fsfe-website/news/nl/nl-201501.nl.xhtml

150 lines
6.4 KiB
HTML
Raw Normal View History

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2015-01-05" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - januari 2015</title>
</head>
2020-05-01 15:56:50 +00:00
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief januari 2015</h1>
<h2>Een omwenteling</h2>
<p>De Aarde heeft opnieuw een volledige omwenteling volbracht, waar we
gewoonlijk op kunnen rekenen. Hier bij FSFE zijn we in heel 2014 bezig geweest met
hard werken om gebruikers ervan te verzekeren dat zij de controle houden over hun apparaten en
dat Vrije Software ooit onder gelijke omstandigheden mag concurreren op publieke inkoopbijeenkomsten.
Meer informatie, zoals de mate van ons beperkte succes en onze toekomstige vooruitzichten op deze
beide onderwerpen en onze andere werkgebieden kan worden gevonden in ons
<a href="/news/2014/news-20141218-02.html">jaarlijkse rapport van 2014</a>, geschreven
2020-04-30 13:18:01 +00:00
door onze voorzitter <a href="/about/people/gerloff">Karsten Gerloff</a>.
</p>
<p>Naast het bieden van een beknopt overzicht van onze activiteiten in 2014 eindigt
Karsten het rapport met een vooruitblik op de uitdagingen die we in 2015 zullen tegenkomen en
op revolutionaire wijze zullen overwinnen. Wij zijn bijvoorbeeld van plan om voort te bouwen op
het succes van het <a href="http://freesoftwarepact.eu/">Vrije Software Pakt</a> om bewustzijn
over Vrije Software te vergroten bij zowel de gekozen vertegenwoordigers van de Europese
bevolking en bij de niet-gekozen bureaucraten van de uitvoerende macht.
</p>
<p>We zijn ook van plan om meer te investeren in onze lokale vrijwilligers en Fellowshipgroepen.
We hopen dat we niet alleen een breder publiek zullen bereiken en een grotere impact zullen krijgen met
toenemende lokale participatie, maar dat dit ook veel plezieriger zal zijn voor alle betrokkenen.
</p>
<h2>Fellowship verkiezingen</h2>
<p>
FSFE heeft iets minder dan 1500 <a href="/fellowship/">Fellows</a> of
duurzame leden. Zij ontvangen niet alleen
<a href="/fellowship/about/fellowship.html#youget">bepaalde voordelen</a>
die nuttig zijn voor digitale activisten, maar hebben ook iets te zeggen in het beleid van FSFE.
Dit recht betekent het
<a href="/about/legal/constitution.html#id-fellowship-seats">kiezen</a>
van vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering, het hoogste
besluitvormingsorgaan
van FSFE. Uw tijdelijke eindredacteur zal dit voorjaar zijn termijn als
vertegenwoordiger van de Fellowship afsluiten en er zal dus door de
orderlijke Fellows een nieuwe vertegenwoordiger worden gekozen van 20
februari tot 6 maart 2015, 12 uur 's avonds.
</p>
<p>
Uw vertrekkende vertegenwoordiger zou graag van deze mogelijkheid gebruik willen maken om
al onze Fellows uit te nodigen om deel te nemen aan de verkiezingen. De Algemene Vergadering
is verantwoordelijk voor het maken van strategische beslissingen voor FSFE, en alle Fellows, of ze
nu pure idealisten zijn of zakelijk ingestelde pragmatici, hebben hetzelfde recht om invloed te hebben
op onze toekomstige groei en richting, dus doe dat dan alstublieft ook.
</p>
<h2>EU het goede en slechte</h2>
<p>Op 17 december 2014 heeft het Europees Parlement het EU-budget
voor 2015 aangenomen. Het doet ons erg veel plezier om te kunnen rapporteren dat
dankzij de inspanningen van Europees Parlementsleden Julia Reda (Piraten) en Max
Andersson (Groenen) het parlement tot een miljoen euro heeft toegewezen aan het onderzoeken
van Vrije Software dat gebruikt wordt door het Europees Parlement en de Commissie.
We hopen dat de betreffende instituten nauw samen zullen werken met upstream
ontwikkelaars zodat het publiek er het meeste voordeel van heeft. We zijn ook blij met
<a href="/news/2014/news-20141219-01.html">andere toewijzingen</a>
die gelijke deelname aan de digitale samenleving tot doel hebben.
</p>
<p>Helaas moeten we nog steeds een beroep doen op EU-instellingen om
gebruik te maken van Open Standaarden en Vrije Software, zoals uit een recentie studie
in opdracht van de Groenen/EFA
<a href="/news/2014/news-20141212-01.html">blijkt</a> dat het Europees
Parlement enorm tekortschiet bij haar democratische verplichtingen als het gaat om het
verzekeren van transparantie en openheid. Onder andere laken de parlementsleden de toegang tot
een e-mailoplossing die aan standaarden voldoet.
</p>
<h2>Iets geheel anders</h2>
<ul>
Uit de planet aggregatie:
<li>
Paul Boddie schrijft over de
<a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=802">niet-geplande overbodigheid</a>
van de eerste Fairphone-apparaten, en beargumenteert terecht dat de beslissing van
Fairphone om niet te kijken naar hardware-support voor Vrije Software danwel het een lage prioriteit te
geven niet verstandig was overwegende de enorme hoeveelheid toegankelijke informatie over het gebrek
aan hardware-support voor Vrije Software.
</li>
<li>
Otto Kekäläinen
<a href="http://seravo.fi/2014/password-hygiene-every-mans-responsibility">schrijft</a>
over wachtwoordmanagement terwijl hij beseft dat mensen geen opslagmedia zijn.
Otto's stuk is uitstekend leesvoer als je het met een snufje zout neemt.
</li>
<li>
Nico Rikken biedt een contemplatie over het recht om slechte keuzes te maken in zijn stuk
<a href="http://nicorikken.eu/blog/optional-rights/">Optionele rechten</a>.
</li>
</ul>
<p>
2015 zal een nieuwe etiquette brengen voor onze Fellowship Planet. Bij de
eerste gelegenheid zullen de Fellows een voor te stellen werkversie gepresenteerd krijgen.
</p>
<h2>Word actief: verspreid Vrije Software</h2>
<p>
Het cadeauseizoen is net afgelopen. Zonder twijfel heeft u een vriend of familielid die
ongelukkerwijze een computer met niet-vrije software cadeau heeft gekregen.
Help hen een vrije GNU/Linux-distributie of <a href="http://www.replicant.us/">Replicant</a> te
installeren.
</p>
<p>
Dank aan alle <a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>,
2020-04-15 08:06:18 +00:00
<a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellows</a> en
<a href="/donate/thankgnus.html">zakelijke donoren</a> die ons werk mogelijk maken,<br/>
<a href="/about/ojasild">Heiki Ojasild</a><br/>
Fellowship-vertegenwoordiger, <a href="/index.html">FSFE</a>
</p>
<!--/e-content-->
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<author id="ojasild"/>
<date>
<original content="2015-01-05"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->