Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

294 lines
8.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Väljendiloend - Info tõlkijatele - Euroopa Vaba Tarkvara Fond</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Väljendiloend tõlkijatele</h1>
 9. <h2>Spetsiifilised terminid ja nende tõlked</h2>
 10. <p>
 11. Me proovime kasutada üht ja sama tõlget järgnevate ingliskeelsete
 12. terminite puhul, et saavutada ühtne keelekasutus.
 13. </p>
 14. <table class="table table-bordered table-condensed table-responsive">
 15. <tr>
 16. <th>inglise keel</th>
 17. <th>eesti keel</th>
 18. <th>märkused</th>
 19. </tr>
 20. <tr>
 21. <td>associate organisation</td>
 22. <td>partnerorganisatsioon</td>
 23. <td>Lisainfo jaoks tutvu <a href="/associates/associates.html">partnerorganisatsioonide lehega</a>.</td>
 24. </tr>
 25. <tr>
 26. <td>chapter</td>
 27. <td>haru</td>
 28. <td>(FSFE juriidilise isiku tähenduses)</td>
 29. </tr>
 30. <tr>
 31. <td>compulsory licensing</td>
 32. <td>kohustuslik litsentseerimine</td>
 33. <td>&#160;</td>
 34. </tr>
 35. <tr>
 36. <td>contributor</td>
 37. <td>panustaja</td>
 38. <td>(sponsorlustase)</td>
 39. </tr>
 40. <tr>
 41. <td>coordinator</td>
 42. <td>koordinaator</td>
 43. <td>(FSFE projekti või riigitiimi koordinaator)</td>
 44. </tr>
 45. <tr>
 46. <td>copyright</td>
 47. <td>autoriõigus, autoriõigusega kaitsma</td>
 48. <td>&#160;</td>
 49. </tr>
 50. <tr>
 51. <td>deputy coordinator</td>
 52. <td>abikoordinaator</td>
 53. <td>(FSFE projekti või riigitiimi teine koordinaator)</td>
 54. </tr>
 55. <tr>
 56. <td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
 57. <td>digitaalne piiranguhaldus</td>
 58. <td>&#160;</td>
 59. </tr>
 60. <tr>
 61. <td>Directorate-General (DG)</td>
 62. <td>peadirektoraat</td>
 63. <td>(Euroopa Liidu
 64. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">valitsusasutus</a>)
 65. </td>
 66. </tr>
 67. <tr>
 68. <td>Executive Director</td>
 69. <td>FSFE tegevjuht</td>
 70. <td>Lisainfo jaoks tutvu <a href="/about/legal/constitution.html">põhikirjaga</a>.</td>
 71. </tr>
 72. <tr>
 73. <td>European Commission</td>
 74. <td>Euroopa Komisjon</td>
 75. <td>&#160;</td>
 76. </tr>
 77. <tr>
 78. <td>European Council</td>
 79. <td>Euroopa Ülemkogu</td>
 80. <td>&#160;</td>
 81. </tr>
 82. <tr>
 83. <td>European Court</td>
 84. <td>Euroopa Kohus</td>
 85. <td>&#160;</td>
 86. </tr>
 87. <tr>
 88. <td>European Patent Office</td>
 89. <td>Euroopa Patendiamet</td>
 90. <td>&#160;</td>
 91. </tr>
 92. <tr>
 93. <td>executive committee</td>
 94. <td>täitevkomitee</td>
 95. <td>Lisainfo jaoks tutvu <a href="/about/legal/constitution.html">näidispõhikirjaga harudele</a>.</td>
 96. </tr>
 97. <tr>
 98. <td>extended executive committee</td>
 99. <td>laiendatud täitevkomitee</td>
 100. <td>Lisainfo jaoks tutvu <a href="/about/legal/constitution.html">näidispõhikirjaga harudele</a>.</td>
 101. </tr>
 102. <tr>
 103. <td>fee</td>
 104. <td>tasu</td>
 105. <td>Kasutatakse tihti seoses standardite või patentidega. Võib sõltuda kontekstist.</td>
 106. </tr>
 107. <tr>
 108. <td>Fellow</td>
 109. <td>Vennas, Vennaskonna liige</td>
 110. <td>&#160;</td>
 111. </tr>
 112. <tr>
 113. <td>Fellowship</td>
 114. <td>Vennaskond</td>
 115. <td>&#160;</td>
 116. </tr>
 117. <tr>
 118. <td>Free Software</td>
 119. <td>vaba tarkvara</td>
 120. <td>&#160;</td>
 121. </tr>
 122. <tr>
 123. <td>Free Software community</td>
 124. <td>vaba tarkvara kogukond</td>
 125. <td>&#160;</td>
 126. </tr>
 127. <tr>
 128. <td>Freedom Party</td>
 129. <td>vabaduspidu</td>
 130. <td>Vaba tarkvara entusiastide pidu.</td>
 131. </tr>
 132. <tr>
 133. <td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
 134. <td>FSFE / Euroopa Vaba Tarkvara Fond</td>
 135. <td>"FSF Euroopa" pole enam kasutuses. Sõltuvalt kontekstist
 136. kasutatakse "FSFEd" või "Euroopa Vaba Tarkvara Fondi".</td>
 137. </tr>
 138. <tr>
 139. <td>General Assembly (GA)</td>
 140. <td>peaassamblee</td>
