fsfe-website/activities/gplv3/tokyo-rms-transcript.el.xhtml

1631 lines
118 KiB
HTML
Raw Normal View History

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>GPLv3 - Κείμενο του Richard Stallman από το πέμπτο διεθνές
συνέδριο για την GPLv3, Τόκυο, Ιαπωνία· 2006-11-21</title>
</head>
<body>
<div class="image right">
<a href="gplv3.html"><img src="/graphics/gplv3-logo-red.png" alt="GPLv3 logo" /></a>
</div>
<h1>Κείμενο του Richard Stallman στο 5ο διεθνές συνέδριο για την GPLv3·
21 Νοεμβρίου 2006</h1>
<p>
Δείτε τη σελίδα μας με το <a href="gplv3.html">πρόγραμμα GPLv3</a> για πληροφορίες
σχετικά <a href="gplv3#participate">με τη δυνατότητα συμμετοχής</a>. Και ίσως να
ενδιαφέρεστε για τον
<a href="https://wiki.fsfe.org/Transcripts#licences">κατάλογο των κειμένων μας σχετικά με
την GPLv3 και τις άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού</a>.
</p>
<p>
Το κείμενο που ακολουθεί είναι από την παρουσίαση του Richard Stallman
που έγινε στο <a href="http://gplv3.fsij.org/">πέμπτο διεθνές συνέδριο
για την GPLv3</a>, που διοργάνωσαν η FSIJ και το AIST στο Τόκυο, Ιαπωνία.
Από την ίδια εκδήλωση, υπάρχει και ένα
<a href="tokyo-ciaran-transcript">κείμενο από την ομιλία του Ciarán O'Riordan</a>.
</p>
<!-- <p>Βίντεο και ηχογραφήσεις είναι διαθέσιμα:</p> -->
<!-- <ul> -->
<!-- <li>Ηχογράφηση: <a href=""></a></li> -->
<!-- <li>Βίντεο: <a href=""></a></li> -->
<!-- </ul> -->
<p>Η αντιγραφή αυτής της παρουσίασης έγινε από τον
Ciarán O'Riordan.
Παρακαλούμε υποστηρίξτε δραστηριότητες όπως αυτή με <a href="/help/donate">δωρεές
στο FSFE</a>, με την ένταξή σας στην <a href="https://my.fsfe.org/donate">Κοινότητα του
FSFE</a>, και ενθαρρύνοντας άλλους να πράξουν το ίδιο.</p>
<p>Η ομιλία έγινε στα Αγγλικά. Δείτε επίσης:</p>
<ul>
<li><a
href="http://gplv3.fsij.org/#Resources">http://gplv3.fsij.org/#Resources</a>
- όλες οι ηχογραφήσεις από την εκδήλωση</li>
<li><a
href="http://gplv3.mex.ad.jp/sdogg/sd_ogg_2006_1121_1300_rms_speech.ogg">Η
ηχογράφηση της ομιλίας του Richard Stallman</a></li>
</ul>
<h2>Ενότητες της παρουσίασης</h2>
<ol>
<li><a href="#why-update">Γιατί η άδεια χρήσης χρειάζεται ανανέωση;</a></li>
<li><a href="#v1v2">Σχετικά με τις εκδόσεις 1 και 2</a></li>
<li><a href="#internationalisation">Διεθνοποίηση</a></li>
<li><a href="#compatibility">Συμβατότητα με άδειες χρήσης</a></li>
<li><a href="#tivoisation">Αποτρέποντας την tivo-ποίηση</a></li>
<li><a href="#tc1">Tivo-ποίηση και Κακόβουλη Πληροφορική</a></li>
<li><a href="#tc2">Γενικά σχόλια για την Κακόβουλη Πληροφορική</a></li>
<li><a href="#patents">Διπλώματα ευρεσιτεχνίας λογισμικού</a></li>
<li><a href="#novell-ms">Το παράδειγμα των Novell και Microsoft</a></li>
<li><a href="#net-distribution">Διανομή μέσω Διαδικτύου αντί για παράδοση
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο</a></li>
<li><a href="#termination">Τερματισμός άδειας χρήσης</a></li>
<li><a href="#patent-retaliation">Περιορισμένη ανταπόδοση πατεντών</a></li>
<li><a href="#dmca-eucd">Υπονομεύοντας τις DMCA και EUCD</a></li>
</ol>
<ul>
<li><a href="#q1">Q1: Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ανοιχτού κώδικα και Ελεύθερου
Λογισμικού;</a></li>
<li><a href="#q2">Q2: Πώς ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων επηρεάζεται από τις
Disney και Creative Commons;</a></li>
<li><a href="#q3">Q3: Θα έπρεπε το Ελεύθερο Λογισμικό να περιλαμβάνει γνωστοποιήσεις
για τα πνευματικά δικαιώματα;</a></li>
<li><a href="#q4">Q4: Τι γίνεται με τις πατέντες των οποίων η κυριότητα ανήκει
σε παιδιά;</a></li>
<li><a href="#q5">Q5: Μπορείτε να αναλύσετε περισσότερο την ιδέα της
θεραπευτικής διάταξης;</a></li>
<li><a href="#q6">Q6: Τι γίνεται αν κάποιος ιδρύει κυκλικά εταιρίες;</a></li>
<li><a href="#q7">Q7: &quot;Η ελεύθερη χρήση&quot; έχει άλλο νόημα για τις πατέντες...</a></li>
<li><a href="#q8">Q8: Ποια άλλα κινήματα είναι παρόμοια με το κίνημα του
Ελεύθερου Λογισμικού;</a></li>
<li><a href="#q9">Q9: Τι γίνεται με τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα;</a></li>
<li><a href="#q10">Q10: Θα υπάρξουν άδειες χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού ασύμβατες
με την GPLv3;</a></li>
<li><a href="#q11">Q11: Θα προχωρήσει το FSF σε άλλες παραλλαγές της GPL,
όπως είναι η LGPL;</a></li>
<li><a href="#q12">Q12: Τι γίνεται με τις GFDL και GSFDL;</a></li>
<li><a href="#q13">Q13: Η χρήση τυπογραφικών στοιχείων οι οποίοι είναι σε GPL
συνιστά διασύνδεση;</a></li>
</ul>
<h2>Η παρουσίαση</h2>
<p>
<span id="why-update">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Γιατί η άδεια χρήσης χρειάζεται ανανέωση;]</span>
</p>
<p class="indent">
Καλώς ήρθατε στην εκδήλωσή μας. Αφού ήδη ακούσατε από τον Niibe όλα τα
βασικά στα οποία συνήθως αναφέρομαι στις ομιλίες μου, θα αρχίσω αμέσως
με την GPL έκδοση τρία.
</p>
<p class="indent">
Η έκδοση δύο της GPL αναπτύχθηκε το 1991. Η κοινότητα ήταν πολύ διαφορετική
τότε. Ήταν αριθμητικά μικρότερη. Υπήρχαν πιθανώς εκατοντάδες πακέτα Ελεύθερου
Λογισμικού αντί για δεκάδες χιλιάδες. Και δεν υπήρχε ελεύθερο λειτουργικό σύστημα.
</p>
<p class="indent">
Ως αποτέλεσμα, το μέγεθος της πίεσης για όσους ήταν αντικειμενικά αντίπαλοί μας
και ήθελαν να εξαπατήσουν εμάς και τις άδειες χρήσης μας ήταν πολύ μικρότερο.
Από τότε, το Ελεύθερο Λογισμικό έχει γίνει πολύ πιο δημοφιλές με δεκάδες
εκατομμύρια χρήστες.
