fsfe-website/activities/igf/dcos.el.xhtml

155 lines
10 KiB
HTML
Raw Normal View History

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE - United Nations Internet Governance Forum (IGF) - Δυναμικός
Συνασπισμός για τα Ανοιχτά Πρότυπα (DCOS)</title>
</head>
<body>
<center>
<h2>Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF)</h2>
<h1>Δυναμικός Συνασπισμός για τα Ανοιχτά Πρότυπα (DCOS)</h1>
</center>
<p>Ο <a href="http://igf-dcos.org">DCOS</a> ήταν ο πρώτος Δυναμικός Συνασπισμός
που ανακοινώθηκε στο <a
href="http://www.igfgreece2006.gr/">Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF) στην
Αθήνα, Ελλάδα</a>. Η αρχική ανακοίνωση βρίσκεται <a
href="https://lists.fsfe.org/pipermail/wsis-pct/2006-October/001191.html">online
εδώ</a>. Οι πρώτες συζητήσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου <a
href="http://ipjustice.org/wp/campaigns/internet-governance/igf/open-standards-workshop/">IGF
2006 τεχνικό συνέδριο για τα Ανοιχτά Πρότυπα</a>. Το FSFE είναι ένας από τους
2020-04-30 13:18:01 +00:00
αρχικούς συνεταίρους του DCOS, και ο πρόεδρος του FSFE <a href="/about/people/greve/">Georg
Greve</a> συμμετέχει στην προσωρινή οργανωτική επιτροπή του DCOS.</p>
<p>Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι ο συνασπισμός είναι ακόμη υπό
διαμόρφωση, με τη συμμετοχή εταίρων από κυβερνήσεις, τη βιομηχανία και
μη-κυβερνητικούς οργανισμούς. Οι ακόλουθες πληροφορίες διανεμήθηκαν
κατά τη διάρκεια του τεχνικού συνεδρίου του IGF στην Αθήνα το 2006, και
δίνουν μία πρώτη ιδέα του Δυναμικού Συνασπισμού:</p>
<ul><pre>
IGF Δυναμικός Συνασπισμός για τα Ανοιχτά Πρότυπα
IGF 2006, Αθήνα, Ελλάς
Περί τίνος:
Ο IGF Δυναμικός Συνασπισμός για τα Ανοιχτά Πρότυπα (IGF DCOS) θα
διατυπώσει και θα ορίσει τα πιο επείγοντα προβλήματα τα σχετιζόμενα
με τα ανοιχτά τεχνολογικά πρότυπα και την διαλειτουργικότητα των
εφαρμογών και θα προτείνει σαφείς, λειτουργικές λύσεις οι οποίες
είναι δυνατό να υλοποιηθούν από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σε υποστήριξη της Παραγράφου 90j της ημερήσιας διάταξης της Τύνιδας,
η οποία επαναβεβαιώνει τη δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων φορέων της
WSIS για ''την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
με βάση τα ανοιχτά πρότυπα για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και υλοποίηση
των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα, η περαιτέρω
πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες .... ως εκ τούτου η περαιτέρω
πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες και υπηρεσίες και η συμβολή στην
οικοδόμηση ICT δικτύων και την ανάπτυξη υπηρεσιών, οι οποίες είναι
διαθέσιμες παντού και οποιαδήποτε στιγμή, για όλους και με οποιονδήποτε
εξοπλισμό'', ο IGF DCOS θα εστιάσει σε βέλτιστες πρακτικές στην
κυβερνητική πολιτική και πρακτικές προμηθειών για δημόσια έγγραφα και
υπηρεσίες.
Ο IGF DCOS θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας υποδομών, μεταφοράς
τεχνολογίας, προσβασιμότητας και άλλων απαιτήσεων.
Ο συνασπισμός θα φιλοξενήσει έναν ανοιχτό κατάλογο παραληπτών
αλληλογραφίας και θα διοργανώσει διάφορες συναντήσεις (τόποι και
ημερομηνίες θα ανακοινωθούν) πριν παρουσιάσει την πρόοδο των εργασιών
στην 2007 IGF στο Rio de Janeiro.
Ποιος:
Η προσωρινή οργανωτική επιτροπή του IGF DCOS έχει αναλάβει κάποιες
οργανωτικές λεπτομέρειες, αλλά η ουσιαστική δουλειά θα έχει γίνει από
τα μέλη του IGF DCOS. Η προσωρινή οργανωτική επιτροπή του IGF DCOS
περιλαμβάνει αντιπροσώπους από ομάδες που συντίθενται από φορείς-κλειδιά.
