Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

357 lines
10 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Oplysninger til oversættere - Ordliste</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Ordliste til oversættelser</h1>
 9. <h2>Særlige begreber og deres oversættelser</h2>
 10. <p>
 11. Vi prøver at anvende de samme oversættelser af følgende engelsksprogede
 12. udtryk, for at sikre et konsekvent sprog.
 13. </p>
 14. <p>
 15. Kommer du på en bedre oversættelse end de nævnte, så tøv ikke med at
 16. kontakte de danske oversættere.
 17. </p>
 18. <table class="table table-bordered table-condensed table-responsive">
 19. <tr>
 20. <th>Engelsk</th>
 21. <th>Dansk</th>
 22. <th>Bemærkning</th>
 23. </tr>
 24. <tr>
 25. <td>associate organisation</td>
 26. <td>tilknyttet organisation</td>
 27. <td>For flere oplysninger, se <a href="/associates/associates.html">siden om tilknyttede organisationer</a>.</td>
 28. </tr>
 29. <tr>
 30. <td>chapter</td>
 31. <td>afdeling</td>
 32. <td>Kan nogen komme på en bedre oversættelse? (i betydningen juridisk enhed under FSFE)</td>
 33. </tr>
 34. <tr>
 35. <td>compulsory licensing</td>
 36. <td>obligatorisk licensering</td>
 37. <td>&#160;</td>
 38. </tr>
 39. <tr>
 40. <td>contributor</td>
 41. <td>bidragyder</td>
 42. <td>(sponseringsniveau)</td>
 43. </tr>
 44. <tr>
 45. <td>coordinator</td>
 46. <td>koordinator</td>
 47. <td>(koordinatoren af et af FSFE's projekter eller <q>landshold</q>)</td>
 48. </tr>
 49. <tr>
 50. <td>copyright</td>
 51. <td>ophavsret</td>
 52. <td>&#160;</td>
 53. </tr>
 54. <tr>
 55. <td>deputy coordinator</td>
 56. <td>assisterende koordinator</td>
 57. <td>(den anden koordinator i et af FSFE's projekter eller "landshold")</td>
 58. </tr>
 59. <tr>
 60. <td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
 61. <td>&#160;</td>
 62. <td>&#160;</td>
 63. </tr>
 64. <tr>
 65. <td>Directorate-General (DG)</td>
 66. <td>Generaldirektorat (DG)</td>
 67. <td>(jf. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">Directorate-General</a> i EU)</td>
 68. </tr>
 69. <tr>
 70. <td>editor (your editor)</td>
 71. <td>redaktør (din redaktør)</td>
 72. <td>Når en redaktør/forfatter af nyhedsbrevet refererer til sig selv</td>
 73. </tr>
 74. <tr>
 75. <td>Edu-Team // Education Team</td>
 76. <td>&#160;</td>
 77. <td>Free Software in Education - Oversættes ikke</td>
 78. </tr>
 79. <tr>
 80. <td>Executive Director</td>
 81. <td>Generaldirektør / direktør</td>
 82. <td>For flere oplysninger, se <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">constitution</a></td>
 83. </tr>
 84. <tr>
 85. <td>European Commission</td>
 86. <td>Europa-Kommissionen</td>
 87. <td>&#160;</td>
 88. </tr>
 89. <tr>
 90. <td>European Council</td>
 91. <td>Europarådet</td>
 92. <td>&#160;</td>
 93. </tr>
 94. <tr>
 95. <td>European Court</td>
 96. <td>EF-domstolen</td>
 97. <td>&#160;</td>
 98. </tr>
 99. <tr>
 100. <td>European Patent Office</td>
 101. <td>Europæiske Patentkontor</td>
 102. <td>&#160;</td>
 103. </tr>
 104. <tr>
 105. <td>executive commitee</td>
 106. <td>&#160;</td>
 107. <td>Der er mange mulige oversættelser, bl.a.: eksekutivkomité,
 108. forretningsudvalg, hovedbestyrelse, præsidium, direktion,
 109. bestyrelse - hvilken der vælges afhænger af sammenhængen,
