Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

44 lines
1.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Arxiu de notícies</title>
 5. <link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 6. title="FSFE - Arxiu de notícies"
 7. href="http://www.fsfeurope.org/news/news.ca.rss"/>
 8. </head>
 9. <body class="article" microformats="h-entry">
 10. <h1 class="p-name">Arxiu de notícies</h1>
 11. <div style="text-align: center;">
 12. <p>
 13. [ <b>Notícies</b> ]
 14. [ <b><a href="/news/newsletter.html">Butlletins</a></b> ]
 15. </p>
 16. </div>
 17. <include-news/>
 18. </body>
 19. <sidebar promo="none">
 20. <h2><i class="fa fa-rss"></i></h2>
 21. <p>
 22. La majoria de notícies també es publiquen a les nostres
 23. <a href="/press/index.html">llistes de correu de notes de premsa</a> a les quals us podeu
 24. subscriure si voleu rebre-les per correu electrònic en el futur.
 25. </p>
 26. <p>
 27. Les notícies de l'FSFE també estan disponibles via <a href="news.rss">subscripció RSS</a>.
 28. </p>
 29. <p>
 30. A part de les notícies llistades en aquesta pàgina, l'FSFE
 31. també publica <a href="newsletter.html">butlletins de notícies mensuals</a>.
 32. </p>
 33. </sidebar>
 34. <text id="more">Llegiu-ne més...</text>
 35. <translator>Rafael Carreras</translator>
 36. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 37. </html>