Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

37 lines
2.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2013-03-27">
 3. <head>
 4. <title>Dita e Lirisë së Dokumenteve, nga Brukseli në Taivan: Standardet e Hapura festohen në 30 vende</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Dita e Lirisë së Dokumenteve, nga Brukseli në Taivan: Standardet e Hapura festohen në 30 vende</h1>
 8. <p newsteaser="yes"> Në 30 vende anembanë botës, veprimtarët po festojnë <a href="http://fsfe.org/activities/os/os.en.html">Standardet e Hapura</a> gjatë Ditës së sotme të Lirisë së Dokumenteve, një fushatë e përvitshme kushtuar nxitjes së Standardeve të Hapura. Më tepër se <a href="http://www.documentfreedom.org/events/">50 grupe</a> po organizojnë veprimtari anembanë botës, nga Brukseli në Nikaragua dhe Nepal.</p>
 9. <p>Standardet e Hapura janë kyçe për të bërë të mundur që sisteme të ndryshme kompjuterike të mundet të punojnë tok, dhe që përdoruesit të mund të përdorin dokumente pavarësisht nga platforma ose pajisja kompjuterike që përdorin. Ato janë themelet e Internetit dhe World Wide Web-it.</p>
 10. <p>"Tregjet për produkte dixhitale të tillë si audiolibrat dhe dokumentet në re janë rritur në mënyrë dramatike. Standardet e Hapura u lejojnë përdoruesve të çlirohen nga kyçjet e tregtuesve dhe kontrolli i korporatave," u shpreh Sam Tuke, përgjegjës i fushatës në Free Software Foundation Europe.</p>
 11. <p>Këtë vit fushata përqendrohet në teknologjitë për transmetim videosh dhe audiosh në web. "Gjatë 2012-s përkrahësit pararojë të Standardeve të Hapura paraqitën para mijëra vetësh standarde më të mira" thotë Erik Albers, përgjegjës i bashkësisë. "Këtë radhë, po i inkurajojmë njerëzit të kalojnë tek teknologjitë HTML5".</p>
 12. <p> Fushata u bën thirrje sajteve <a href="http://www.documentfreedom.org/rmflash/about-flash.html">zëvendësojnë Flash-in</a> me teknologji HTML5 të bazuara në Standarde të Hapura. Veprimtarët po <a href="http://www.documentfreedom.org/rmflash/">raportojnë faqe web që varen nga Flash-i</a> dhe po dhurojnë për paketa edukative, që përmbajnë edhe një palë syza të errësuara me mesazhin "Lyp Flash Player", si ilustrim të natyrës përjashtuese dhe të papërdorshmërisë së formateve të mbyllur për transmetim mediash nëpër Internet.</p>
 13. <p><a href="www.documentfreedom.org">Dita e Lirisë së Dokumenteve 2013</a> ndihmohet nga Free Software Foundation Europe, dhe mbështetur nga Google dhe openSUSE si sponsor të fushatës.</p>
 14. </body>
 15. <tags>
 16. <tag>dfd</tag>
 17. <tag>front-page</tag>
 18. <tag>en</tag>
 19. </tags>
 20. <timestamp></timestamp>
 21. </html>
 22. <!--
 23. Local Variables: ***
 24. mode: xml ***
 25. End: ***
 26. -->