Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

115 lines
8.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2015-03-04" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - Maart 2015</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief - Maart 2015</h1>
<h2>FSFE's antwoord op het EU-consult over patenten en standaardisatie</h2>
<p>We geloven dat niet-vrije standaarden en softwarepatenten barrières vormen voor het overgaan op
Vrije Software. Om van die barrières af te komen moeten we de publieke overheid helpen om dit ook te begrijpen.
Daarom hebben we afgelopen maand een antwoord gegeven op een consult over de interactie van standaarden en patenten van het Directoraat-Generaal van de Europese Unie voor de Interne Markt, de Industrie, Ondernemerschap en SME's.</p>
<p><a href="/news/2015/news-20150218-01.html">In ons antwoord</a> legden we de nadruk vooral op hoe softwarepatenten negatief van invloed zijn op competitie en innovatie in de softwaremarkt. We hebben ook de zogenaamde "eerlijk, redelijk en niet-discriminerende" ("fair, reasonable and non-discriminatory" of FRAND) licentietermen uitgelicht die in de praktijk een ernstige discriminatie vormen tegen Vrije Software. In veel segmenten van de softwaremarkt vormen deze programma's de belangrijkste competitie voor aanbod van niet-vrije aard. De FSFE beveelt aan dat standaardisatie-organisaties in plaats daarvan het succesvolle patentlicentiebeleid van W3C en andere lichamen implementeren en het restrictievrije licenseren van patenten die essentieel zijn voor standaarden verplichtstelt.</p>
<p>Als u ons wil helpen bij het promoten van Open Standaarden, neem dan alstublieft deel aan Document Vrijheidsdag van dit jaar (zie het Word Actief-item van deze maand aan het eind van de nieuwsbrief).</p>
<h2>Free Software als integraal onderdeel van Open Educatieve Hulpbronnen</h2>
<p>Hoe meer we klassieke educatieve omgevingen zien voorzien worden met computers, des te belangrijker
het wordt om een educatief systeem te worden dat iedere student leert om de controle te hebben over de eigen technologie. Voor de FSFE is de basis hiervoor Vrije Software.</p>
<p>Samen met andere partners in de “Bündnis Freie Bildung” (Vrije Educatieve Alliantie) publiceerden we een <a
href="/news/2015/news-20150210-01.html">positiebepaling over het maken en gebruiken van Open Educatieve Hulpbronnen ("Open Education Resources" of OER)</a>. De positiebepaling legt specifiek de nadruk op het maken en het gebruik van OER binnen het Duitse educatieve systeem. Het zal verplicht worden om educatieve hulpbronnen, inclusief software waarvoor met overheidsgeld is betaald, te publiceren onder vrije licenties. Verder eist de positiebepaling dat educatieve instituten de compatibiliteit met Vrije Software al tijdens de ontwikkeling of uitbreiding van hun IT-infrastructuur zouden moeten overwegen. Daarmee heeft het de visie om "alle educatieve hulpbronnen bruikbaar te hebben zonder juridische of technische barrières".</p>
<p>Als u meer wil weten over wat er is gebeurd op het gebied van educatie en de verbinding met Vrije Software, lees dan <a
href="https://blogs.fsfe.org/guido/2015/02/free-software-in-education-news-january/">het rapport van het Educatieteam van januari</a>.</p>
<h2>Wat gebeurde er op de “I love Free Software”-dag?</h2>
<p>Op 14 februari 2015 lieten mensen over de hele wereld hun liefde blijken voor hen die bijdragen aan Vrije Software. Het was het vijfde jaar dat we mensen vroegen om deel te nemen aan de “I Love Free Software”-dag. <a
href="/news/2015/news-20150303-01.html">Het rapport van dit jaar toont een verscheidenheid aan liefdesverklaringen die op deze dag plaatsvonden</a>, inclusief blogs, afbeeldingen, strips, gedichten en een #ilovefs Androidbibliotheek.</p>
<p>We willen iedereen bedanken die zij die bijdragen aan Vrije Software hebben gemotiveerd op deze “I love Free Software”-dag, en vragen iedereen om 14 februari op hun kalenders te markeren om de mensen te motiveren die ons in staat stellen om onze technologie te controleren.</p>
<h2>Iets geheel anders</h2>
<ul>
