Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

158 lines
6.9 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Informacje dla tłumaczy</title>
 6. </head>
 7. <body class="article">
 8. <p id="category"><a href="/contribute/">Włącz się</a></p>
 9. <h1>Tłumaczenia</h1>
 10. <p id="introduction" class="p-summary">
 11. FSFE jest międzynarodową organizacją. Naszym celem jest
 12. <strong>dotarcie do jak największej liczby osób</strong> i zachęcenie
 13. ich do włączenia się w nasze działania aby promować, wspierać i wspomagać ruch wolnego oprogramowania.
 14. Aby to osiągnąć, chcemy aby nasze artykuły i strona internetowa były dostępne w różnych językach.
 15. </p>
 16. <p>
 17. Główna część pracy tłumaczy skupia się na treści stron WWW, szczególnie tych nieustannie aktualizowanych, jak
 18. <a href="/">strona główna</a>, <a href="/news/">strona z wiadomościami</a> i <a
 19. href="/events/">strona z wydarzeniami</a>. Nie tylko strony WWW muszą być przetłumaczone: <a
 20. href="/press/">komunikaty prasowe</a>, <a
 21. href="/news/newsletter.html">newsletter</a>, <a
 22. href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">broszury i ulotki</a>
 23. i inne artykuły również stają się szerzej rozpowszechnione z każdym dodatkowym językiem w którym są dostępne.
 24. </p>
 25. <p>
 26. Poniższa strona pozwoli Ci na ogólne rozeznanie jak wygląda proces tłumaczenia. Więcej informacji na temat jak wspomóc przekład językowy można znaleźć na naszej <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">stronie wiki dla tłumaczy</a>.
 27. </p>
 28. <h2>Priorytety</h2>
 29. <p>
 30. Biorąc pod uwagę, iż FSFE działa w wielu różnych krajach, tektsy również pisane są w różnych językach.
 31. Jednakże używamy języka angielskiego jako zalążek dla pisanych tekstów aby móc dzielić się nimi z resztą organizacji dla przyszłych tłumaczeń.
 32. W związku z czym, szczególnie mocno potrzebujemy pomocy z
 33. </p>
 34. <ul>
 35. <li>tłumaczeniami <em>na</em> angielski z innych języków,</li>
 36. <li>korektą tekstów napisanych po angielsku przez ludzi, których angielski nie jest językiem ojczystym
 37. </li>
 38. <li>tłumaczeniem z angielskiego na inne języki.</li>
 39. </ul>
 40. <p>
 41. Doświadczenie pokazuje, że najlepsze rezultaty tłumaczeń otrzymywane sa gry ludzie tłumaczą tekst z języka obcego na ojczysty.
 42. Pojęcie o tym, <a href="/about/">czym właściwie jest FSFE</a> i o <a href="/about/principles.html">naszej roli i wartościach</a>
 43. jest dobrą lekturą przed rozpoczęciem tłumaczenia. Aby pomóc Ci z trudniejszymi wyrazami i zwrotami, utrzymujemy <a
 44. href="/contribute/translators/wordlist.html">listę trudniejszych zwrotów w ponad 15 językach</a> na której możesz polegać mając styczność
 45. z techniczną terminologią albo z wypowiadaniem się w imieniu FSFE.
 46. </p>
 47. <h2>Koordynacja</h2>
 48. <p>
 49. Tłumaczenia są głównie koordynowane na <a
 50. href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">liście mailingowej tłumaczy</a>
 51. i wszyscy, którzy chcą wspomóc tłumaczenia, mogą zapisać się na listę.
 52. Jest to także miejsce w którym możemy szukać pomocy w przypadku wątpliwości albo osób do współpracy nad większymi projektami.
 53. Biorąc pod uwagę, że teksty są już w ponad 30 językach, prawdopodobnie znajdzie się ktoś w organizacji, kto z chęcią Ci pomoże.
