Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

154 lines
7.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Kontakte - Bashkësia</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Bashkësia</h1>
 8. <h2>Diskutime Publike</h2>
 9. <p>FSFE-ja ofron pakëz infrastrukturë për të mbrujtur diskutimin publik për
 10. tema të Software-it të Lirë. E nxisim këdo të shprehet hapur në këto platforma.
 11. Ju lutemi, mbani parasysh <a
 12. href="http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt">udhëzuesit për netiketën</a>.
 13. Opinionet e shprehura në diskutimet publike nuk janë pozicionet zyrtare të FSFE-së.
 14. Për deklarata zyrtare shihni <a
 15. href="/contact/press.html">listat tona të njoftimeve për shtypin</a> ose lidhuni
 16. me ne në nivel <a
 17. href="/contact/contact.html">europian</a> ose <a
 18. href="/contact/local.html">vendor</a>.</p>
 19. <h3>Sipas Gjuhësh</h3>
 20. <!-- alphabetical order -->
 21. <ul>
 22. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/discussion">Diskutime në Anglisht</a></li>
 23. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-dk">Diskutime në Danisht</a></li>
 24. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-fi">Diskutime në Finlandisht</a></li>
 25. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/Discutons">Diskutime në Frëngjisht</a></li>
 26. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-de">Diskutime në Gjermanisht</a></li>
 27. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-nl">Diskutime në Holandisht</a></li>
 28. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-it">Diskutime në Italisht</a></li>
 29. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-ca">Diskutime në Katalanisht</a></li>
 30. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-pl">Diskutime në Polonisht</a></li>
 31. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-ro">Diskutime në Rumanisht</a></li>
 32. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-es">Diskutime në Spanjisht</a></li>
 33. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se">Diskutime në Suedisht</a></li>
 34. </ul>
 35. <h3>Sipas Zonash</h3>
 36. <!-- alphabetical order -->
 37. <ul>
 38. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-bnl">Diskutime në vendet e Beneluksit</a></li>
 39. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-ie">Diskutime në Irlandë</a></li>
 40. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-ni">Diskutime në Irlandën e Veriut</a></li>
 41. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-nordic">Diskutime në vendet Nordike</a></li>
 42. <li>
 43. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fellowship-austria">Austri</a> - Grupi i Anëtarëve Shok</li>
 44. <li>
 45. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fellowship-bcg">BCG</a> - Grupi i Anëtarëve Shok</li>
 46. <li>
 47. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fellowship-slovenia">Slloveni</a> - Grupi i Anëtarëve Shok</li>
 48. <li>
 49. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fellowship-uk">Mbretëria e Bashkuar</a> - Grupi i Anëtarëve Shok</li>
 50. </ul>
 51. <h3>Lista Postimesh Grupesh Vendore</h3>
 52. <ul>
 53. <li>
 54. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/aarhus">Aarhus</a> Danimarkë</li>
 55. <li>
 56. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/athens">Athinë</a> Greqi</li>
 57. <li>
 58. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/barcelona">Barcelonë</a> Spanjë</li>
 59. <li>
 60. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/bari">Bari</a> Itali</li>
 61. <li>
 62. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/berlin">Berlin</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Berlin (Gjermani)</li>
 63. <li>
 64. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/bremen">Bremen</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Bremen (Gjermani)</li>
 65. <li>
 66. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/cantabrico">Kantabriko</a> Vendet Baske (Spanjë)</li>
 67. <li>
 68. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/goteborg">Gotenburg</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Gotenburg (Suedi)</li>
 69. <li>
 70. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/hamburg">Hamburg</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Hamburg (Gjermani)</li>
 71. <li>
 72. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/leipzig">Laipcig</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Laipcig (Gjermani)</li>
 73. <li>
 74. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/manchester">Mançester</a> Angli</li>
 75. <li>
 76. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/paris">Paris</a> Francë</li>
 77. <li>
 78. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/rheinland">Rinland</a> - Grupe Anëtarësh Shok, Rinland (Gjermani)</li>
 79. <li>
 80. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/rhein-main">Rin-Main</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Rin-Main (Gjermani)</li>
 81. <li>
 82. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/styria">Styria</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Grac (Austri)</li>
 83. <li>
 84. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/sueddeutschland">Gjermania Jugore</a> - Grupe Anëtarësh Shok, Gjermania Jugore</li>
 85. <li>
 86. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/vienna">Vienë</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Vienë (Austri)</li>
 87. <li>
 88. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/weisswurst">weisswurst</a> (Mynih, ca. 100km)</li>
 89. <li>
 90. <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/zurich">Zyrih</a> - Grupi i Anëtarëve Shok, Zyrih (Zvicër)</li>
 91. </ul>
 92. <p>Kemi dhoma fjalosjeje XMPP, ku mund të takohemi:</p>
 93. <ul>
 94. <li>Shërbyes: conference.jabber.fsfe.org</li>
 95. <li>Kanale: fellowship, rheinland, uk, de</li>
 96. </ul>
 97. <p>Mund të bëheni tok me përkrahës të tjerë të Software-it të Lirë në IRC:</p>
 98. <ul>
 99. <li>Kanali: <em>#fsfe</em></li>
 100. <li>Shërbyesi: <em>irc.freenode.org</em></li>
 101. </ul>
 102. <h3>Mikroblogim</h3>
 103. <p>Mjaft prej nesh kanë filluar të përdorin shërbimin Software të Lirë për
 104. mikroblogim, Identi.ca për dërgim përditësimesh dhe lidhjesh me interes.</p>
 105. <!-- identi.co does not support groups any more -->
 106. <p>Ju nxisim të përdorni etiketat #freesoftware, #fellowship, #pdfreaders, #dfd,
 107. etj. në mesazhet tuaja. Mund të përfshini edhe
 108. <a href="http://identi.ca/fsfe">përdoruesin
 109. @fsfe</a>.</p>
 110. <h2>Lista konribuesish</h2>
 111. <p>Këto janë lista postimesh për bashkërendimin e <a href="/contribute/contribute.html">grupeve tona të vullnetarëve</a>.</p>
 112. <ul>
 113. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/designers">Ekipi i dizajnit</a></li>
 114. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">Ekipi i përkthyesve</a></li>
 115. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web">Bashkërendim sajti</a></li>
 116. <li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web-cvs-notify">Lista e njoftimeve CVS për sajtin</a></li>
 117. </ul>
 118. <!--h2>Lista Anëtarësh Shok</h2>
 119. <p>Mundësitë e komunikimit për <a href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarët Shok</a>
 120. FSFE-së tregohen te <a
 121. href="http://fellowship.fsfe.org/communicate.en.html">faqja e komunikimeve për Anëtarët
 122. Shok</a>.</p-->
 123. </body>
 124. <followup>subscribe-nl</followup>
 125. </html>
 126. <!--
 127. Local Variables: ***
 128. mode: xml ***
 129. End: ***
 130. -->