</p>
<p class="indent">
Βασικά υπάρχουν δύο ελεύθερα λειτουργικά συστήματα: το GNU/Linux και το BSD.
Δυστυχώς, σχεδόν όλες οι χρησιμοποιούμενες εκδόσεις περιλαμβάνουν μη-Ελεύθερο
Λογισμικό, αλλά κατά βάση είναι ελεύθερα συστήματα.
</p>
<p class="indent">
Και υπάρχουν τώρα πολλές εταιρίες που αναζητούν τρύπες, προσπαθώντας να
ανατρέψουν το στόχο της GNU GPL ο οποίος είναι να διασφαλίσει την ελευθερία
για όλους τους χρήστες. Ο λόγος για τον οποιο έγραψα την GNU GPL ήταν για
να εξασφαλίσω ότι όταν εκδώσω ένα πρόγραμμα ως ελεύθερο λογισμικό, όλοι σας
αποκτάτε τις τέσσερις ελευθερίες.
</p>
<p class="indent">
Έτσι το θέμα είναι, δεν θα είμαι ικανοποιημένος αν μόνο οι χρήστες που
παίρνουν το πρόγραμμα από εμένα έχουν ελευθερία. Θέλω να είμαι σίγουρος
ότι ανεξάρτητα από το πώς το πρόγραμμα φτάνει σε εσάς, ανεξάρτητα αν έχει
υποστεί μεταβολές ή όχι, όλοι σας θα έχετε ελευθερία. Η βασική ιδέα της
GNU GPL είναι να κατοχυρώσει τις τέσσερις ελευθερίες ως αναφαίρετα
δικαιώματα, δηλαδή, δικαιώματα που κανένας δεν μπορεί να χάσει, εκτός
από λάθος ενέργειες. Δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενα αγοραπωλησίας.
Δεν πρόκειται να έχουμε ξεπούλημα στη σκλαβιά στην κοινότητά μας της
ελευθερίας.
</p>
<p>
<span id="v1v2">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Σχετικά με τις εκδόσεις 1 και 2]</span>
</p>
<p class="indent">
Πίσω στο 1991, είχαμε δει δύο τρόπους απόπειρας μετατροπής λογισμικού
σε μη-ελεύθερο. Ένας ήταν να εκδοθεί μόνο ο εκτελέσιμος κώδικας και
να μην δοθεί η δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τον πηγαίο κώδικα.
Και ο άλλος ήταν να τεθούν σε αυτόν άδειες χρήσης με περιοριστικούς
όρους. Είχαν ήδη εμφανιστεί στη δεκαετία του 1980, έτσι ακόμη και οι
πιο πρώιμες άδεις χρήσης GNU είχαν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν τέτοια
κατάχρηση. Απαιτούσαν διανομή του πηγαίου κώδικα και απαγόρευαν ρητά
την προσθήκη άλλων όρων αδειοδότησης. Πρέπει να μεταβιβάσεις το
πρόγραμμα, περιλαμβάνοντας οποιαδήποτε δική σου αλλαγή με ακριβώς την
ίδια άδεια χρήσης με την οποία το πήρες.
</p>
<p>
[Time: 237 secs]
</p>
<p class="indent">
Γύρω στο 1990, ανακάλυψα
<a href="http://www.ifso.ie/documents/rms-2004-05-24.html">τον κίνδυνο
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού</a>. Έτσι στην έκδοση 2 της GPL,
αναπτύξαμε την ενότητα την οποία ονομάσαμε &quot;ελευθερία ή θάνατος
για το πρόγραμμα&quot;, αν και άτυπα, επειδή στην έκδοση 2 της GPL οι
ενότητες δεν έχουν τίτλους. Αυτό σημαίνει ότι αν συμφωνείτε με οποιοδήποτε
είδος άδειας χρήσης πατεντών το οποίο θα περιόριζε τα δικαιώματα που θα
μπορούσαν να αποκτήσουν οι χρήστες σας, τότε δεν θα μπορούσατε ούτε να
διανείμετε το πρόγραμμα.
</p>
<p class="indent">
Τώρα, ποια είναι η λογική εδώ; Η ιδέα είναι ότι οι κάτοχοι πατεντών
θα προσπαθούσαν να διαφθείρουν τους ανεξάρτητους διανομείς του
Ελεύθερου Λογισμικού, προσπαθώντας να τους πείσουν να υπογράψουν
ειδικές συμφωνίες για να πληρώνουν γισ το δικαίωμα διανομής, κατά
συνέπεια αντιμετωπίζαμε τον κίνδυνο οι κάτοχοι πατεντών να διασπάσουν
την κοινότητά μας καθιστώντας την ανίσχυρη.
</p>
<p class="indent">
Στις χώρες όπου είναι αρκετά βλακώδες να επιτρέπονται οι πατέντες λογισμικού,
στις οποίες, λυπάμαι που το λέω, περιλαμβάνεται και η δική σας χώρα [Ιαπωνία]
και η δική μου χώρα [ΗΠΑ], δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε για
να αποτρέψουμε τον κίνδυνο οι κάτοχοι πατεντών να χρησιμοποιήσουν τις πατέντες
τους για να καταστρέψουν το Ελεύθερο Λογισμικό, να το θάψουν.
</p>
<p class="indent">
Αλλά, υπάρχει κάτι ακόμη χειρότερο που θα μπορούσαν να κάνουν και αυτό
είναι να καταστήσουν το λογισμικό πρακτικά μη-ελεύθερο. Αν θα μπορούσαν
να προκαλέσουν μια κατάσταση όπου οι ανεξάρτητοι χρήστες ή οι ανεξάρτητοι
διανομείς πληρώνουν για να έχουν το ελεύθερο, το λογισμικό είναι πρακτικά
μη-ελεύθερο. Η απόφαση που πήρα ήταν να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε εκείνο
τον κίνδυνο. Εκείνος ο κίνδυνος είναι χειρότερος για δύο λόγους. Πρώτον,
επειδή ένα ιδιοκτησιακό πρόγραμμα το οποίο αφαιρεί την ελευθερία του χρήστη
είναι χειρότερο από το να μην υπάρχει καθόλου πρόγραμμα. Και δεύτερον επειδή
προσφέρει στον κάτοχο της πατέντας έναν τρόπο να βγάζει χρήματα και θα ήταν
πιο δελεαστικό από το να προκαλέσει απλά καταστροφή.
</p>
<p class="indent">
Έτσι, η Ενότητα 7 της έκδοσης 2 της GPL σχεδιάστηκε για να το αποτρέψει αυτό.
Και αυτή ήταν η κύρια αλλαγή στην έκδοση 2 της GPL. Ωστόσο, σήμερα έχουμε δει
περισσότερα είδη απειλών καθώς επίσης και άλλα ζητήματα που απαιτούν αλλαγές.
Η βασική ιδέα της έκδοσης 3 της GPL παραμένει αναλλοίωτη: να προστατέψει τις
τέσσερις ελευθερίες για όλους τους χρήστες, αλλά οι λεπτομέρειες πρέπει να
προσαρμοστούν στις σημερινές περιστάσεις.
</p>
<p class="indent">
Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές στην έκδοση 3 της GPL δεν έχουν κάποια
κοινή αφετηρία. Όλες αντιμετωπίζουν λεπτομέρειες, ειδικά ζητήματα.
Ορισμένα πολύ σημαντικά, άλλα δευτερεύοντα, αλλά κάθε αλλαγή αφορά
κάποια ειδική λεπτομέρεια επειδή δεν υπάρχει αλλαγή στο πνεύμα.