Κυβερνήσεις Βραζιλία, Rogerio Santanna
Οργανισμοί Προτυποποίησης World Wide Web Consortium, Daniel Dardailler
Βιομηχανία Sun Microsystems, Susy Struble ·
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Georg Greve
Κοινωνία των Πολιτών Πρόγραμμα Καταναλωτών για την Τεχνολογία, Jamie Love ·
IP Justice, Robin Gross
Ακαδημαϊκοί Yale Information Society Project, Laura DeNardis;
Bibliotheca Alexandrina, Professor Magdy Nagi
Άλλοι υποστηρικτές και συμμετέχοντες περιλαμβάνουν τη Βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας, τα Electronic Frontier Foundation, South Centre Innovation,
Access to Knowledge και το Intellectual Property Programme (IAIPP).
Η εγγραφή μελών στο IGF DCOS είναι μία ανοιχτή διαδικασία. Για περισσότερες
πληροφορίες και για εγγραφές, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο για το
<a href="http://www.cptech.org/a2k/igf/athens110206/key_docs.html">Πρόγραμμα Καταναλωτών για την Τεχνολογία</a>.
Ο κατάλογος παραληπτών αλληλογραφίας του IGF DCOS είναι ανοιχτός. Για
λεπτομέρειες και εγγραφές, επισκεφθείτε τη σελίδα
<a href="http://mailman.ctyme.com/listinfo/openstds">http://mailman.ctyme.com/listinfo/openstds</a>
Πώς:
Η εργασία του IGF DCOS θα βασιστεί στις κεντρικές αρχές που διέπουν το
Διαδίκτυο και τις καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές των πρωτοπόρων
οργανισμών προτυποποίησης του Διαδικτύου, τους IETF και W3C: ευθύτητα,
σχετική συναίνεση, και όποτε θεωρείται κατάλληλο, ''τρέξιμο κώδικα'',
είναι το νόημα των υπαρχουσών βέλτιστων πρακτικών.
Στις επόμενες εβδομάδες, η προσωρινή οργανωτική επιτροπή θα περιγράψει
σχηματικά τις απλές διαδικασίες με τις οποίες θα γίνει η εργασία
του συνασπισμού καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες των συμμετεχόντων.
Καθώς ο IGF DCOS πιστεύει στη διαφάνεια και το μοίρασμα της γνώσης,
θα δημοσιεύσει την εργασία του σε τύπο αρχειοθέτησης το οποίο αποτελεί
ανοιχτό πρότυπο και θα προσφέρει υπηρεσίες βασισμένες σε ανοιχτά
τεχνολογικά πρότυπα. Οι συνεισφορές στον IGF DCOS και οι συζητήσεις
μέσα σε αυτόν δεν είναι εμπιστευτικές. Προσδοκούμε ότι η οργανωτική
επιτροπή θα έχει κάποιον ποιοτικό έλεγχο στο περιεχόμενο των ομάδων
και τη διαδικασία, αλλά αποκλίνουσες απόψεις στα θέματα μελέτης είναι
ευπρόσδεκτες. Αν ο IGF DCOS δεν καταφέρει να επιτύχει συναίνεση, ο
στόχος μας θα είναι να παρέχουμε σαφήνεια στην επιχειρηματολογία, την
απόκλιση και τις πηγές της (ποιος έχει διαφορετικές εκτιμήσεις και γιατί)
ώστε να είναι δυνατό να ληφθούν πιο κατατοπιστικές αποφάσεις.
</pre></ul>
<h3>Πρόσθετες πληροφορίες</h3>
<ul>
<li>Ο ιστότοπος του DCOS:<br />
<a href="http://igf-dcos.org/">http://igf-dcos.org</a></li>
<li>Ο DCOS καταλογίζεται ως ένας από τους Δυναμικούς Συνασπισμούς στην
επίσημη ιστοσελίδα του IGF:<br />
<a href="http://www.intgovforum.org/Dynamic%20Coalitions.php">http://www.intgovforum.org/Dynamic%20Coalitions.php</a></li>
<li>Για να συμμετάσχετε στον DCOS, παρακαλούμε εγγραφείτε στον κατάλογο
παραληπτών αλληλογραφίας στη σελίδα<br />
<a href="http://mailman.ctyme.com/listinfo/openstds">http://mailman.ctyme.com/listinfo/openstds</a></li>
<li>Διαβάστε την ουσιαστική συνεισφορά του FSFE στο 2006 IGF:<br />
<a href="/activities/igf/sovsoft.html">Λογισμικό Κυριαρχικών Δικαιωμάτων:
Ανοιχτά Πρότυπα, Ελεύθερο Λογισμικό και το Διαδίκτυο</a></li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->