Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

274 lines
8.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Çevirmenler için Bilgi - Kelime Listesi</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Çeviriler için Kelime Listesi</h1>
 9. <h2>Özel Terimler ve Çevirileri</h2>
 10. <p>
 11. Tutarlı bir dil birliği oluşturmak için aşağıdaki İngilizce terimler için
 12. sabit çeviri karşılıkları kullanmaya çalışıyoruz:
 13. </p>
 14. <!-- <p>
 15. (The column for the translated term is empty in this page for obvious
 16. reasons, please refer to a translation of this page to see the word lists
 17. for the respective language.)
 18. </p> -->
 19. <table class="table table-bordered table-condensed table-responsive">
 20. <tr>
 21. <th>İngilizce</th>
 22. <th>Türkçe</th>
 23. <th>Notlar</th>
 24. </tr>
 25. <tr>
 26. <td>associate organisation</td>
 27. <td>ortak kuruluş</td>
 28. <td>Ayrıntılar için <a href="/associates/associates.html">ortak kuruluşlar sayfasını</a> inceleyin.</td>
 29. </tr>
 30. <tr>
 31. <td>compulsory licensing</td>
 32. <td>zorunlu lisanslama</td>
 33. <td>&#160;</td>
 34. </tr>
 35. <tr>
 36. <td>Compulsory Routers</td>
 37. <td>Zorunlu yönlendiriciler</td>
 38. <td>&#160;</td>
 39. </tr>
 40. <tr>
 41. <td>contributor</td>
 42. <td>bağışçı</td>
 43. <td>(sponsorluk düzeyi)</td>
 44. </tr>
 45. <tr>
 46. <td>coordinator</td>
 47. <td>koordinatör</td>
 48. <td>(FSFE'nin bir ülke takımı veya projesinin koordinatörü)</td>
 49. </tr>
 50. <tr>
 51. <td>copyright</td>
 52. <td>telif hakkı</td>
 53. <td>&#160;</td>
 54. </tr>
 55. <tr>
 56. <td>deputy coordinator</td>
 57. <td>yardımcı koordinatör</td>
 58. <td>(FSFE'nin bir ülke takımı ve projesinde yardımcı koordinatör)</td>
 59. </tr>
 60. <tr>
 61. <td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
 62. <td>Dijital Kısıtlamalar Yönetimi (DKY)</td>
 63. <td>&#160;</td>
 64. </tr>
 65. <tr>
 66. <td>Directorate-General (DG)</td>
 67. <td>Genel Müdürlük</td>
 68. <td>(Avrupa Birliği'ndeki <a
 69. href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">yönetim dairesi</a>)</td>
 70. </tr>
 71. <tr>
 72. <td>editor (your editor)</td>
 73. <td>editör (editörünüz)</td>
 74. <td>Haber bültenindeki editör/yazar kendisinden söz ettiğinde</td>
 75. </tr>
 76. <tr>
 77. <td>Edu-Team // Education Team</td>
 78. <td>Edu-Team // Eğitim Takımı</td>
 79. <td>Eğitimde Özgür Yazılım</td>
 80. </tr>
 81. <tr>
 82. <td>Executive Director</td>
 83. <td>Yönetici Müdür</td>
 84. <td>Ayrıntılar için <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">kuruluş</a> sayfasını ziyaret edin.</td>
 85. </tr>
 86. <tr>
 87. <td>European Commission</td>
 88. <td>Avrupa Komisyonu</td>
 89. <td>&#160;</td>
 90. </tr>
 91. <tr>
 92. <td>European Council</td>
 93. <td>Avrupa Konseyi</td>
 94. <td>&#160;</td>
 95. </tr>
 96. <tr>
 97. <td>European Court</td>
 98. <td>Avrupa Mahkemesi</td>
 99. <td>&#160;</td>
 100. </tr>
 101. <tr>
 102. <td>European Patent Office</td>
 103. <td>Avrupa Patent Ofisi</td>
 104. <td>&#160;</td>
 105. </tr>
 106. <tr>
 107. <td>executive committee</td>
 108. <td>yürütme kurulu</td>
 109. <td>Ayrıntılar için, <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">şubeler için kuruluş taslağı</a> sayfasını ziyaret edin.</td>
 110. </tr>
 111. <tr>
 112. <td>extended executive committee</td>
 113. <td>genişletilmiş yürütme kurulu</td>
 114. <td>Ayrıntılar için, <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">şubeler için kuruluş taslağı</a> sayfasını ziyaret edin.</td>
 115. </tr>
 116. <tr>
 117. <td>fee</td>
 118. <td>ücret</td>
 119. <td>Daha çok standart veya patentlerle bağlantılı kullanılıyor. Kelime bazı dillerde bağlama bağlı olarak farklı şekillerde çevirilebiliyor (örn. <a href="wordlist.fr.html">Fransızca</a>).</td>
 120. </tr>
 121. <tr>
 122. <td>Free Software</td>
 123. <td>Özgür Yazılım</td>
 124. <td>&#160;</td>
 125. </tr>
 126. <tr>
 127. <td>Free Software community</td>
 128. <td>Özgür Yazılım topluluğu</td>
 129. <td>&#160;</td>