</p>
<p class="indent">
Οπότε θα αναλύσω τις πιο σημαντικές από αυτές τις αλλαγές.
</p>
<p>
<span id="internationalisation">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Διεθνοποίηση]</span>
</p>
<p class="indent">
Μία από αυτές είναι για καλύτερη διεθνοποίηση. Εξέλιξα τις παλαιότερες
εκδόσεις της GPL εργαζόμενος με έναν δικηγόρο, αλλά αυτός ο δικηγόρος
δεν ήταν ειδικός στη νομοθεσία άλλων χωρών. Απλά στηρίξαμε τα δεδομένα
μας στη γνώση ότι η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων είναι αρκετά
παρόμοια ανά τον κόσμο. Ωστόσο, τώρα έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια
να συμβουλευτούμε δικηγόρους από πολλές διαφορετικές χώρες, να διασφαλίσουμε
ότι θα έχουμε παρόμοια αποτελέσματα σε όλες τις χώρες. Για να το
πραγματοποιήσουμε αυτό, απαλείψαμε συγκεκριμένες λέξεις από την έκδοση 3
της GPL, όπως &quot;διανέμω&quot;. Αποδείχθηκε ότι διαφορετικές χώρες
έχουν διαφορετικούς ορισμούς για τη λέξη &quot;διανέμω&quot;. Έτσι
προσπαθήσαμε να αποφύγουμε αυτή τη λέξη. Επινοήσαμε μερικούς νέους όρους,
για να μπορούμε να εκφραστούμε καλύτερα.
</p>
<p class="indent">
Για παράδειγμα, υπάρχει ο όρος &quot;διαδίδω&quot; ο οποίος γενικά
σημαίνει αντιγράφω, αλλά του δώσαμε έναν ακριβή ορισμό ο οποίος
είχε το νόημα να τον ουδετεροποιήσει από παραλλαγές στις εθνικές
νομοθεσίες περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ένας άλλος όρος είναι
&quot;μεταβιβάζω&quot; ο οποίος γενικά σημαίνει διανέμω αντίγραφα,
αλλά και πάλι, τον έχουμε ορίσει με έναν τρόπο που τον ουδετεροποιεί
στις διεθνείς παραλλαγές. Έτσι το κύριο τμήμα της GPL δίνει τις
συνθήκες για διάδοση και μεταβίβαση του προγράμματος.
</p>
<p>
<span id="compatibility">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Συμβατότητα με άδειες χρήσης]</span>
</p>
<p class="indent">
Μια άλλη περιοχή αλλαγών είναι σχετική με τη συμβατότητα με άλλες άδειες
χρήσης. Πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 90, υπήρχαν μόνο λίγες διαφορετικές
άδειες χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού και αυτές που χρησιμοποιούνταν γενικά ήταν
ή η GNU GPL, ή απλές ανεκτικές άδειες χρήσης όπως η άδεια χρήσης του X11 και
η αρχική άδεια BSD. Η άδεια X11 ήταν συμβατή με την GPL. Θα μπορούσες να
συνενώσεις κώδικα με έκδοση 1 ή 2 της GPL με κώδικα κάτω από την X11. Η
αρχική BSD άδεια χρήσης είναι ασύμβατη εξαιτίας της απαράδεκτης διαφημιστικής
διάταξης, αλλά στη δεκαετία του 90 πείσαμε το Πανεπιστήμιο της California
να επαναδειοδοτήσει όλο το BSD με την αναθεωρημένη BSD άδεια χρήσης, η οποία
ξεφορτώνεται τη διαφημιστική διάταξη και αυτό είναι συμβατό με την έκδοση 2
της GPL.
</p>
<p class="indent">
Παρεμπιπτόντως, δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε το όρο
&quot;αδειοδότηση σε στυλ BSD&quot; εξαιτίας της αμφισημίας. Η
διαφορά μεταξύ αυτών των δύο αδειών χρήσης είναι αρκετά σημαντική.
Η μία είναι συμβατή με την GPL και η άλλη όχι. Είναι πολύ σημαντικό
να εφιστήσετε την προσοχή στη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο αδειών
χρήσης. Ωστόσο, ξεκινώντας από το 1999 πιστεύω, με το Mozilla,
πολλές άλλες άδειες χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού έχουν αναπτυχθεί,
οι περισσότερες των οποίων δεν είναι συμβατές με την GPL. Η έκδοση
3 της GPL έχει σχεδιαστεί να είναι συμβατή με δύο σημαντικές άδειες
χρήσης: την Apache και την Eclipse. Θα είναι δυνατή η συνένωση κώδικα
με αυτές τις άδειες χρήσης σε λογισμικό που καλύπτεται από την GPL3
μόλις η έκδοση 3 της GPL ανακοινωθεί.
</p>
<p>
[Time: 752 secs]
</p>
<p class="indent">
Και καθώς την επεξεργαζόμαστε, αποφασίσαμε να επισημοποιήσουμε και
να εξηγήσουμε καθαρά τι σημαίνει να δίνεται κατ' εξαίρεση πρόσθετη
παραχώρηση. Αυτή είναι μια πρακτική που ακολουθούμε για πολλά χρόνια.
Η απλή βιβλιοθήκη που συνοδεύει την GCC, η οποία ασχολείται με πολύ
χαμηλού επιπέδου καθήκοντα, υποστηρίζοντας συγκεκριμένες γλωσσικές
δομές, περιέχει μια ειδική εξαίρεση που βασικά λέει ότι μπορείς να
τη συνδέσεις σχεδόν παντού. Αλλά υπήρξε κάποια σύγχυση σχετικά με
το νόημα της ύπαρξης μιας τέτοιας εξαίρεσης έτσι αποφασίσαμε να
τη διατυπώσουμε για να αποσαφηνίσουμε ότι όταν δίνεις πρόσθετες
παραχωρήσεις, άλλοι μπορούν να τις απαλείψουν, γιατί στην
πραγματικότητα αυτό που έχεις κάνει είναι ότι έχεις προβεί σε δύο
ξεχωριστές διατυπώσεις: (A) μπορείς να διανείμεις αυτό με την GPL,
και (B) σου παραχωρώ επίσης αυτό και αυτό. Η συνέπεια είναι ότι
οποιοσδήποτε αναδιανείμει αυτό το λογισμικό ή διανείμει τροποποιημένες
εκδόσεις μπορεί να το κάνει με την GPL ή μπορεί να επαναβεβαιώσει την
άλλη παραχώρηση, ή να κάνει και τα δύο. Έτσι, αν η άλλη παραχώρηση
απλά λέει ότι μπορείς να κάνεις κάτι μικρό επιπλέον, δεν έχει νόημα.
Θα ήταν άχρηστη. Έτσι βασικά πρέπει να διατηρήσεις την GPL, αλλά ή
διατηρείς την πρόσθετη διάταξη ή όχι. Έτσι στην έκδοση 3 της GPL αυτό
έχει συμπεριληφθεί.
</p>
<p class="indent">
Επίσης αναλύσαμε ότι υπάρχουν λίγες κατηγορίες πρόσθετων απαιτήσεων
που μπορεί να εμφανιστούν σε κώδικα που περιλαμβάνεται ή συγχωνεύεται
σε πρόγραμμα με GPL κάλυψη. Τώρα, κάποιες από αυτές δεν είναι καινούριες.
