Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

100 lines
8.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2018-09-19" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - september 2018</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 id="fsfenewsletterseptember2018">FSFE Nieuwsbrief - september 2018</h1>
<h2 id="limitedexclusionforfreesoftwareinthecopyrightdirective">Beperkte uitzondering voor Vrije Software in de auteursrechtrichtlijn</h2>
<p>Op 12 september verwierp het Europees Parlement het mandaat om de controversiële wetgeving die bedoeld is om online auteursrecht te herzien versneld door te voeren. Na de vorige afwijzing in juli stemden zij opnieuw over dit pakket en deze keer werd het aangenomen. Desalniettemin hebben we met amendement 143 en 150 van het huidige voorstel voor auteursrechtherziening tenminste een beperkte uitzondering voor “open bron software ontwikkelplatforms (..) binnen de betekenis van deze richtlijn”. (<a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+XML+V0//EN">geconsolideerd document</a>)</p>
<p>Deze uitzondering is deels een resultaat van onze <a href="http://savecodeshare.eu/">Red Code Delen-campagne</a>. Bijna 13.000 individuen hebben al onze open brief ondertekend waarin gevraagd word om de mogelijkheid om online software de delen en te bouwen veilig te stellen en veel Vrije Software-supporters lieten van zich horen. Ga alstublieft door met het steunen van deze campagne omdat het debat nog niet voorbij is.</p>
<p>in de volgende stap starten het Europees Parlement en de Rad een trialoog onder voorzitterschap van de Europese Commissie. Dit debat zal waarschijnlijk voortduren tot volgend jaar. We zullen dit proces zorgvuldig volgen en van ons laten horen voor Vrije Software. <a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2018-09">Meld u aan als supporter</a> als u ons werk wil steunen. </p>
<h2 id="goopentodaytheresnoexcusenotto">"Ga vandaag voor open, er is geen excuus"</h2>
<p>Als deel van onze Publiek Geld? Publieke Code!-campagne houden we een serie interviews die goede voorbeelden en use cases uitlichten als beste praktijken. Deze keer hielden we een <a href="/news/2018/news-20180917-01">interview met Timo Aarnio</a>, GIS-expert bij het National Land Survey van Finland en product-eigenaar van Oskari-software. Oskari is een prijswinnend Vrije Software platform voor het browsen, delen en analyseren van geografische informatie uit gedistribueerde data-bronnen. Lees over de achtergrond, de ontwikkelpraktijken en een netwerk van meer dan 38 organisaties uit de publieke en private sector.</p>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;">
<a href="https://pics.fsfe.org/uploads/big/97bcc3b73d413a4eae7143025fb6323f.jpg"><img src="https://pics.fsfe.org/uploads/medium/97bcc3b73d413a4eae7143025fb6323f.jpg" /></a>
<footer><p>Van links naar rechts: leden van de FSFE-gemeenschap</p></footer>
</div>
<hr />
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2018-09">Help ons om Publiek Geld? Publieke Code! te eisen!</a></p>
<hr />
<h2 id="what-else-have-we-done-inside-and-outside-the-fsfe">Wat hebben we gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
<ul>
<li>De FSFE is nu officieel partner van de Duitse "Bundesfreiwilligendienst", een opvolger van de voormalige alternatieve burgerdienst. Een betaalde vrijwilliger kan nu voltijds op ons kantoor werken en leren over Vrije Software en onze gemeenschap. We hebben een <a href="/news/2018/news-20180913-01">oproep</a> geplaatst voor deze vacature. Word onze eerste "Bufdi" of verspreid de boodschap naar mensen die interesse zouden kunnen hebben.</li>
<li>Tot twee jaar geleden <a href="/activities/routers/">verdedigde de FSFE met succes</a> de rechten van gebruikers op vrije keuze tegen verplichte routers die door internetdienstverleners in Duitsland waren geïntroduceerd. Recente cijfers lijken het belang van onze activiteiten te erkennen, omdat zij <a href="https://www.golem.de/news/vodafone-zahl-der-nutzer-der-routerfreiheit-hat-sich-verdoppelt-1808-136073.html">suggereren (Duits)</a> dat het aantal gebruikers dat gebruik maakt van hun recht op vrije keuze is verdubbeld sinds de wet van kracht werd in 2016. Dankzij Tobias Platen's <a href="https://blogs.fsfe.org/tobias_platen/2018/08/01/two-years-of-terminal-device-freedom/">bevindingen</a> hebben gebruikers nu echter een “vrijheid van keuze” maar ze hebben geen volledige “software-vrijheid” omdat veel ingebedde apparaten nog steeds gebruik maken van propriëtaire diensten.</li>