 110. som ikke fremgår her - for flere oplysninger, se
 111. <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">template constitution for chapters</a>.</td>
 112. </tr>
 113. <tr>
 114. <td>extended executive commitee</td>
 115. <td>&#160;</td>
 116. <td>For flere oplysninger, se <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">template constitution for chapters</a></td>
 117. </tr>
 118. <tr>
 119. <td>fee</td>
 120. <td>afgift</td>
 121. <td>Ofte anvendt i forbindelse med standarder og patenter. På nogle
 122. sprog oversættes ordet forskelligt, afhængigt af sammenhængen -
 123. gælder det også dansk?</td>
 124. </tr>
 125. <tr>
 126. <td>Fellow</td>
 127. <td>Fellow</td>
 128. <td>Betyder <q>medlem</q>, men oversættes ikke - men det bør det måske?</td>
 129. </tr>
 130. <tr>
 131. <td>Fellowship</td>
 132. <td>Fellowship</td>
 133. <td>Betyder <q>medlemskab</q>, men oversættes ikke - men det bør det måske?</td>
 134. </tr>
 135. <tr>
 136. <td>Free Software</td>
 137. <td>fri software</td>
 138. <td>&#160;</td>
 139. </tr>
 140. <tr>
 141. <td>Free Software community</td>
 142. <td>fri software-fællesskabet</td>
 143. <td>&#160;</td>
 144. </tr>
 145. <tr>
 146. <td>Freedom Party</td>
 147. <td>Frihedsfest</td>
 148. <td>En fest (eller træf) for fri software-entusiaster.</td>
 149. </tr>
 150. <tr>
 151. <td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
 152. <td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
 153. <td><strong>Oversættes ikke</strong>.
 154. <q>FSF Europe</q> anvendes ikke længere. Afhængigt af sammenhængen,
 155. anvender vi <q>FSFE</q> eller <q>Free Software Foundation
 156. Europe</q></td>
 157. </tr>
 158. <tr>
 159. <td>General Assembly (GA)</td>
 160. <td>Generalforsamling</td>
 161. <td>Den øverste myndighed i FSFE.</td>
 162. </tr>
 163. <tr>
 164. <td>GNU Project</td>
 165. <td>GNU-projektet</td>
 166. <td>&#160;</td>
 167. </tr>
 168. <tr>
 169. <td>hub</td>
 170. <td>hub</td>
 171. <td><strong>Oversættelse mangler</strong> (i betydningen FSFE'e centrale
 172. juridiske enhed, i modsætning til afdelingerne)</td>
 173. </tr>
 174. <tr>
 175. <td><q>intellectual property</q></td>
 176. <td><q>intellektuel ejendom</q></td>
 177. <td>Skal altid i anførselstegn!</td>
 178. </tr>
 179. <tr>
 180. <td>Legal Affairs Committee / committee on legal affairs</td>
 181. <td>Legal Affairs Committee / den juridiske komite</td>
 182. <td>Det første oversættes ikke</td>
 183. </tr>
 184. <tr>
 185. <td>mailing list</td>
 186. <td>postliste</td>
 187. <td>&#160;</td>
 188. </tr>
 189. <tr>
 190. <td>non-profit</td>
 191. <td>almennyttig eller nonprofit</td>
 192. <td>&#160;</td>
 193. </tr>
 194. <tr>
 195. <td>PDF reader</td>
 196. <td>PDF-viser</td>
 197. <td>Software til visning af pdf-filer</td>
 198. </tr>
 199. <tr>
 200. <td>President of the FSFE</td>
 201. <td>Præsidenten for FSFE</td>
 202. <td>&#160;</td>
 203. </tr>
 204. <tr>
 205. <td>sister organisation</td>
 206. <td>søsterorganisationer</td>
 207. <td>&#160;</td>
 208. </tr>
 209. <tr>
 210. <td>smart card</td>
 211. <td>smartkort</td>
 212. <td>(Fellowship-kortet) Undgå udtrykket <q>crypto card</q>, da der er en
 213. varemærkeproblemstilling!</td>
 214. </tr>
 215. <tr>
 216. <td>software patent</td>
 217. <td>softwarepatent</td>
 218. <td>&#160;</td>
