fsfe-website/news/news.sl.xhtml

36 lines
837 B
HTML
Raw Normal View History

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Arhiv novic</title>
</head>
2018-04-21 14:03:41 +00:00
<body class="article" microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">Arhiv novic</h1>
<include-news/>
</body>
<sidebar promo="none">
<h2><i class="fa fa-rss"></i></h2>
<p>
Večina novic je objavljena preko naše
<a href="/press/index.html">tiskovne mailing liste</a>, na katero se lahko
prijavite, če jih želite prejemati po e-pošti v bodoče.
</p>
<p>
FSFE novice so na voljo tudi preko <a href="news.rss">RSS vira</a>.
</p>
<p>
Poleg rednih novic, najdenih na tej strani, FSFE izdaja
<a href="newsletter.html">mesečni bilten</a>.
</p>
2018-04-21 14:03:41 +00:00
</sidebar>
<text id="more">Več...</text>
<translator>Luka Goltnik</translator>
</html>