Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

55 lines
1.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Naši dárci 2005</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Naši dárci 2005</h1>
 8. <p id="introduction">
 9. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří podporují naši práci. Vaše
 10. <a href="/contribute/contribute.html">příspěvky jako dobrovolníka</a>,
 11. <a href="http://fellowship.fsfe.org">člena</a>
 12. nebo sponzora dělají naši práci uskutečnitelnou. Daná podpora zajišťuje naši nezávislost, což je důvod, proč
 13. je každý malý příspěvek důležitý. Ukažte také veřejně
 14. <a href="/donate/donate.html">svůj dar</a>
 15. pomocí
 16. <a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">naší sponzorské grafiky</a>
 17. nebo zůstaňte v anonymitě.
 18. </p>
 19. <localmenu id="2005" style="number">2005</localmenu>
 20. <h2>Patroni FSFE</h2>
 21. <dynamic-content group="patrons"/>
 22. <h2>Větší přispěvatelé FSFE</h2>
 23. <dynamic-content group="sustainingcontributors"/>
 24. <h2>Přispěvatelé FSFE</h2>
 25. <dynamic-content group="contributors"/>
 26. <h2>Stoupenci FSFE</h2>
 27. <dynamic-content group="supporters"/>
 28. <p>
 29. Hardwarové dary jsou uvedeny na našich
 30. <a href="hardware.html">stránkách Hardwarové dary</a>. Obsahují také informace o tom,jak nás podpořit hmotnými dary tohoto druhu.
 31. </p>
 32. </body>
 33. <timestamp>$Date: 2010-01-22 14:30:56 +0100 (Fri, 22 Jan 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
 34. <translator>Pipkin</translator>
 35. </html>
 36. <!--
 37. Local Variables: ***
 38. mode: xml ***
 39. End: ***
 40. -->