 219. </tr>
 220. <tr>
 221. <td>supporter</td>
 222. <td>støtte</td>
 223. <td>personer der registrerer sig for at give deres støtte til FSFE's
 224. aktiviteter (involverer ikke penge)</td>
 225. </tr>
 226. <tr>
 227. <td>trademark</td>
 228. <td>varemærke</td>
 229. <td>&#160;</td>
 230. </tr>
 231. <tr>
 232. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 233. <td>FN World Summit on Information Society</td>
 234. <td>Bortset fra FN oversættes det ikke - og dog?</td>
 235. </tr>
 236. <tr>
 237. <td>volunteer</td>
 238. <td>frivillig</td>
 239. <td>(personer der i deres fritid arbejder for FSFE)</td>
 240. </tr>
 241. </table>
 242. <h2>Standardmeddelelser (Boilerplate Texts)</h2>
 243. <h3>Vedrørende Free Software Foundation Europe (For the Free Software Foundation Europe)</h3>
 244. <h4>Pressemeddelelsesbundtekst (Press Release Footer)</h4>
 245. <!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for translations -->
 246. <pre>
 247. Free Software Foundation Europe er en velgørende organisation, der giver
 248. brugere magt til at kontrollere teknologi. Software er dybt involveret i
 249. alle aspekter at vores liv; og det er vigtigt, at teknologien giver magt
 250. frem for at begrænse os. Fri software giver alle retten til at anvende,
 251. forstå, tilpasse og dele software. Rettighederne hjælper med at støtte
 252. andre fundamentale friheder, så som ytringsfrihed, pressefrihed og
 253. privatlivets fred.
 254. FSFE hjælper enkeltpersoner og organisationer med at forstå hvordan fri
 255. software bidrager til frihed, gennemsigtighed og selvbestemmelse. Det
 256. forbedrer brugernes rettigheder, ved at fjerne forhindringer for indførelse
 257. af fri software, opfordrer folk til at anvende og udvikle fri software, og
 258. stiller ressourcer til rådighed, der gør det muligt for alle, yderligere at
 259. fremme fri software i Europa.
 260. https://fsfe.org/
 261. </pre>
 262. <h4>Nyhedsbrevesbundtekst (Newsletter Footer)</h4>
 263. <pre>
 264. Du kan finde en liste over alle FSFE's nyhedsbreve på
 265. https://fsfe.org/news/newsletter.da.html
 266. </pre>
 267. <h3>Underskriftslinje til Many Fellows-e-mail (E-Mail Signature Line of Many Fellows)</h3>
 268. <pre>
 269. Deltag i Fellowship'et og beskyt din frihed! (https://my.fsfe.org/donate)
 270. </pre>
 271. <h3>Vedrørende Freedom Task Force (For the Freedom Task Force)</h3>
 272. <h4>Pressemeddelelsesbundtekst (Press Release Footer)</h4>
 273. <pre>
 274. Om Freedom Task Force
 275. Freedom Task Force er en aktivitet, som Free Software Foundation Europe
 276. står for, med det formål at hjælpe folk med at forstå fri
 277. software-licensering og mulighederne det giver. Vi tilbyder
 278. uddannelsesmæssige ydelser, hjælper med større infrastrukturaktiviteter og
 279. varetager FSFE's juridiske arbejde. Vores mål er at dele viden om fri
 280. software-lovgivning, for at sikre fri software-projekters interesser,
 281. skabe forbindelser mellem eksperter på området og hjælpe andre grupper med
 282. at opnå lignende mål. Vi tror på en positiv, konstruktiv dialog og søger
 283. på ethvert tidspunkt at støtte fri softwares langsigtende anvendelighed.
 284. </pre>
 285. </body>
 286. </html>
 287. <!--
 288. Local Variables: ***
 289. mode: xml ***
 290. End: ***
 291. -->