Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

25 lines
2.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Obțineți un program pentru citire PDF!</title>
 6. </head> <body>
 7. <h2>Obțineți un program liber pentru citire PDF!</h2>
 8. <p>Portable Document Format (PDF) este un format popular pentru publicarea documentelor și a textelor formatate. Acesta există în mai multe versiuni, unele calificându-se drept <a href="https://fsfe.org/freesoftware/standards/def.html">standarde deschise</a>, unele certificate <a href="http://www.iso.org">ISO</a> și unele protejate de <a href="https://fsfe.org/activities/swpat/background.html">brevete pentru programe</a>. Probabil că ați dori să promovați versiunile ce susțin standardele deschise, pentru că acestea garantează interoperabilitatea, concurența și oferă libera alegere. <a href="https://fsfe.org/freesoftware/standards/standards.html">Continuați lectura...</a></p>
 9. <p>Există mai multe programe pentru citire și scriere documente PDF. Toate cititoarele PDF din lista următoare sunt <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">programe libere</a>, ce vă respectă cele patru libertăți fundamentale, de a folosi, de a studia, de a împărtăși și a îmbunătăți. Aceste libertăți vă oferă controlul asupra calculatorului personal și vă ajută să vă protejați intimitatea. <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">Continuați lectura...</a></p>
 10. <readerlist/>
 11. <p>Există de asemenea și alte alternative proprietărești la cititorul Adobe PDF, însă ca și acesta, funcționalitatea lor este un secret comercial și nu vă respectă dreptul de a deține controlul asupra intimității și a datelor personale.</p>
 12. <p><a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Translation/PDFreadersTranslations">Ajutați-ne să traducem</a> interfața / paginile de descărcare ale cititorului vostru PDF favorit!</p>
 13. <div id="fn1" class="footnote">Trebuie menționat faptul că majoritatea sistemelor de operare libere pun la dispoziție sisteme de administrare a pachetelor și nu vă obligă să descărcați manual fișierele de pe pagina proiectului. Puteți găsi informații despre cum pot fi instalate aceste pachete pe pagina distribuitorului. Paginile pentru descărcare la care se face referire furnizează codul sursă, în cazul în care poate veți dori să construiți personal programul.
 14. </div>
 15. </body> </html>