Υπάρχουν βασικά ασήμαντες απαιτήσεις στην άδεια χρήσης του X11 και στην
αναθεωρημένη BSD, και επειδή είναι ασήμαντες, η ερμηνεία μας είναι
ότι δεν υπάρχει σύγκρουση με την GPL, αλλά αποφασίσαμε να το δηλώσουμε
αυτό κατηγορηματικά. Αλλά επιπλέον, υπάρχουν μερικές ουσιώδεις
απαιτήσεις που δεν βρίσκονται στην GPL τις οποίες τώρα θα επιτρέψουμε
να προστεθούν. Έτσι επιτυγχάνουμε συμβατότητα με τις άδειες χρήσης
Apache και Eclipse. Σε τελική ανάλυση, ο λόγος που είναι ασύμβατες
με την έκδοση 2 της GPL είναι γιατί έχουν απαιτήσεις που δεν βρίσκονται
στην έκδοση 2 της GPL. Αυτές οι απαιτήσεις ούτε της έκδοσης 3 της GPL
είναι μέρος, αλλά στην έκδοση 3 της GPL σαφώς δηλώνεται ότι σας
επιτρέπεται να προσθέσετε αυτού του τύπου τις απαιτήσεις. Έτσι η
GPLv3 θα είναι συμβατή με αυτές τις άδειες χρήσης, αφού συγκεκριμένα
θα επιτρέπει ένα περιορισμένο σύνολο πρόσθετων απαιτήσεων στις οποίες
περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις αυτών των αδειών χρήσης.
</p>
<p>
[Time: 986 secs]
</p>
<p class="indent">
Καθώς ασχολούμασταν με αυτό αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να βάλουμε
ένα τέλος στην κακομεταχείριση της GPL. Μπορεί περιστασιακά να δείτε
ένα πρόγραμμα που λέει &quot;Αυτό το πρόγραμμα έχει εκδοθεί με την
GNU GPL αλλά δεν σας επιτρέπεται να το χρησιμοποιήσετε εμπορικά&quot;,
ή κάποια άλλη απόπειρα να προστεθεί κάποια άλλη απαίτηση. Αυτό στην
πραγματικότητα είναι αυτοαναιρούμενο και η σημασία του είναι αμφίσημη,
έτσι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι θα συμβεί αν ένας δικαστής
το προσέξει. Σε τελευταία ανάλυση η έκδοση 2 της GPL λέει ότι μπορείτε
να ανακοινώσετε μια τροποποιημένη έκδοση με την έκδοση 2 της GPL.
Έτσι αν πάρετε αυτό το πρόγραμμα με την αντιφατική άδεια χρήσης και
ανακοινώσετε μια τροποποιημένη έκδοση, ποια άδεια υποτίθεται ότι θα
χρησιμοποιήσετε; Μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε για δύο διαφορετικές
δυνατότητες.
</p>
<p class="indent">
Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον κόσμο να παράγει λογισμικό με άδειες
χρήσης που είναι πιο περιοριστικές από την GPL, δεν μπορούμε να τους
εμποδίσουμε να εκδίδουν μη-Ελεύθερο Λογισμικό, αλλά μπορούμε να
προσπαθήσουμε να τους αποτρέψουμε από το να το πράξουν με έναν
παραπλανητικό και αυτοαναιρούμενο τρόπο, σε τελική ανάλυση, όταν το
πρόγραμμα λέει έκδοση 2 της GPL αλλά δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε
εμπορικά, αυτό δεν ανακοινώνεται στην πραγματικότητα με την έκδοση 2
της GPL, και δεν είναι Ελεύθερο Λογισμικό, και αν προσπαθήσετε να το
συνδυάσετε με κώδικα που στα αλήθεια συνοδεύεται με την έκδοση 2 της
GPL, θα παραβιάζατε την GPL2. Διότι αν αυτή η ασυνεπής άδεια χρήσης
ξεκινάει δηλώνοντας &quot;έκδοση 2 της GPL&quot;, ο κόσμος είναι πολύ
πιθανό να παραπλανηθεί. Μπορεί να σκεφτούν ότι είναι διαθέσιμο με την
έκδοση 2 της GPL, μπορεί να νομίζουν ότι τους επιτρέπεται να
συνδυάσουν αυτές τις μονάδες λογισμικού. Θέλουμε να απαλλαγούμε από
αυτή την μπερδεμένη πρακτική. Και συνεπώς δηλώσαμε ότι αν δείτε ένα
πρόβλημα που ορίζει ως άδεια χρήσης του την έκδοση 3 της GPL, αλλά
περιέχει πρόσθετες απαιτήσεις που δεν επιτρέπονται κατηγορηματικά στην
ενότητα 7 τότε έχετε το δικαίωμα να τις απαλείψετε. Ελπίζουμε ότι
αυτό θα πείσει τον κόσμο που θέλει να χρησιμοποιήσει πιο περιοριστικές
άδειες ότι πρέπει να το κάνει με ξεκάθαρο τρόπο. Δηλαδή, πρέπει να
πάρουν το κείμενο, να το επεξεργαστούν και να φτιάξουν την δική τους
άδεια, η οποία μπορεί να είναι ελεύθερη μπορεί και να μην είναι, αυτό
εξαρτάται από τις λεπτομέρειες, αλλά τουλάχιστο δεν θα πρόκειται για
την GNU GPL, έτσι δεν θα προκαλείται σύγχυση.
</p>
<p>
[Time: 1169 secs]
</p>
<p>
<span id="tivoisation">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Αποτρέποντας την tivo-ποίηση]</span>
</p>
<p class="indent">
Μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι μια απάντηση σε μια νέα μέθοδο απόπειρας
στέρησης των χρηστών από την ελευθερία τους. Με ευρεία ερμηνεία καλούμε
αυτή τη μέθοδο tivo-ποίηση. Είναι η πρακτική του σχεδιασμού εξοπλισμού
ώστε μια τροποποιημένη έκδοση να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Τώρα,
δεν εννοώ με αυτό το γεγονός ότι όταν το τροποποιήσετε πιθανό να το
καταστρέψετε. Φυσικά αυτό είναι αλήθεια. Αλλά βέβαια μπορείτε επίσης να
το τροποποιήσετε προσεκτικά αποφεύγοντας να κάνετε λάθος και τότε δεν
καταστρέφετε το πρόγραμμα, θα πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει. Αλλά
tivo-ποιημένα μηχανήματα δεν θα επιτρέψουν σε καμιά τροποποιημένη έκδοση
να λειτουργήσει σωστά ακόμη και αν έχετε κάνει τις τροποποιήσεις σας σωστά.
</p>
<p class="indent">
Για παράδειγμα, το ίδιο το Tivo είναι το πρωτότυπο της tivo-ποίησης.
Το Tivo περιέχει ένα μικρό GNU/Linux λειτουργικό σύστημα, άρα, πολλά
προγράμματα με την GNU GPL. Και, από όσο γνωρίζω, η εταιρία Tivo
πειθαρχεί στην έκδοση 2 της GPL. Παρέχει στους χρήστες πηγαίο κώδικα
και οι χρήστες μπορούν να τον τροποποιήσουν και να τον μεταφράσουν σε
δυαδικό τον οποίο εγκαταθιστούν στο Tivo. Εδώ είναι που αρχίζει το
πρόβλημα γιατί το Tivo δεν θα εκτελέσει τροποποιημένες εκδόσεις, το
Tivo περιέχει εξοπλισμό σχεδιασμένο να εντοπίζει ότι το λογισμικό έχει
αλλάξει και διακόπτει τη λειτουργία του. Έτσι ανεξάρτητα από τις
λεπτομέρειες της τροποποίησής σας, η τροποποιημένη σας έκδοση δεν θα
τρέξει στο Tivo σας.