 141. <td>FSFE kõrgeim organ</td>
 142. </tr>
 143. <tr>
 144. <td>GNU Project</td>
 145. <td>GNU projekt</td>
 146. <td>&#160;</td>
 147. </tr>
 148. <tr>
 149. <td>hub</td>
 150. <td>kese</td>
 151. <td>(FSFE tsentraalse juriidilise isiku tähenduses)</td>
 152. </tr>
 153. <tr>
 154. <td>"intellectual property"</td>
 155. <td>"intellektuaalomand"</td>
 156. <td>Kasutada vaid jutumärkides!</td>
 157. </tr>
 158. <tr>
 159. <td>mailing list</td>
 160. <td>postiloend, meililist</td>
 161. <td>&#160;</td>
 162. </tr>
 163. <tr>
 164. <td>non-profit</td>
 165. <td>vabaühendus</td>
 166. <td>&#160;</td>
 167. </tr>
 168. <tr>
 169. <td>patron</td>
 170. <td>patroon</td>
 171. <td>(sponsorlustase)</td>
 172. </tr>
 173. <tr>
 174. <td>President of the FSFE</td>
 175. <td>Euroopa Vaba Tarkvara Fondi president</td>
 176. <td>&#160;</td>
 177. </tr>
 178. <tr>
 179. <td>sister organisation</td>
 180. <td>sõsarorganisatsioon</td>
 181. <td>&#160;</td>
 182. </tr>
 183. <tr>
 184. <td>smart card</td>
 185. <td>kiipkaart</td>
 186. <td>(Vennaskonna kaart) Vältida terminit "krüptokaart", kuna see
 187. võib põhjustada probleeme kaubamärkidega.</td>
 188. </tr>
 189. <tr>
 190. <td>software patent</td>
 191. <td>tarkvarapatent</td>
 192. <td>&#160;</td>
 193. </tr>
 194. <tr>
 195. <td>supporter</td>
 196. <td>toetaja</td>
 197. <td>(sponsorlustase)</td>
 198. </tr>
 199. <tr>
 200. <td>sustaining contributor</td>
 201. <td>oluline panustaja</td>
 202. <td>(sponsorlustase)</td>
 203. </tr>
 204. <tr>
 205. <td>trademark</td>
 206. <td>kaubamärk</td>
 207. <td>&#160;</td>
 208. </tr>
 209. <tr>
 210. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 211. <td>ÜRO infoühiskonna tippkohtumine</td>
 212. <td></td>
 213. </tr>
 214. <tr>
 215. <td>volunteer</td>
 216. <td>vabatahtlik</td>
 217. <td>(isik, kes töötab oma vabast ajast FSFE heaks)</td>
 218. </tr>
 219. </table>
 220. <h2>Standardtekstid</h2>
 221. <h3>Kasutamiseks Euroopa Vaba Tarkvara Fondi poolt</h3>
 222. <h4>Pressiteadete jalus</h4>
 223. <pre>
 224. Euroopa Vaba Tarkvara Fondist
 225. Euroopa Vaba Tarkvara Fond (FSFE) on vabaühendus, mis on aktiivne
 226. mitmetes Euroopa riikides ning osaleb paljudes üleilmsetes tegemistes.
 227. Ligipääs tarkvarale määrab osaluse digitaalses ühiskonnas.
 228. Nii võrdse osaluse kui ka konkurentsivabaduse kindlustamiseks
 229. infoajastul on Euroopa Vaba Tarkvara Fond pühendunud vaba tarkvara
 230. edendamisele. Vabadus kasutada, uurida, muuta ja kopeerida
 231. defineerib vaba tarkvara. 2001. aastal asutatud FSFE kindlustab vaba
 232. tarkvara poliitiliselt ja juriidiliselt, toetab vaba tarkvara
 233. arendamist ja seeläbi vabadust ning harib rahvast nendes küsimustes.
 234. https://fsfe.org/
 235. </pre>
 236. <h4>Uudiskirjade jalus</h4>
 237. <pre>
 238. Loend kõigist FSFE uudiskirjadest on leitav aadressil
 239. https://fsfe.org/news/newsletter.html
 240. </pre>
 241. <h4>Mitmete Vennaste e-kirjade allkiri</h4>
 242. <pre>
 243. Ühine Vennaskonnaga ja kaitse oma vabadust! (https://my.fsfe.org/donate)
 244. </pre>
 245. <h3>Kasutamiseks vabaduse rakkerühma poolt</h3>
 246. <h4>Pressiteadete jalus</h4>
 247. <pre>
 248. Vabaduse rakkerühmast
 249. Vabaduse rakkerühm on Euroopa Vaba Tarkvara Fondi üksus, mille
 250. eesmärgiks on aidata inimestel mõista vaba tarkvara litsentseerimist
 251. ning sellega seonduvaid võimalusi. Me pakume konsultatsioone, aitame
 252. läbi viia suuremaid taristut puudutavaid tegevusi ning tegeleme
 253. FSFE juriidiliste küsimustega. Meie eesmärkideks on jagada teavet
 254. vaba tarkvara juriidikast, kaitsta vaba tarkvara projektide huve,
 255. ühendada eksperte ning aidata teistel huvigruppidel samu eesmärke
 256. saavutada. Me usume positiivsesse konstruktiivsesse dialoogi ning
 257. taotleme ja toetame vaba tarkvara pikaajalist jätkusuutlikkust.
 258. </pre>
 259. </body>
 260. <translator>Heiki Ojasild</translator>
 261. </html>
 262. <!--
 263. Local Variables: ***
 264. mode: xml ***
 265. End: ***
 266. -->