Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

60 lines
3.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2016-08-17">
 3. <head>
 4. <title>De Document Foundation en de FSFE versterken hun relatie</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>De Document Foundation en de FSFE versterken hun relatie</h1>
 8. <p newsteaser="yes">De Free Software Foundation (FSFE) neemt deel aan de <a
 9. href="https://www.documentfoundation.org/governance/advisory-board/">adviesraad
 10. van de Document Foundation</a>. Tegelijkertijd wordt de Document
 11. Foundation een <a href="/associates/associates.html">partnerorganisatie van de
 12. FSFE</a>.</p>
 13. <p>Het doel van de Free Software Foundation Europe is om mensen te helpen om
 14. technologie te controleren in plaats van andersom. Dit is echter geen doel dat
 15. een enkele organisatie alleen kan bereiken. Partnerorganisaties zijn entiteiten
 16. die de visie van de FSFE delen en de stichting en Vrije Software in het algemeen
 17. steunen door mensen aan te moedigen om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen,
 18. door organisaties te helpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid,
 19. transparantie en zelfbeschikking, en door barrières tegen het gebruik van Vrije Software
 20. neer te halen.</p>
 21. <p>Met deze gezamenlijke uiting van steun versterken beide organisaties elkaar
 22. in hun strijd om het algemene publiek in de technologische bestuurdersstoel
 23. te houden. De FSFE belichaamt de principes van de gemeenschap die in beweging is
 24. door te werken aan het gebruik van Vrije Software binnen bedrijven en overheden
 25. en voor privépersonen; de Document Foundation maakt op basis van principes en ethiek
 26. daadwerkelijke producten en legt zo een eersteklas maar geheel vrij
 27. productiviteitspakket met volledige mogelijkheden in de handen van gebruikers.</p>
 28. <p>"We zijn blij om de Free Software Foundation Europe te mogen verwelkomen als
 29. lid van onze adviesraad. Samen zullen we in staat zijn om het gebruik van Vrije
 30. Software binnen overheden en bedrijven in Europa verder te ontwikkelen", zei
 31. Eike Rathke, een <a
 32. href="https://www.documentfoundation.org/governance/board/">directeur van de
 33. Document Foundation</a> en hacker die al lang Vrije Software verdedigt.</p>
 34. <p>"We geloven dat het belangrijk is om samen te werken met alle organisaties
 35. die in Europa actief zijn in Vrije Software", zei <a
 36. href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a>, voorzitter van
 37. Free Software Foundation Europe, "en om samen te werken om onze gezamenlijke
 38. doelen te bereiken. Met onze partnerorganisaties willen we laten zien dat we
 39. een sterke en samenhangende beweging zijn en dat we eraan werken om gezamenlijke
 40. doelen te bereiken. Daarom wisselen we ideeën uit, coördineren we inspanningen,
 41. motiveren we elkaar en vinden we mogelijkheden om samen te werken aan specifieke
 42. projecten. Dit is het geval met de Document Foundation, beheerder van één van de
 43. meest succesvolle Vrije Softwareprojecten: LibreOffice".</p>
 44. </body>
 45. <tags>
 46. <tag>front-page</tag>
 47. <tag content="partners">associates</tag>
 48. </tags>
 49. <translator>André Ockers</translator>
 50. </html>