</p>
<p>
<span id="tc1">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Tivo-ποίηση και Κακόβουλη Πληροφορική]</span>
</p>
<p class="indent">
Αυτή είναι η βασική μέθοδος της tivo-ποίησης αλλά υπάρχουν πιο επιδέξιες
μέθοδοι που χρησιμοποιούν Κακόβουλη Πληροφορική. Η Κακόβουλη Πληροφορική
είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια πρακτική σχεδιασμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών έτσι ώστε οι χρήστες να μην μπορούν να τους
ελέγξουν. Στην πραγματικότητα, οι αυτουργοί αυτού του σχήματος δεν θέλουν
να έχετε πραγματικούς υπολογιστές. Τι είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής,
τελικά; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένας γενικός μηχανισμός
προγραμματισμού, τέτοιος που μπορεί να προγραμματιστεί να εκτελεί
οποιοδήποτε υπολογισμό, αλλά αυτές οι μηχανές έχουν σχεδιαστεί έτσι
ώστε, να υπάρχουν υπολογισμοί που δεν μπορείτε να τις προγραμματίσετε
να τους εκτελέσουν. Έχουν σχεδιαστεί να μην είναι πραγματικοί υπολογιστές.
Συγκεκριμένα, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε δεδομένα ή ιστότοποι να μπορούν
να προετοιμαστούν να επικοινωνούν μόνο με ειδικό λογισμικό και έχουν
διαμορφωθεί ώστε να είναι αδύνατο για ένα οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα να
επικοινωνήσει με αυτά τα δεδομένα ή τους ιστοτόπους.
</p>
<p>
[Time: 1403 secs]
</p>
<p class="indent">
Ένας από τους τρόπους που γίνεται αυτό είναι με απομακρυσμένη
πιστοποίηση. Η ιδέα είναι ότι ένας ιστότοπος θα μπορεί να ελέγχει
τι λογισμικό εκτελείται στον υπολογιστή σας και αν έχετε αλλάξει
κάτι, ο ιστότοπος θα αρνηθεί να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή σας.
Με άλλα λόγια, μπορείτε να παράγετε τροποποιημένο λογισμικό,
μπορείτε να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, αλλά αυτό το
τροποποιημένο λογισμικό απαγορεύεται ακόμη και να επιχειρήσει να
επικοινωνήσει με τον ιστότοπο όπως η άλλη έκδοση θα έκανε.
</p>
<p class="indent">
Η Microsoft εργάζεται πάνω σε ένα σχήμα για χρόνια, το οποίο θα μπορούσε
να είναι τμήμα των Windows Vista, το οποίο περιλαμβάνει κρυπτογράφηση
αρχείων με τέτοιο τρόπο ώστε μόνο με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι
δυνατή η αποκρυπτογράφηση. Ακόμη και αν γνωρίζετε τον αλγόριθμο, το
υλικό υποτίθεται ότι καθιστά αδύνατο για εσάς να γράψετε ένα άλλο πρόγραμμα
το οποίο θα αποκρυπτογραφεί αυτά τα αρχεία.
</p>
<p class="indent">
Έτσι, για άλλη μια φορά, μπορεί θεωρητικά να σας επιτρέπεται να τροποποιήσετε
το πρόγραμμα, αλλά στην πράξη δεν έχετε καμιά πιθανότητα η τροποποιημένη
έκδοση ούτε και να αποπειραθεί να λειτουργήσει με τα ίδια δεδομένα όπως
η έκδοση που έχετε.
</p>
<p class="indent">
Όλοι αυτοί είναι τρόποι για να γίνει το λογισμικό σας πρακτικά μη-ελεύθερο.
Η έκδοση 3 της GPL έχει σχεδιαστεί για να τους εμποδίσει. Η απαίτηση είναι
ότι οι χρήστες πρέπει να μπορούν να αποκτούν ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να
μπορούν να εξουσιοδοτούν τις τροποποιημένες εκδόσεις τους να λειτουργούν
στο ίδιο μηχάνημα ώστε αυτές να επιτυγχάνουν να λειτουργούν με τα ίδια
δεδομένα και να επικοινωνούν με τα ίδια δίκτυα.
</p>
<p>
[Time: 1550 secs]
</p>
<p class="indent">
Στο παρόν προσχέδιο συζήτησης αυτό γίνεται με τον καθορισμό αυτών των
στοιχείων ως τμήμα του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα, ωστόσο, αποφασίσαμε
να το μετακινήσουμε αυτό στην ενότητα 6 που εξουσιοδοτεί τη διανομή
δυαδικών αρχείων. Και αντί να ονομάσουμε αυτά τα στοιχεία τμήματα
του πηγαίου κώδικα, απλά θα δηλώσουμε ότι η διαθεσιμότητά τους είναι
όρος για το δικαίωμα διανομής των δυαδικών αρχείων.
</p>
<p>
<span id="tc2">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Γενικά σχόλια για την Κακόβουλη Πληροφορική]</span>
</p>
<p class="indent">
Η Κακόβουλη Πληροφορική είναι μια περίπτωση ενός πολύ επικίνδυνου
φαινομένου, και συγκεκριμένα της συνομωσίας των εταιριών να θέσουν
όρια στο κοινό - να περιορίσουν την πρόσβαση του κοινού στην
τεχνολογία. Τέτοιες συνομωσίες θα έπρεπε να είναι εγκλήματα. Οι
εκτελεστικοί διευθυντές αυτών των εταιριών θα έπρεπε να προσάγονται
σε δίκη και αν καταδικαστούν να στέλνονται στη φυλακή επειδή
συνωμότησαν να περιορίσουν την πρόσβαση του κοινού στην τεχνολογία.
Ωστόσο, αυτού του τύπου η πολιτική θα έπρεπε να απαιτεί ηγέτες
που να πιστεύουν στην κυβέρνηση των πολιτών, από τους πολίτες, για
τους πολίτες. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι κυβέρνηση των πολιτών,
από λακέδες για τις πολυεθνικές.
</p>
<p class="indent">
Βρισκόμενες σε απόσταση από το να μας προστατέψουν από τέτοιες
συνωμοσίες, οι κυβερνήσεις μας σήμερα δείχνουν πόσο αντιδημοκρατικές
είναι υποστηρίζοντας τις εταιρίες εναντίον μας, υποστηρίζοντας τις
συνωμοσίες εναντίον μας. Νόμοι που απαγορεύουν την παράκαμψη αυτών
των συνωμοσιών ουσιαστικά τις καθιστούν υποκατάστατα της αστυνομίας,
παρέχοντάς τους ισχύ έναντι των πολιτών. Κάθε κυβέρνηση που στηρίζει
μια τέτοια νομοθεσία δείχνει ότι είναι με το μέρος των εκδοτών, του
Hollywood, των δισκογραφικών εταιριών, εναντίον των ίδιων της των
πολιτών. Έχει γίνει στρατός κατοχής.
</p>
<p class="indent">
Οπωσδήποτε θα πολεμήσουμε εναντίον της tivo-ποίησης και της Κακόβουλης
Πληροφορικής με όλες μας τις δυνάμεις.
</p>
<p>
<span id="patents">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας λογισμικού]</span>
</p>
<p class="indent">
Μια άλλη απειλή για το ελεύθερο Λογισμικό προέρχεται από τις πατέντες
λογισμικού. Η ενότητα 7 της GPL2, η οποία τώρα είναι η ενότητα 12,
αντιμετωπίζει μία από αυτές τις απειλές: την απειλή του διανομέα
που υπογράφει ένα συμβόλαιο στο οποίο περιλαμβάνει την άδεια χρήσης
πατέντας για το λογισμικό αλλά με έναν περιοριστικό τρόπο.
