Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符

news-20090120-01.nn.xml 609 B

123456789101112131415161718192021
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <newsset>
 3. <news date="2009-01-20">
 4. <title>Brorskapsintervju med Enrico Zini</title>
 5. <body>
 6. Enrico Zini har vori med i FSFEs Brorskap lenge og er ein prominent
 7. Debian-utvikler. Han har vori med i mange ulike fri
 8. programvare-prosjekter, og er svært oppteken av sosiale spørsmål. Dette
 9. er det fjerde intervjuet i vår serie med intervjuer frå Brorskapet – «den
 10. minste eninga av fridom».
 11. </body>
 12. <link>http://fellowship.fsfe.org/interviews/</link>
 13. <tags>
 14. <tag>fellowship-interview</tag>
 15. </tags>
 16. </news>
 17. </newsset>