesuar dhe t'u hidhni një sy
arkivave për të parë se çfarë është diskutuar deri këtu.
</p>

<p>Nëse mendoni se mundeni dhe doni të ndihmoni në një prej fushave apo në një tjetër,
një postim te lista e përshtatshme është një rrugë e mirë për t'u përfshirë.
Nëse nuk gjeni një listë të përshtatshme për ta përdorur
mund të dërgoni email te ekipi ndërkombëtar <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
<code>team@fsfeurope.org</code></a>.
</p>

<p>Disa fusha të veçanta ku kemi nevojë për ndihmë:</p>

<h3>Faqet Web</h3>


<p class="indent">Faqet Web janë bela e vazhdueshme. Mbajtja e tyre të përditësuara dhe
të passhme në sa më tepër gjuhë të jetë e mundur lyp kujdes të vazhdueshëm.
Në të njëjtën kohë janë një nga rrugët më të efektshme për
t'u njohur me Free Software-in, çështje të shoqërisë shifrore dhe punën
e FSF Europës.</p>

<p class="indent">Është e mundur dhe mjaft e çmuar të jipet ndihmesë qoftë
rregullisht, qoftë ku e ku. Ju lutem shihni <a href="/help/web.html">here</a> më tepër
të dhëna dhe udhëzime për t'ja filluar shpejt e shpejt.</p>


<h3>Përkthime</h3>

<p class="indent">Një çështje qendrore, përherë në kërkim përkthimesh, është faqja web,
ku mund të gjeni diçka më tepër <a href="/help/web.html">të dhëna më të hollësishme</a></p>

<p class="indent">Por nuk është vetëm faqja web që lipset të përkthehet dhe redaktohet.
Nëse përkthehen, njoftimet për shtypin, broshurat dhe fletëpalosjet mund
të mbërrijnë te më tepër persona.</p>

<p class="indent">Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është një ndihmë e vyer në punën
e FSF Europës dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu
në veprimtaritë e FSF Europës pa detyrime afatgjatë. Kemi një faqe veçmas
me <a href="/contribute/translators.html">të dhëna për përkthyesit</a>.</p>


<h3>Stenda ekspozitash</h3>


<p class="indent">FSF Europës i duhet të lidhet me njerëz jashtë bashkësisë
për t'i bërë ata të kuptojnë që Free Software-i është diçka më tepër
se thjesht program të shumë të mirë dhe të familjarizohen me FSF-në.</p>

<p class="indent">Një pjesë e rëndësishme e kësaj është të qenit të pranishëm në ekspozita.
Por edhe pse normalisht ne mund të ofrojmë gjithçka që nevojitet për të rregulluar
stenda të tilla, ka një gjë që thjesht nuk e prodhojmë dot: persona.</p>

<p class="indent">Na duhen vullnetarë për të qenë të pranishëm te stendat, të flasin me njerëzit,
t'u spiegojnë filozofinë e Free Software-it dhe se ç'janë FSF-ja dhe
Projekti GNU dhe thjesht të gjenden atje. Nuk ka gjë që duket më keq se sa
një stendë ekspozite bosh. Gjithashu parapëlqejmë që organizimi i stendave të
të bëhet nga vullnetarë vendorë.</p>

<p class="indent">Organizimi i paraqitjeve në ekspozita zakonisht bëhet
nëpër lista në një gjuhë përkthimi ose tek
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/booth"
>lista e bashkërendimit të stendave</a>.
</p><h3>Dhurime</h3>


<p class="indent">Një tjetër rrugë për të mbështetur punën e FSF Europës janë
dhurimet. Si edhe me çdo organizëm tjetër, efektshmëria e FSF Europës
varet nga burimet e veta financiare. Te këta varen pagesat për personat që
punojnë në apo për Free Software-in, shtypja e broshurave, posta për gazetarët dhe
politikanët, krijimi i infrastrukturës për projektet dhe shumë e shumë të tjera.
Nëse ndjeni se mund të kontribuoni financiarisht te puna jonë,
më tepër të dhëna se si mund ta bëni këtë mund të gjeni te faqja jonë e <a
href="donate.html">dhurimeve</a>.</p>


</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Besnik Bletën</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 123
- 0
contribute/contribute.sv.xhtml View File

@@ -0,0 +1,123 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europe - Vad måste göras?</title>
</head>
<body>