</p>
<p class="indent">
Λίγα χρόνια πριν, κατάλαβα ότι υπήρχαν και άλλοι τρόποι με τους οποίους
οι πατέντες λογισμικού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν
το λογισμικό μη-ελεύθερο, έτσι σχεδιάζουμε την έκδοση 3 της GPL για να
τους εμποδίσουμε και αυτούς. Για παράδειγμα, ένα ζήτημα είναι, τι γίνεται
αν ο προγραμματιστής του λογισμικού έχει μια πατέντα σε αυτό, ή μάλλον
έχει μια πατέντα σε μια ειδική υπολογιστική τεχνική που χρησιμοποιεί
το πρόγραμμα. Έκανα ένα τρομερό λάθος όταν είπα &quot;έχει μια πατέντα
στο πρόγραμμα&quot;, οι πατέντες δεν λειτουργούν έτσι. Το γνωρίζω αυτό
καλύτερα και όμως το κάνω αυτό το λάθος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως
μια πατέντα σε ένα πρόγραμμα, οι πατέντες λογισμικού δεν λειτουργούν
με αυτό τον τρόπο. Κάθε πατέντα λογισμικού είναι ένα μονοπώλιο σε έναν
συγκεκριμένο τύπο τεχνικής λειτουργικότητας ή μεθόδου. Ένα πρόγραμμα
παραβιάζει την πατέντα αν οπουδήποτε μέσα στο πρόγραμμα υλοποιείται
αυτή η μέθοδος ή λειτουργικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα πρόγραμμα
μπορεί να καταστρατηγεί οποιοδήποτε αριθμό πατεντών την ίδια στιγμή.
</p>
<p class="indent">
[Δείτε τη σημείωση εδώ] Δύο χρόνια πριν, μια διεξοδική μελέτη βρήκε ότι
ο πυρήνας Linux καταστρατηγεί 283 διαφορετικές πατέντες λογισμικού, και
αυτό μόνο μέσα στις ΗΠΑ. Βέβαια, τώρα ο αριθμός είναι μάλλον διαφορετικός
και θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος.
</p>
<p>
<span style="font-weight: bold;">ΣΗΜΕΙΩΣΗ από τον Richard Stallman:</span> Έκανα
λάθος όταν είπα ότι το Linux παραβιάζει 283 πατέντες λογισμικού. Στην πραγματικότητα,
η μελέτη του Ravicher βρήκε 283 πατέντες λογισμικού στις ΗΠΑ που φαίνεται ότι ίσως
να απαγορεύουν τμήμα του κώδικα του Linux. Αν αυτές οι πατέντες είναι στην πραγματικότητα
έγκυρες, κανείς δεν γνωρίζει.
</p>
<p>
Το Linux είναι ένα από τα πολλά μεγάλα προγράμματα στο σύστημα GNU/Linux. Πολλά
άλλα προγράμματα, ελεύθερα ή όχι, είναι επίσης μεγάλα, και τα μεγάλα προγράμματα
γενικά συνδυάζουν χιλιάδες ιδέες.
</p>
<p>
Αναμένω ότι μια παρόμοια μελέτη για οποιοδήποτε μεγάλο πρόγραμμα, ελεύθερο
ή μη-ελεύθερο, είτε έχει γραφτεί από εμένα ή από τη Microsoft ή από
οποιονδήποτε άλλον, ομοίως θα έβρισκε εκατοντάδες πατέντες που απειλούν
να το απαγορέψουν. Με άλλα λόγια, με τις πατέντες λογισμικού, κάθε
προγραμματιστής μεγάλων προγραμμάτων αντιμετωπίζει πολλές απειλές.
Η λύση είναι: μην επιτρέπετε πατέντες λογισμικού.
</p>
<p>
<span style="font-weight: bold;">ΤΕΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ</span>
</p>
<p>
[Time: 1885 secs]
</p>
<p class="indent">
Αυτό είναι το μόνο παράδειγμα αυτού του είδους μελέτης, από όσο γνωρίζω.
Αλλά πιθανόν οποιοδήποτε μεγάλο πρόγραμμα παραβιάζει άμεσα εκατοντάδες
διαφορετικών πατεντών. Τι γίνεται αν ένας διανομέας του προγράμματος
κατέχει μια πατέντα πάνω σε κάποιον υπολογισμό μέσα στο πρόγραμμα και
διανέμει το πρόγραμμα σε άλλους και όταν προσπαθήσουν να το αναδιανείμουν,
ο κάτοχος της πατέντας λέει &quot;Θα σου κάνω αγωγή για παραβίαση
πατέντας αν το επιχειρήσεις&quot;. Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτό θα ήταν θέμα
γιατί στις ΗΠΑ, όταν μια εταιρία διανέμει λογισμικό με την GPL, λέει
στον κόσμο &quot;Δεν έχουμε αντίρρηση αν κάνετε ό,τι η GPL λέει ότι
μπορείτε να κάνετε&quot; και έτσι αν προσπαθήσουν αργότερα να κάνουν
αγωγή για παραβίαση πατεντών αργότερα, θα χάσουν.
</p>
<p class="indent">
Ωστόσο, ανακαλύψαμε ότι αυτό δεν αληθεύει αλλού στον κόσμο. Έτσι η
έκδοση 3 της GPL περιέχει μια σαφή άδεια χρήσης πατέντας η οποία
ακολουθεί το παράδειγμα της Mozilla Public License. Νομίζω ότι αυτή
ήταν η πρώτη που περιείχε μια σαφή άδεια χρήσης πατέντας. Βασικά,
όλη αυτή η ιστορία λέει ότι κανείς από όσους διανέμουν το πρόγραμμα
με στόχο να φτάσει σε έσας δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη και να σας
κάνει αγωγή για παραβίαση πατέντας στις πατέντες που καλύπτουν τον
κώδικα που έχει περάσει από τα χέρια τους.
</p>
<p class="indent">
Αυτό δεν έχει το εύρος που θα μπορούσε να έχει, αλλά φαίνεται σωστό γιατί
είναι περίπου το ίδιο με την αυτονόητη άδεια χρήσης πατέντας την οποία
η νομοθεσία των ΗΠΑ δίνει στον κόσμο.
</p>
<p>
<span id="novell-ms">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Το παράδειγμα των Novell και Microsoft]</span>
</p>
<p class="indent">
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι χρησιμοποίησης των πατεντών λογισμικού
για να απειληθούν οι χρήστες από τους οποίους έχουμε δει μόνο ένα δείγμα.
Πρόκειται για τη συμφωνία μεταξύ Novell και Microsoft. Αυτό που συνέβη
είναι ότι η Microsoft δεν έδωσε στη Novell άδεια χρήσης πατέντας, και
έτσι η ενότητα 7 της έκδοσης 2 της GPL δεν εφαρμόζεται. Αντίθετα, η
Microsoft προσέφερε μια άδεια χρήσης πατέντας η οποία περιορίζεται στους
πελάτες της Novell και μόνο.
