Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

44 lines
1.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı'nın Misyonu</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <p id="category"><a href="/about/">Hakkında</a></p>
 9. <h1>FSFE'nin Misyonu</h1>
 10. <div id="introduction">
 11. <p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları,
 12. teknolojiyi denetimleri altında tutmaları yönünde
 13. güçlendiren bir vakıftır.
 14. </p>
 15. </div>
 16. <p>Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine
 17. kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan
 18. ziyade güçlendirmesi önemlidir.
 19. <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Özgür Yazılım</a> herkese yazılımı kullanma, anlama,
 20. uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade
 21. özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi diğer
 22. özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.</p>
 23. <p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı:</p>
 24. <ul>
 25. <li>bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda yardımcı olur.</li>
 26. <li>Özgür Yazılımı benimsemenin önündeki engelleri ortadan kaldırarak kullanıcıların haklarını geliştirir.</li>
 27. <li>insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder</li>
 28. <li>Avrupa çapında Özgür Yazılım'ı daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar</li>
 29. </ul>
 30. </body>
 31. <followup>katılın</followup>
 32. </html>
 33. <!--
 34. Local Variables: ***
 35. mode: xml ***
 36. End: ***
 37. -->