Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

126 lines
2.8 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2009-01-01">
<version>1</version>
<head>
<title>Nyttårsforsett for 2009</title>
<link href="nyr/nyr.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<!--[if lte IE 7]><link href="nyr/iesucks.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><![endif]-->
</head>
<body>
<div class="toolbox">
<p><a href="http://pdfreaders.org/index.nb.html" target="_blank"><img src="http://pdfreaders.org/graphics/pdfreaders-freedom-72dpi.png" alt="pdfreaders.org" /></a></p>
<p><a href="nyr-2009.pdf">Last ned PDF-versjon (36 kb)</a></p>
</div>
<div id="frame">
<h1>2009, et nytt år</h1>
<div class="box g1">
<img class="imgleft noie" src="nyr/1g.png" alt="" />
<h2>Hva kan jeg gjøre for å forbedre ting for meg selv og andre?</h2>
</div>
<div id="story-column">
<div class="box g2">
<img class="imgright noie" src="nyr/2g.png" alt="" />
<p>
Kanskje kan jeg bli med de<br />
som jobber for frihet<br />
i den digitale tidsalderen
</p>
</div>
<div class="box g3">
<img class="imgleft noie" src="nyr/3g.png" alt="" />
<p>
… bidra med eget arbeid og egne<br />
erfaringer til fri programvare<br />
og dets verdier
</p>
</div>
<div class="box g4">
<img class="imgright noie" src="nyr/4g.png" alt="" />
<p>
… bli en del av et samband av<br />
frivillige som jobber for frihet<br />
og selvstendig kontroll av<br />
data og programvare
</p>
</div>
<div class="box g5">
<img class="imgleft noie" src="nyr/5g.png" alt="" />
<p>
… sammen med dem, for en verden<br />
med sosial rettferdighet, frihet<br />
og demokrati
</p>
</div>
<div class="box g6">
<img class="imgright noie" src="nyr/6g.png" alt="" />
<p>
… og bidra direkte til<br />
organisasjonen og<br />
dens aktiviteter hvis jeg vil.
</p>
</div>
<div class="box g7">
<img class="imgleft noie" src="nyr/7g.png" alt="" />
<p>
Jeg kan gjøre alt dette<br />
ved å bli med i FSFE Fellowship,<br />
eller hjelpe en venn med å bli med.
</p>
</div>
</div> <!-- /#story-column -->
<div id="inline-footer">
<div id="join">
<p><strong>Bli sterkere selv</strong> og <strong>hjelp andre</strong><br />
mot frihet i den digitale tidsalderen.</p>
<p><a href="https://my.fsfe.org/donate">Bli med i FSFEs Fellowship idag!</a></p>
</div>
<div id="logos">
<a href="https://my.fsfe.org/donate">
<img id="fsfelogo" src="nyr/logo1.png" alt="" /><br />
<img id="fellowshiplogo" src="nyr/logo2.png" alt="" />
</a>
</div>
</div> <!-- /#inline-footer -->
<a class="n" href="#top">To top</a>
</div> <!-- /#frame -->
</body>
</html>