<li>De FSFE <a href="/news/2018/news-20180907-01.html">verwelkomt Alexander Sander</a> als onze nieuwe programmamanager EU-overheidsbeleid.</li>
<li>OMEMO is een XMPP-extensieprotocol dat einde-naar-einde versleuteling voor XMPP-cliënten specificeert. Het is op dit moment feitelijk de standaard voor XMPP-encryptie. <a href="https://blogs.fsfe.org/vanitasvitae/2018/09/07/future-of-omemo/">In zijn blog</a> discussieert Vanitas Vitae de huidige problemen en de voorzienbare toekomst van zijn protocol.</li>
<li>Paul Boddie <a href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=2307">beargumenteert</a> hoe voorvechters van Vrije Software het begrip voor het belang van hun boodschap kunnen verbeteren door de vier vrijheden van software uit te breiden met eigen vrijheden of verklaringen.</li>
<li>Isabel Drost-Fromm post een <a href="http://blog.isabel-drost-fromm.de/posts/froscon-2018.html">gedetailleerd overzicht</a> van de keynote van Lorena Jaume-Palasi op FrOSCon over de kruising van ethiek met technologie: "Blessed by the algorithm - the computer says no!". </li>
<li>Op de 25e verjaardag van Debian <a href="http://www.gag.com/bdale/blog/posts/Mixed_Emotions_On_Debian_Anniversary.html">schrijft</a> Bits from the Basement over vrijheid, Aretha Franklin en Debian's verjaardag.</li>
<li>Diderik van Wingerden <a href="http://think-innovation.com/blog/should-you-donate-to-open-source-software/">schat in en berekent</a> hoeveel voordeel Vrije Software-projecten zouden hebben van mensen die 25% van de prijs van vergelijkbare propriëtaire alternatieven zouden doneren.</li>
<li>Torsten Grote <a href="https://blog.grobox.de/2018/building-briar-reproducible-and-why-it-matters/">legt uit</a> hoe reproduceerbare bouwprocessen werken en waarom deze van belang zijn voor Briar.</li>
<li>FSFE's programmamanager Max Mehl en FSFE's systeembeheerder Albert Dengg namen deel aan BalCCon met een lezing over "Publiek Geld? Publieke Code!" en een "Bevrijd Uw Android"-werkgroep.</li>
<li>FSFE had een kraam op de <a href="https://nllgg.nl/bijeenkomst/20180915">NLLGG Software Freedom Day 2018</a> in Utrecht en op <a href="https://www.froscon.de/">FrOSCon</a> in St. Augustin (Duitsland)</li>
</ul>
<h2 id="openpositionsatfsfe">Vacatures bij FSFE</h2>
<p>We hebben op dit moment vacatures voor een stage en voor een "Bundesfreiwilligendienst". Lees over onze stages, vorige stagiair(e)s en huidige vacatures op onze <a href="/about/jobs/internship.html">stagepagina</a></p>
<h2 id="contribute-to-our-newsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, verzend ze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, <a href="mailto:newsletterATfsfeDOTorg"> <email>newsletter@fsfe.org</email></a>. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
<p>Met dank aan onze gemeenschap, alle <a href="/contribute/contribute">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">
supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan onze <a href="/contribute/translators/translators">vertalers</a>, die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen.</p>
<p>Uw eindredacteur, <br />
Erik Albers</p>
<hr />
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2018-09">Help ons om Publiek Geld? Publieke Code! te eisen!</a></p>
<hr />
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<date>
<original content="2018-07" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
<tag key="savecodeshare">Red Code Delen</tag>
<tag key="copyright">Auteursrechtlichtlijn</tag>
<tag key="pmpc">Publiek geld? Publieke Code!</tag>
<tag key="routers">Verplichte Routers</tag>
<tag key="savecodeshare">Artikel13</tag>
</tags>
<author id="albers" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>