</p>
<p class="indent">
Αποδείχθηκε ότι ίσως είναι καλό που η Microsoft έκανε αυτή τη
συμφωνία τώρα, γιατί ανακαλύψαμε ότι το κείμενο που είχαμε γράψει
για την έκδοση 3 της GPL δεν θα την είχε εμποδίσει, αλλά δεν είναι
πολύ αργά και πρόκειται να διασφαλίσουμε ότι όταν η έκδοση 3 της
GPL τελικά ανακοινωθεί θα εμποδίζει τέτοιες συμφωνίες. Ήδη ανησυχούμε
για τέτοιες πιθανότητες, δηλαδή για την δυνατότητα ένας διανομέας
να λάβει μια άδεια χρήσης πατέντας η οποία δεν επιβάλλει κατηγορηματικά
όρια στους αποδέκτες στην αλυσίδα της αναδιανομής αλλά απλά αποτυγχάνει
να τους προστατέψει.
</p>
<p class="indent">
Τι γίνεται αν μια εταιρία πληρώσει τη Microsoft για μα άδεια χρήσης
πατέντας όπου η Microsoft λέει &quot;Εντάξει, δεν θα σου κάνουμε αγωγή,
αλλά δεν δίνουμε καμιά υπόσχεση για τους πελάτες σου αν προχωρήσουν σε
αναδιανομή&quot;. Έχουμε ήδη γράψει μια αμυντική ρήτρα για τους
χρήστες μιας διανομής στην έκδοση 3 της GPL που λέει ότι αν μεταβιβάσεις
το πρόγραμμα και ωφελείσαι από μια άδεια χρήσης πατέντας που δεν είναι
διαθέσιμη, και δεν επεκτείνεται στους χρήστες στην αλυσίδα της αναδιανομής,
τότε πρέπει να κάνεις κάτι για να τους θωρακίσεις.
</p>
<p class="indent">
Αυτό, αποδείχνεται, ανεπαρκές κατά δύο τρόπους. Πρώτα από όλα,
&quot;θωρακίζοντάς τους&quot; είναι κάτι αόριστο. Το αντικαθιστούμε
με έναν συγκεκριμένο κατάλογο μεθόδων, και δεύτερον για άλλη μια
φορά υποτίθεται ότι ο διανομέας έχει λάβει μια άδεια χρήσης πατέντας,
έτσι η συμφωνία Microsoft/Novell πονηρά δεν δίνει στη Novell την άδεια
χρήσης πατέντας, μόνο στους πελάτες της Novell.
</p>
<p class="indent">
Λοιπόν, τώρα που έχουμε αντιληφθεί αυτή τη δυνατότητα, δεν θα έχουμε
πρόβλημα να κάνουμε προσχέδιο της διατύπωσης που θα την μπλοκάρει.
Θα πούμε όχι μόνο αν λάβετε την άδεια χρήσης πατέντας, αλλά αν έχετε
διευθετήσει οποιοδήποτε είδος αδειοδότησης πατέντας η οποία είναι
επιζήμια για τους αποδέκτες σε μια αλυσίδα αναδιανομής, αυτό δεν
επιτρέπεται. Ότι θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι οι αποδέκτες στην
αλυσίδα της αναδιανομής αποκτούν πλήρως τις ελευθερίες που τους
αναλογούν. Τις ακριβείς εκφράσεις δεν τις έχουμε διατυπώσει ακόμα.
Πάνω σε αυτό το θέμα εργάζεται τώρα ο Eben Moglen.
</p>
<p>
[Time: 2249 secs - τέλος του πρώτου μέρους]
</p>
<p>
<span id="net-distribution">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Διανομή μέσω Διαδικτύου αντί για παράδοση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο]</span>
</p>
<p class="indent">
Αυτές είναι λοιπόν οι κυριότερες αλλαγές. Ορισμένες μικρές αλλαγές
είναι επίσης σημαντικές. Για παράδειγμα, αποφασίσαμε να επιτρέπουμε
τη διανομή δυαδικών και να διατίθεται ο πηγαίος κώδικας μόνο στο
δίκτυο. Η έκδοση 2 της GPL λέει αν διανείμετε ένα δυαδικό αρχείο
χωρίς τον πηγαίο κώδικα, πρέπει να προσφέρετε τον πηγαίο κώδικα με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτή ήταν μια ειδική απόφαση που πήρα
επειδή το 1991, οι δικτυακές συνδέσεις των περισσότερων ήταν πολύ
αργές για να γίνει εφικτό το κατέβασμα μεγάλων ποσοτήτων πηγαίου
κώδικα από το διαδίκτυο. Πίστευα τότε και ακόμα πιστεύω ότι τότε,
το να επιτρέπεται σε κάποιον να διανέμει δυαδικά αρχεία και να
διαθέτει τον πηγαίο κώδικα μόνο στο δίκτυο θα είχε καταστήσει έναν
μεγάλο αριθμό χρηστών πλήρως ανίκανους, πρακτικά, να πάρουν τον
πηγαίο κώδικα.
</p>
<p class="indent">
Ωστόσο, τώρα υπάρχουν υπηρεσίες όπου με ένα σχετικά χαμηλό αντίτιμο,
θα κατεβάσουν υλικό που αξίζει όσο ένα CD-ROM και θα σας το ταχυδρομήσουν
οπουδήποτε στον κόσμο. Ως αποτέλεσμα, συμπέρανα ότι μπορούμε να κάνουμε
αυτή την αλλαγή.
</p>
<p>
<span id="termination">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Τερματισμός άδειας χρήσης]</span>
</p>
<p class="indent">
Μια άλλη σημαντική μικρή αλλαγή σχετίζεται με τον τερματισμό όταν
κάποιος παραβιάσει την άδεια χρήσης. Μια διανομή GNU/Linux σήμερα
περιέχει χιλάδες προγράμματα και οποιοσδήποτε που χωρίς πρόθεση
παραβιάζει την άδεια, για παράδειγμα, αναρτά λάθος πηγαίο κώδικα,
έχει, με βάση την έκδοση 2 της GPL, τερματίσει τις άδειες χρήσης
του για τα πάντα. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να πάει σε όλους τους
κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και να ζητήσει την άδεια να αρχίσει
να διανέμει πάλι, αλλά αυτό είναι βασικά αδύνατο. Δεν θα μπορείτε
ποτέ να βρείτε όλους τους προγραμματιστές, ειδικά αυτούς που ασχολήθηκαν
δεκαπέντε χρόνια πριν.
</p>
<p class="indent">
Αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε είναι αν σταματήσεις την παραβίαση,
τότε κάθε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων έχει προθεσμία 60 ημερών
από αυτό το σημείο για να διαμαρτυρηθεί. Αυτό είναι ένα είδος παραγραφής.
Όσο συνεχίζετε να παραβιάζετε την άδεια χρήσης, κάθε κάτοχος δικαιώματος
έχει δικαιοδοσία να σας γνωστοποιήσει ότι παραβιάζετε την άδεια χρήσης
και όταν το κάνει έχει το δικαίωμα να την τερματίσει. Αλλά, αν σταματήσετε
την παραβίαση, τότε οι κάτοχοι δικαιωμάτων έχουν μόνο άλλες 60 ημέρες
για να σας το γνωστοποιήσουν, και αν δεν το κάνουν και οι 60 ημέρες
περάσουν χωρίς παραβιάσεις, είστε ασφαλείς.
</p>
<p class="indent">
Αυτό σημαίνει ότι αν κατά τύχη παραβιάσετε την άδεια χρήσης και το
διορθώσετε, μάλλον κανείς δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθεί και οι 60
ημέρες θα περάσουν και θα είσαστε εντάξει. Ή αν κάποιοι κάτοχοι
δικαιωμάτων διαμαρτυρηθούν σε εσάς, τότε πρέπει να διαπραγματευτείτε
μαζί τους και να πείτε &quot;Κοιτάξτε, ήταν ένα ατύχημα, ήδη το
διόρθωσα και όπως βλέπετε προσπαθώ να κάνω το σωστό και δώστε μου
σας παρακαλώ πίσω το δικαίωμα διανομής&quot;, και είναι σχεδόν βέβαιο
ότι θα πουν ναι.