 130. </tr>
 131. <tr>
 132. <td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
 133. <td>FSFE / FSF Avrupa / Avrupa Özgür Yazılım Vakfı</td>
 134. <td>"FSF Avrupa" artık kullanılmıyor. Bağlama göre "FSFE" veya "Avrupa Özgür Yazılım Vakfı"nı kullanıyoruz</td>
 135. </tr>
 136. <tr>
 137. <td>General Assembly (GA)</td>
 138. <td>Genel Kurul (GK)</td>
 139. <td>FSFE'deki en yüksek organ.</td>
 140. </tr>
 141. <tr>
 142. <td>GNU Project</td>
 143. <td>GNU Projesi</td>
 144. <td>&#160;</td>
 145. </tr>
 146. <tr>
 147. <td>hub</td>
 148. <td>merkez</td>
 149. <td>(şubelerin aksine, FSFE'nin merkezi tüzel kişiliği anlamında)</td>
 150. </tr>
 151. <tr>
 152. <td>"intellectual property"</td>
 153. <td>"fikri mülkiyet"</td>
 154. <td>her zaman tırnak işaretleri kullanın!</td>
 155. </tr>
 156. <tr>
 157. <td>Legal Affairs Committee / committee on legal affairs</td>
 158. <td>Hukuki İşler Komitesi</td>
 159. <td>&#160;</td>
 160. </tr>
 161. <tr>
 162. <td>local groups</td>
 163. <td>yerel gruplar</td>
 164. <td>&#160;</td>
 165. </tr>
 166. <tr>
 167. <td>mailing list</td>
 168. <td>posta listesi</td>
 169. <td>&#160;</td>
 170. </tr>
 171. <tr>
 172. <td>minor interpellation</td>
 173. <td>ikincil gensoru</td>
 174. <td>&#160;</td>
 175. </tr>
 176. <tr>
 177. <td>network termination point</td>
 178. <td>ağ sonlandırma noktası</td>
 179. <td>&#160;</td>
 180. </tr>
 181. <tr>
 182. <td>non-profit</td>
 183. <td>kâr amacı gütmeyen</td>
 184. <td>&#160;</td>
 185. </tr>
 186. <tr>
 187. <td>PDF reader</td>
 188. <td>PDF okuyucu</td>
 189. <td>PDF dosyalarını görüntülemek için yazılım</td>
 190. </tr>
 191. <tr>
 192. <td>President of the FSFE</td>
 193. <td>FSFE Başkanı</td>
 194. <td>&#160;</td>
 195. </tr>
 196. <tr>
 197. <td>sister organisation</td>
 198. <td>kardeş kuruluş</td>
 199. <td>&#160;</td>
 200. </tr>
 201. <tr>
 202. <td>smart card</td>
 203. <td>akıllı kart</td>
 204. <td>(üyelik kartı) Lütfen, ticari marka sorunları nedeniyle "kripto kart" gibi terimlerden kaçının!</td>
 205. </tr>
 206. <tr>
 207. <td>software patent</td>
 208. <td>yazılım patenti</td>
 209. <td>&#160;</td>
 210. </tr>
 211. <tr>
 212. <td>Supporter</td>
 213. <td>destekçi</td>
 214. <td>&#160;</td>
 215. </tr>
 216. <tr>
 217. <td>trademark</td>
 218. <td>ticari marka</td>
 219. <td>&#160;</td>
 220. </tr>
 221. <tr>
 222. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 223. <td>BM Bilgi Toplumu Dünya Zirvesi</td>
 224. <td>&#160;</td>
 225. </tr>
 226. <tr>
 227. <td>volunteer</td>
 228. <td>gönüllü</td>
 229. <td>(boş zamanlarında FSFE için çalışan insanlar)</td>
 230. </tr>
 231. </table>
 232. <h2>Standart Metinler</h2>
 233. <h3>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı İçin</h3>
 234. <h4>Basın Bülteni Altbilgisi</h4>
 235. <!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for translations -->
 236. <pre>
 237. Avrupa Özgür Yazılım Vakfı Hakkında
 238. Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları, teknolojiyi denetimleri altında
 239. tutmaları yönünde güçlendiren bir vakıftır. Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını
 240. derinliğine kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade
 241. güçlendirmesi önemlidir. Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama,
 242. uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü
 243. ve mahremiyet gibi diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.
 244. Avrupa Özgür Yazılım Vakfı bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık
 245. ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlamaları konusunda yardımcı olur, Özgür
 246. Yazılımı benimsemenin önündeki engelleri kaldırarak kullanıcıların haklarını geliştirir,
 247. insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder ve Özgür Yazılım'ı
 248. Avrupa çapında daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar.
 249. https://fsfe.org
 250. </pre>
 251. </body>
 252. </html>
 253. <!--
 254. Local Variables: ***
 255. mode: xml ***
 256. End: ***
 257. -->