Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

214 lines
5.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>FSF Europe - Informacje dla tłumaczy - Lista trudniejszych zwrotów</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Lista trudniejszych zwrotów dla tłumaczy</h1>
 9. <h2>Charakterystyczne zwroty i ich tłumaczenia</h2>
 10. <p>
 11. Staramy się używać ustalonych tłumaczeń następujących angielskich zwrotów
 12. w celu zapewnienia spójności tekstów:
 13. </p>
 14. <table class="table table-bordered table-condensed table-responsive">
 15. <tr>
 16. <th>Wersja angielska</th>
 17. <th>Wersja polska</th>
 18. <th>Uwagi</th>
 19. </tr>
 20. <tr>
 21. <td>associate organisation</td>
 22. <td>organizacja stowarzyszona</td>
 23. <td>&#160;</td>
 24. </tr>
 25. <tr>
 26. <td>chancellor</td>
 27. <td>kanclerz</td>
 28. <td>(w znaczeniu: kierownik oddziału FSFE)</td>
 29. </tr>
 30. <tr>
 31. <td>chapter</td>
 32. <td>oddział</td>
 33. <td>(w znaczeniu: prawna jednostka FSFE)</td>
 34. </tr>
 35. <tr>
 36. <td>compulsory licensing</td>
 37. <td>przymusowe licencjonowanie</td>
 38. <td></td>
 39. </tr>
 40. <tr>
 41. <td>coordinator</td>
 42. <td>koordynator</td>
 43. <td>(koordynator jednego z projektów FSFE)</td>
 44. </tr>
 45. <tr>
 46. <td>copyright</td>
 47. <td>prawo autorskie</td>
 48. <td>&#160;</td>
 49. </tr>
 50. <tr>
 51. <td>crypto card</td>
 52. <td>karta szyfrowa</td>
 53. <td>(specjalna karta, którą otrzymują członkowie Stowarzyszenia FSFE)</td>
 54. </tr>
 55. <tr>
 56. <td>European Council</td>
 57. <td>Rada Europejska</td>
 58. <td>&#160;</td>
 59. </tr>
 60. <tr>
 61. <td>European Court</td>
 62. <td>Trybunał Europejski</td>
 63. <td>&#160;</td>
 64. </tr>
 65. <tr>
 66. <td>European Patent Office</td>
 67. <td>Europejski Urząd Patentowy</td>
 68. <td>&#160;</td>
 69. </tr>
 70. <tr>
 71. <td>executive commitee</td>
 72. <td>komitet wykonawczy</td>
 73. <td>&#160;</td>
 74. </tr>
 75. <tr>
 76. <td>extended executive commitee</td>
 77. <td>poszerzony komitet wykonawczy</td>
 78. <td>&#160;</td>
 79. </tr>
 80. <tr>
 81. <td>Fellow</td>
 82. <td>Członek Stowarzyszony</td>
 83. <td>(z znaczeniu: członek Stowarzyszenia FSFE )</td>
 84. </tr>
 85. <tr>
 86. <td>Fellowship</td>
 87. <td>Stowarzyszenie</td>
 88. <td>&#160;</td>
 89. </tr>
 90. <tr>
 91. <td>Free Software</td>
 92. <td>Wolne Oprogramowanie</td>
 93. <td>&#160;</td>
 94. </tr>
 95. <tr>
 96. <td>Free Software community</td>
 97. <td>społeczność Wolnego Oprogramowania</td>
 98. <td>&#160;</td>
 99. </tr>
 100. <tr>
 101. <td>Freedom Party</td>
 102. <td>Stronnictwo Wolnościowe</td>
 103. <td>(w języku polskim rozpowszechniło się
 104. określanie mianem Partia Wolnościowa
 105. amerykańskiej Libertarian Party)</td>
 106. </tr>
 107. <tr>
 108. <td>FSF Europe</td>
 109. <td>FSF Europe</td>
 110. <td>&#160;</td>
 111. </tr>
 112. <tr>
 113. <td>GNU Project</td>
 114. <td>Projekt GNU</td>
 115. <td>&#160;</td>
 116. </tr>
 117. <tr>
 118. <td>hub</td>
 119. <td>centrala</td>
 120. <td>(w znaczeniu: centralna jednostka prawna FSFE,
 121. w odróżnieniu od oddziałów)</td>
 122. </tr>
 123. <tr>
 124. <td>"intellectual property"</td>
 125. <td>"własność intelektualna"</td>
 126. <td>należy zawsze umieszczać w cudzysłowie!</td>
 127. </tr>
 128. <tr>
 129. <td>mailing list</td>
 130. <td>elektroniczna lista adresowa</td>
 131. <td>&#160;</td>
 132. </tr>
 133. <tr>
 134. <td>non-profit</td>
 135. <td>organizacja non profit</td>
 136. <td>&#160;</td>
 137. </tr>
 138. <tr>
 139. <td>President of the FSFE</td>
 140. <td>Prezydent FSFE</td>
 141. <td>&#160;</td>
 142. </tr>
 143. <tr>
 144. <td>sister organisation</td>
 145. <td>organizacja siostrzana</td>
 146. <td>&#160;</td>
 147. </tr>
 148. <tr>
 149. <td>software patent</td>
 150. <td>patent na oprogramowanie</td>
 151. <td>&#160;</td>
 152. </tr>
 153. <tr>
 154. <td>trademark</td>
 155. <td>znak handlowy</td>
 156. <td>&#160;</td>
 157. </tr>
 158. <tr>
 159. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 160. <td>Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego</td>
 161. <td>&#160;</td>
 162. </tr>
 163. </table>
 164. <h2>Wzory tekstów</h2>
 165. <h3>Stopka notatki prasowej</h3>
 166. <pre>
 167. O Free Software Foundation Europe
 168. Free Software Foundation Europe (FSF Europe) jest dobroczynną
 169. organizacją pozarządową zaangażowaną we wszelkie przejawy Wolnego
 170. Oprogramowania w Europie. Dostęp do oprogramowania decyduje o tym,
 171. kto może uczestniczyć w społeczeństwie cyfrowym. Dlatego też
 172. swoboda użytkowania, kopiowania, modyfikowania i redystrybucji
 173. oprogramowania - jak opisano to w definicji Wolnego Oprogramowania -
 174. umożliwia równe uczestnictwo w wieku informacji. Kształtowanie
 175. świadomości tych problemów, prawne i polityczne zabezpieczanie Wolnego
 176. Oprogramowania, oraz ofiarowanie ludziom wolności poprzez wspieranie
 177. rozwoju Wolnego Oprogramowania są podstawowymi zadaniami FSF Europe,
 178. która została utworzona w 2001 roku jako europejska siostrzana
 179. organizacja dla Free Software Foundation ze Stanów Zjednoczonych.
 180. https://fsfe.org/
 181. </pre>
 182. <h3>Stopka biuletynu internetowego</h3>
 183. <pre>
 184. Spis wszystkich elektronicznych list adresowych
 185. znajdziesz na stronie
 186. https://fsfe.org/news/newsletter.pl.html
 187. </pre>
 188. <h3>Podpis e-mailowy wielu Członków Stowarzyszonych</h3>
 189. <pre>
 190. Dołącz do Stowarzyszenia i chroń swoją Wolność! (https://fsfe.org/)
 191. </pre>
 192. </body>
 193. </html>
 194. <!--
 195. Local Variables: ***
 196. mode: xml ***
 197. End: ***
 198. -->