<li>Hannes Hauswedell van het Duitse team schreef een update over de situatie rond het veilig sturen van tekstberichten. De afgelopen maanden wilden Hannes en anderen de situatie verbeteren met Textsecure, dat helaas tot nu toe niet werkte. Dus veranderde Hannes van mening en <a
href="https://blogs.fsfe.org/h2/2015/02/23/secure-texting-part-ii/">beveelt hij nu kontalk aan</a>.</li>
<li>Fellow Cory Doctorow schreef een artikel in de Guardian waarin zij zich voorstelde hoe het eruit zou zien als <a
href="http://www.theguardian.com/technology/2015/feb/13/if-dishwashers-were-iphones">afwasmachines iPhones zouden zijn (“If dishwashers were iPhones”)</a>.</li>
<li>Christian Kalkhoff <a href="https://blogs.fsfe.org/softmetz/?p=53">rapporteerde over de groepsbijeenkomst van FSFE München in januari</a>. Om aankomende lokale bijeenkomsten dicht bij u te vinden bekijkt u <a
href="/events/events.html">onze evenementenpagina</a>.</li>
<li>De Fellowshipverkiezing voor een van de zetels in FSFE's Algemene Vergadering wordt gehouden tot 6 maart 2015. Alle duurzame leden zouden de steminstructies moeten hebben ontvangen waarmee te kiezen is tussen <a
href="https://wiki.fsfe.org/FellowshipElection_2015">Nicolas Dietrich, Max
Mehl en Felix Stegerman</a>. Als u nog niet hebt gestemd, doe het dan nu!</li>
<li>Uit de <a href="https://planet.fsfe.org">planet aggregatie</a>:</li>
<ul>
<li>Na de grote hoeveelheid rapportages dat Lenovo producten verzond met een vorm van adware die als Superfish bekendstaat, <a
href="https://blogs.fsfe.org/pboddie/?p=852">vraagt Paul Boddie wat de redenering van Lenovo is geweest</a>, en van wie zij hun geld in de toekomst willen.</li>
<li>Max Mehl is door een vriend gevraagd waarom hij “zoveel tijd investeert in de FSFE in plaats van meer energie te steken in andere organisaties die zich meer richten op privacy-onderwerpen.” <a
href="http://blog.mehl.mx/2015/in-the-end-freedom-is-what-matters/">In zijn blog</a> beantwoordt hij die vraag.</li>
<li><a
href="http://creative-destruction.me/2015/02/26/student-papers-reda-report-amendments-birthday-and-more/">Mirko
Böhm vatte zijn laatste weken samen</a>, inclusief waaraan hij werkte met zijn studenten, over wijzigingen aan Julia Reda's rapport, softwarepatenten en Qt-programmeren.</li>
<li>Daniel Pocock schreef over de derde verjaardag van Lumicall.</li>
<li>Christian Kallhoff rapporteert over <a
href="https://blogs.fsfe.org/softmetz/?p=60">zijn ervaring met het oplossen van een fout in Vrije Software</a>.</li>
<li>Nico Rikken schreef over <a
href="http://nicorikken.eu/blog/software-isnt-magic/">het begrijpen van software en waarom het geen magie is</a>, en over <a
href="http://nicorikken.eu/blog/ubuntu-calling-for-freedom/">de vrijheid die de Ubuntu-telefoon biedt</a>.</li>
</ul>
</ul>
<h2>Word actief: Maak deel uit van Document Vrijheidsdag 2015!</h2>
<p>Ieder jaar sinds 2008 vieren mensen die geven om een vrije informatiesamenleving <a href="http://documentfreedom.org">Document Vrijheidsdag</a> om het bewustzijn te vergroten over Open Standaarden. Ook dit jaar komen mensen over de hele wereld samen op 25 maart om te praten over de toegang tot communicatie, organiseren zij lokale publieke activiteiten, en vertellen zij in het algemeen over Open Standaarden op wel een dozijn verschillende manieren.</p>
<p>We bieden promotiematerialen in veel talen, en afbeeldingen die u kan remixen, delen en verbeteren om uw eigen evenement te publiceren. Als u een lokaal evenement organiseert, zouden we dankzij DFD's sponsoren uw lokale activiteiten of uw lokale printafdrukken financieel kunnen steunen. Kijk om inspiratie op te doen naar <a
href="http://documentfreedom.org/news/2014/news-20140424-01.html">wat andere groepen van Mexico tot Japan vorig jaar hebben gedaan</a>.</p>
<p><a href="http://documentfreedom.org/getinvolved.html">Deelnemen aan DFD 2015!</a></p>
<p>Met dank aan alle <a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellows</a> en
<a href="/donate/thankgnus.html">zakelijke donoren</a> die ons werk mogelijk maken,<br/>
<a href="/about/people/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="/">FSFE</a></p>
<!--/e-content-->
</body>
<sidebar promo="about-fsfe" />
<author id="kirschner" />
<date>
<original content="2015-03-04" />
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->