Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

128 lines
4.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Informasjon for oversettere</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <p id="category"><a href="/contribute/">Bidra</a></p>
 9. <h1>Oversettelser</h1>
 10. <p id="introduction">
 11. Free Software Foundation Europe er en internasjonal organisasjon. Vårt mål er å <strong>nå så mange som
 12. mulig</strong> og å inkludere dem i våre aktiviteter for å promotere, hjelpe og støtte
 13. bevegelsen for fri programvare. For å oppnå dette ønsker vi at
 14. våre publiserte tekster skal være tilgjengelige på flest mulig språk.
 15. </p>
 16. <p>
 17. En stor del av materialet som behøver å oversettes er vevsidene, spesielt de
 18. ofte oppdaterte sidene, som <a href="/">startsiden</a>,
 19. <a href="/news/news.html">nyhetssiden</a> og
 20. <a href="/events/events.html">oversikten over begivenheter</a>. Mer informasjon om
 21. oversettelse av vevsiden finner du på
 22. <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">vevoversetterenes infoside</a>.
 23. </p>
 24. <p>
 25. Men ikke bare vevsidene trenger å bli oversatt.
 26. <a href="/press/press.html">pressmeldinger</a>,
 27. <a href="/news/newsletter.html">nyhetsbrev</a>,
 28. <a href="/contribute/spreadtheword.html">brosjyrer</a>
 29. og andre tekster lar seg lettere spre for hvert språk de er tilgjengelige i.
 30. </p>
 31. <p>
 32. FSFE er aktiv i mange land og tekster kan ofte være
 33. skrevet på forskjellige språk, men vi prøver å bruke engelsk
 34. som utgangspunkt for å dele med andre deler av organisasjonen og
 35. for videre oversetting. Derfor trenger vi spesielt hjelp til å
 36. </p>
 37. <ul>
 38. <li>oversette fra andre språk <em>til</em> engelsk,</li>
 39. <li>korrekturlese engelske tekster skrevet av ikke-engelsktalende, og</li>
 40. <li>oversette fra engelsk til et annet språk.</li>
 41. </ul>
 42. <!-- New translation, replaced the one from ato -->
 43. <p>
 44. Erfaring viser at de beste oversettelsene forekommer når folk oversetter fra
 45. et fremmedspråk til sitt morsmål. Det kan også være lurt å lese om
 46. <a href="/about/">hva FSFE er</a> og om våre <a href="/about/principles.html">
 47. konsepter og verdier</a> før man begynner å oversette. For å hjelpe til med
 48. vanskelige ord og uttrykk vedlikeholder vi en
 49. <a href="/contribute/translators/wordlist.html">ordliste på over 15 språk</a>
 50. som du kan bruke når det kommer til teknisk terminologi eller vanlige måter
 51. å uttrykke seg på når man snakker på vegne av FSFE.
 52. </p>
 53. <p>
 54. Oversettelser blir koordinert på
 55. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">e-postlisten for
 56. oversettere</a> og alle som vil bidra til å oversette kan melde seg inn i denne
 57. listen. Dette er også plassen for å søke hjelp når man er i tvil eller for å
 58. samarbeide med andre oversettere på større prosjekter. Siden vi allerede har
 59. material oversatt på over 30 språk er sjansen stor for at du vil finne noen
 60. i organisasjonen som er villig til å hjelpe deg.
 61. </p>
 62. <p>
 63. Tekster som skal oversettes eller korrekturleses sendes til denne listen
 64. sammen med en referanse til de ønskede språkene. Den som starter oversettelsen
 65. sender et svar til listen for å unngå dobbelt arbeid. Ferdige oversettelser
 66. sendes også ut på listen for å la andre korrekturlese oversettelsen og foreslå
 67. mulige endringer. Både originale tekster og oversettelser blir vanligvis sendt
 68. som vedlegg i ren tekst for å minimere antallet klipp-og-lim.
 69. </p>
 70. <p>
 71. Idéelt sett har hver oversettelsesgruppe for et gitt språk flere medlemmer
 72. som avløser og støtter hverandre slik at oversettelser for det gitte språket
 73. ikke er avhengige av én enkelt person.
 74. </p>
 75. <p>
 76. Mange av våre oversettere er også aktive i andre prosjekter i fri programvare
 77. i tillegg til FSFE. Å hjelpe med å oversette FSFE styrker bevegelsen for fri
 78. programvare i det store og gir folk, uansett språk og nasjonalitet, en sjanse
 79. til å lære mer om fri programvare.
 80. </p>
 81. <p>
 82. Å oversette og korrekturlese tekster er et høyt verdsatt bidrag til FSFEs
 83. arbeid, og en utmerket mulighet for å spontant hjelpe til med
 84. aktiviteter i FSFE uten langtidsforpliktelser.
 85. </p>
 86. <h2 id="subpages">Navigasjon</h2>
 87. <ul>
 88. <li>
 89. <h3><a href="/contribute/web/web.html">Oversettelse for vevsidene</a></h3>
 90. <p>
 91. Hvordan oversette <em>fsfe.org</em>
 92. </p>
 93. </li>
 94. <li>
 95. <h3><a href="/contribute/translators/wordlist.html">Ordliste</a></h3>
 96. <p>
 97. Ord og uttrykk ofte brukt av FSFE.
 98. </p>
 99. </li>
 100. <li>
 101. <h3><a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">E-postliste</a></h3>
 102. <p>
 103. Koordinere og hjelpe til med oversettelser.
 104. </p>
 105. </li>
 106. </ul>
 107. </body>
 108. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 109. </html>
 110. <!--
 111. Local Variables: ***
 112. mode: xml ***
 113. End: ***
 114. -->