 54. </p>
 55. <p>
 56. Teksty do przetłumaczenia bądź korekty wysyłane są na tę listę wraz z odniesieniem do danego języka. Osoba, która zacznie tłumaczenie,
 57. powinna wysłać maila na listę, aby uniknąć duplikatów prac. Skończone tłumaczenia również powinny być wysyłane na listę, aby pozwolić
 58. innym na korektę i zaproponować ewentualne usprawnienia. Oryginalny tekst i tłumaczenie wysyłamy na listę w pliku tekstowym, aby zminimalizować
 59. wysiłki przy kopiowaniu i wklejaniu.
 60. </p>
 61. <p>
 62. W idealnym przypadku, grupy tłumaczy danego języka mają kilku członków, którzy wspierają się wzajemnie, więc tłumaczenie nie jest na barkach
 63. pojedynczej osoby.
 64. </p>
 65. <h2>Twój wkład ma znaczenie!</h2>
 66. <p>
 67. Wielu z naszych tłumaczy jest już aktywna w innych projektach związanych z Wolnym Oprogramowaniem poza FSFE.
 68. Pomoc w tłumaczeniu w FSFE wielce wspomaga społeczność Wolnego Oprogramowania i daje ludziom, bez znaczenia na język
 69. czy narodowość, szansę na dowiedzenie się czegoś więcej o Wolnym Oprogramowaniu.
 70. </p>
 71. <p>
 72. Tłumaczenie i korekta tekstów jest naprawdę cennym wkładem w działalność
 73. FSFE, jak również doskonałą okazją do wzięcia udziału w działaniach
 74. FSFE bez podejmowania długoterminowych zobowiązań.
 75. </p>
 76. <h2 id="subpages">Nawigacja</h2>
 77. <ul>
 78. <li>
 79. <h3><a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Tłumaczenia stron</a></h3>
 80. <p>
 81. Czyli jak tłumaczyć <em>fsfe.org</em>, <em>freeyourandroid.org</em>, <em>pdfreaders.org</em> i <em>drm.info</em>.
 82. </p>
 83. </li>
 84. <li>
 85. <h3><a
 86. href="/contribute/translators/wordlist.html">Lista zwrotów</a></h3>
 87. <p>
 88. Lista zwrotów często używanych w FSFE.
 89. </p>
 90. </li>
 91. <li>
 92. <h3><a
 93. href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Lista mailingowa</a></h3>
 94. <p>
 95. Koordynacja wysiłków i pomoc przy tłumaczeniach.
 96. </p>
 97. </li>
 98. </ul>
 99. <h2>Grupy tłumaczy</h2>
 100. <p>
 101. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat naszych tłumaczeń ale nie czujesz się pewnie publicznie, możesz spokojnie skontaktować się z którymś z naszych koordynatorów. Informacje dotyczące konkretnych grup danego języka możesz znaleźć na <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">stronie wiki tłumaczy.</a>.
 102. </p>
 103. <div id="team" class="section grid-100">
 104. <translation-coordinators-list />
 105. </div>
 106. </body>
 107. <sidebar promo="about-fsfe">
 108. <div id="related-content">
 109. <h3>Szybkie łącza:</h3>
 110. <ul>
 111. <li>
 112. <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Jak tłumaczyć?</a> fsfe.org, freeyourandroid.org, pdfreaders.org, and drm.info
 113. </li>
 114. <li>
 115. <a href="/contribute/translators/wordlist.html">Zwroty i wyrażenia</a> często używane w FSFE.
 116. </li>
 117. <li>
 118. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Lista mailingowa</a> do koordynacji i pomocy
 119. </li>
 120. <li>
 121. <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">Grupy tłumaczeniowe</a> na naszej wiki
 122. </li>
 123. <li>
 124. <a href="/contribute/web/web.html">Informacje o webmasteringu</a> dla tłumaczy chcących bardziej zrozumieć, jak działa system naszej strony
 125. </li>
 126. </ul>
 127. </div>
 128. </sidebar>
 129. <translator>Damian Fajfer</translator>
 130. </html>
 131. <!--
 132. Local Variables: ***
 133. mode: xml ***
 134. End: ***
 135. -->