Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

41 lines
1.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta name="description" content="Monthly newsletter about Free Software progress and advocacy from the Free Software Foundation Europe" />
 5. <meta name="keywords" content="free software open source news newsletter monthly email update announcement information" />
 6. <title>FSFE - Nyhetsbrev</title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>Nyhetsbrev</h1>
 10. <div style="text-align: center;">
 11. <p>
 12. [ <b><a href="/news/news.html">Nyheter</a></b> ]
 13. [ <b>Nyhetsbrev</b> ]
 14. </p>
 15. </div>
 16. <p>Fra tid til annen sender FSFE ut nyhetsbrev for å
 17. oppsummere de viktigste aktivitetene.</p>
 18. <p>Nyhetsbrevene blir publisert gjennom vår <a
 19. href="/press/index.html">e-postliste for pressemeldinger</a>
 20. som du kan abonnere på dersom du ønsker å motta nyhetsbrev på
 21. e-post.</p>
 22. <p>Denne siden viser nyhetsbrev som har blitt publisert før.
 23. Det finnes en annen side som arkiverer <a
 24. href="news.html">vanlige nyhetsartkler</a>.</p>
 25. </body>
 26. <text id="more">Les...</text>
 27. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 28. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 29. </html>
 30. <!--
 31. Local Variables: ***
 32. mode: xml ***
 33. End: ***
 34. -->