</p>
<p class="indent">
Σκεφτόμαστε ακόμα μια αλλαγή σε αυτή την κατεύθυνση που θα λέει ότι
μια παραβίαση μπορεί να αυτοθεραπευτεί αν γίνεται από εσάς για πρώτη
φορά και διορθώσετε τις πρακτικές σας και μια ορισμένη χρονική περίοδος
παρέλθει. Ωστόσο πρέπει να είμαστε προσεκτκοί με αυτό, γιατί είναι
πολύ σημαντικό για την υποχρεωτική εφαρμογή της GPL ο προγραμματιστής
να μπορεί να παίρνει ένα προκαταρκτικό έγγραφο για ασφαλιστικά μέτρα
για να σταματήσει τη διανομή. Έτσι μελετάμε προσεκτικά τις συνθήκες
για να το κάνουμε αυτό στις διάφορες χώρες και αν μπορούμε να θέσουμε
ένα τέτοιο θεραπευτικό χαρακτηριστικό με έναν τρόπο που δεν θα ζημιώνει
την υποχρεωτική εφαρμογή της GPL, τότε μάλλον θα το κάνουμε.
</p>
<p>
[Time: 308 secs, δεύτερο μέρος]
</p>
<p>
<span id="patent-retaliation">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Περιορισμένη ανταπόδοση πατεντών]</span>
</p>
<p class="indent">
Μια άλλη μικρή αλλαγή είναι ένα περιορισμένο είδος ανταπόδοσης πατεντών.
Ανησυχούμε με τη χρήση πατεντών λογισμικού και σε ακόμη μία περίπτωση.
Υπάρχει μια κοινή πρακτική όπου παίρνετε ένα πρόγραμμα που καλύπτεται
από την GPL και το τροποποιείτε να κάνει ακριβώς αυτό που θέλετε και
το εκτελείτε. Και ίσως πείτε, θα το τρέξω ιδιωτικά και έτσι οποιοσδήποτε
μπορεί να το κάνει, είναι νόμιμο. Αλλά μας ανησυχεί ο κίνδυνος ότι η
εταιρία που το κάνει αυτό μπορεί να έχει μια πατέντα σε κάποια από τις
μεθόδους που εφαρμόστηκαν στις τροποποιήσεις και ίσως απειλήσει άλλους
με αγωγές για πατέντες αν προσπαθήσουν να κάνουν παρόμοιες τροποποιήσεις.
Έτσι εισάγουμε μια προσεκτικά σχεδιασμένη διάταξη η οποία σταματάει μια
τέτοια εταιρία να κάνει περαιτέρω τροποποιήσεις στο λογισμικό της γιατί
αν το κάνει θα σημαίνει ότι αυτό θα γίνει αδύνατο να συντηρηθεί και
αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη επιχειρηματική πρακτική.
</p>
<p>
<span id="dmca-eucd">(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)
[Ενότητα: Υπονομεύοντας τις DMCA και EUCD]</span>
</p>
<p class="indent">
Υπάρχει άλλη μια αλλαγή που αξίζει να αναφερθεί, νομίζω. Πρόκειται
για την ενότητα 3. Η ενότητα 3 σχεδιάστηκε για να αντεπιτεθεί
εναντίον νομοθεσιών όπου η κυβέρνηση υποστηρίζει τις συνωμοσίες
που περιορίζουν το κοινό. Περιέχει ένα μέρος το οποίο σχεδιάστηκε
να αντιμετωπίσει την Digital Millennium Copyright Act στις ΗΠΑ
και ένα άλλο μέρος το οποίο στοχεύει στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί
Πνευματικών Δικαιωμάτων. Αυτοί οι δύο νόμοι κάνουν πρακτικά το
ίδιο πράγμα, αλλά είναι διατυπωμένοι με διαφορετικούς τρόπους
και πρέπει να γίνουν αντικείμενο χειρισμού με διαφορετικούς
τρόπους. Η μέθοδος που θα δουλέψει για τις ΗΠΑ, δεν δουλεύει για
την Ευρώπη και με τον ίδιο τρόπο δεν προκαλεί ενόχληση εκεί, και
η μέθοδος που δουλεύει για την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί Πνευματικών
Δικαιωμάτων δεν δουλεύει για την DMCA των ΗΠΑ. Αν υπάρχει κάτι
που μπορούμε να κάνουμε για να το επεκτείνουμε αυτό σε ορισμένες
άλλες χώρες, θα χαρούμε να το κάνουμε, αν μπορούμε να είμαστε
βέβαιοι ότι δεν θα προκαλέσει πρόβλημα. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε
πρόβλημα σε κάποιο χώρο [ο Richard δείχνει] όταν βοηθάμε σε εκείνο
το χώρο.
</p>
<p class="indent">
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, πιστεύω, θα σας ζητήσω να κάνετε ερωτήσεις.
</p>
<p>
[Time: 578 secs]
</p>
<p id="q1">
(<a href="#menu">πίσω στο μενού</a>)<br />
<span style="font-weight: bold;">Q1</span>: Έχω δύο ερωτήσεις. Ποιες είναι
οι διαφορές ανάμεσα στον ορισμό του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και τον
ορισμό του Ελεύθερου Λογισμικού, με τους δικούς σας όρους;
</p>
<p class="indent">
<span style="font-weight: bold;">Richard Stallman</span>: Λοιπόν, πρώτα
από όλα, η κύρια διαφορά ανάμεσα στο κίνημα του Ελεύθερου Λογισμικού
και τη δραστηριότητα του λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι ότι ο ανοιχτός
κώδικας είναι ένα αναπτυξιακό υπόδειγμα και το Ελεύθερο Λογισμικό είναι
ένα κοινωνικό κίνημα. Ο όρος &quot;ανοιχτός κώδικας &quot; επινοήθηκε
για την αποφυγή υπόμνησης ζητημάτων δεοντολογίας. Συγκεκριμένα για τα
ηθικά ζητήματα τα οποία είναι το κέντρο του κινήματος του Ελεύθερου
Λογισμικού. Αγωνιζόμαστε για την ελευθερία για εμάς και για σας.
Κάνουμε καμπάνιες για κοινωνική αλληλεγγύη. Ελευθερία και κοινωνική
αλληλεγγύη είναι οι στόχοι μας. Αυτοί είναι οι στόχοι του κοινωνικού
μας κινήματος. Το ιδιοκτησιακό λογισμικό είναι φαύλο γιατί επιτίθεται
στην ελευθερία και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Όταν ένα πρόγραμμα είναι
ιδιοκτησιακό, αυτό σημαίνει ότι το κοινωνικό σύστημα της διανομής και
χρήσης του είναι αντιδεοντολογικό. Η ανάπτυξη ιδιοκτησιακού λογισμικού
βλάπτει την κοινωνία, της επιτίθεται. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα.
Ο στόχος μας είναι να διορθώσουμε, να εξαλείψουμε αυτό το κοινωνικό
πρόβλημα. Κατασκευάζουμε όλο το λογισμικό μας ελεύθερο, γιατί αυτός
είναι ο μόνος θεμιτός τρόπος έκδοσης λογισμικού και σκοπεύουμε να
αντικαταστήσουμε το ιδιοκτησιακό λογισμικό με Ελεύθερο Λογισμικό