<h2>Hur kan du hjälpa oss?</h2>

<p>Det effektivaste sättet att stödja det <a
href="../documents/whatwedo.html">arbete</a> och de
<a href="../documents/whyweexist.html">mål</a> som FSF Europe strävar mot
är genom att ställa upp och hjälpa till med det som måste göras. Vi är
väldigt glada över den hjälp vi fått från samhället kring fri
programvara så här långt och välkomnar varje ny bidragare.</p>

<p>Om du inte har gjort det tidigare så föreslår vi att du anmäler dig
till de av FSF Europes <a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">e-postlistor</a> som
du intresseras av och tar en titt i arkiven för att se vad som redan
diskuterats.</p>

<p>Om du känner att du kan och vill hjälpa oss med någon uppgift så är
ett e-brev till en passande e-postlista ett bra sätt att bli involverad.
Om du inte hittar en passande e-postlista så kan du skicka till den
internationella <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
<code>team@fsfeurope.org</code></a>.
</p>

<p>Mer specifika uppgifter vi vill ha hjälp med:</p>

<h3>Webbsidor</h3>

<p class="indent">Webbsidor är en konstant flaskhals. Att hålla dem uppdaterade och
tillgängliga på så många språk som möjligt kräver konstanta insatser.
Samtidigt är det ett av de effektivaste sätten att informera om fri
programvara, frågor rörande det digitala samhället och arbetet som
utförs av FSF Europe.
</p>

<p class="indent">Oavsett om det är på regelbunden eller oregelbunden basis så är hjälp
alltid möjlig och uppskattad. Du hittar vägledning och information <a
href="/help/web.html">här</a>.</p>

<p class="indent"><b>[SÖKER KOORDINATOR]</b> Om du känner dig villig att ta ett ansvar
för att hjälpa andra att bidraga till sidan, koordinera de som
volontärarbetar med webbsidorna och hålla ett öga på de problem som
uppstår, var vänlig och kontakta <a
href="mailto:web@fsfeurope.org">e-postlistan web</a></p>


<h3>Översättningar</h3>


<p class="indent">Ett problem är att det alltid behövs översättningar av dessa
webbsidor. Det finns <a href="/help/web.html">speciell information</a> om
det.</p>

<p class="indent">Men webbsidor är inte det enda som behöver översättas och
korrekturläsas. Pressreleaser, broschyrer och flygblad når även de en
bredare publik om de översätts. Hjälp med detta uppskattas mycket.</p>


<h3>Utställningsmontrar</h3>


<p class="indent">FSF Europe måste komma i kontakt med människor utanför den inre
kretsen av anhängare för att få den att inse att fri programvara är mer
än bara bra program och att göra dem bekanta med FSF.</p>

<p class="indent">En viktig del i detta arbete är att vara närvarande på mässor och
andra utställningar. Men trots att vi normalt sett kan få fram allt
material som behövs för att sätta upp en monter är det alltid en sak som
vi inte enkelt kan skapa, människor.</p>

<p class="indent">Vi behöver volontärer som kan bemanna montrar, tala med besökarna,
förklara filosofin men fri programvara och vad FSF och GNU-projekt
handlar om och helt enkelt finnas till hands. Inget ser sämre ut än en
tom monter. Dessutom vill vi helst se lokala volontärer som tar över
organisationen av montrarna.</p>

<p class="indent">Organisation av utställningar och mässor sköts oftast på de
lokaliserade e-postlistorna eller på <a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/booth">booth
coordination list (eng.)</a></p>


<h3>Blandade publika uppgifter</h3>


<p class="indent">Du kan följa en del av det jobb som FSF gör på <code><a
href="http://savannah.gnu.org/pm/?group_id=53">http://savannah.gnu.org/pm/?group_id=53</a></code>.
Tveka inte att föreslå nya ämnen. Om du vill vara aktivt involverad i
organisationen av uppgifter så kan vi tilldela dig de rättigheter du
behöver för att göra det.</p>


<h3>Donationer</h3>


<p class="indent">Ett annat sätt att stödja FSF Europes arbete är genom donationer. Som
alla organisationer är effektiviteten inom FSF Europe beroende på sina
ekonomiska tillgångar. Att betala folk för att skriva fri programvara,
trycka broschyrer, skriva till journalister och politiker,
tillhandahålla infrastruktur för projekt och mycket annat beror på
detta. Om du känner att du kan bidra till vårt arbete ekonomiskt hittar
du information om hur du går tillväga på vår <a href="donate.html">sida
om donationer</a></p>.


</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>

</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->


Loading…
Cancel
Save