Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

210 lines
12 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2014-12-09" type="newsletter">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>FSFE Nieuwsbrief - December 2014</title>
 6. </head>
 7. <body microformats="h-entry">
 8. <h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief – December 2014</h1>
 9. <h2>Meer vraag uit de EU-instituten</h2>
 10. <p>De nieuwe Europese Commissie bepaalt op dit moment
 11. de koers van het maken van haar beleid voor
 12. de komende vijf jaar. De FSFE heeft veelvuldig contact met de staf van
 13. de Commissie, die op dit moment
 14. open deuren ziet voor Vrije Software in Brussel. We willen ons ervan
 15. verzekeren dat we dit momentum gebruiken om veranderingen op het gebied
 16. van software-inkoop, standaardisatie en souverein beheer van apparaten
 17. te bewerkstelligen. Dus onze voorzitter Karsten Gerloff nam deel aan
 18. verschillende ontmoetingen.</p>
 19. <p>In november organiseerde het Europees Parlement (EP) een conferentie
 20. om leden van het parlement te informeren over de IT-diensten die voor
 21. hen beschikbaar zijn. Daarbinnen vond een paneldiscussie plaats onder
 22. leiding van Adina Valean, de nieuwe vice-president van het EP over ICT,
 23. met een bijdrage van Giancarlo Villela, de directeur van het
 24. IT-departement van het EP. Na de paneldiscussie kreeg Karsten de kans om
 25. <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/11/19/free-software-for-the-european-parliament-fsfe-comments-at-dg-itec-forum/">enkele korte opmerkingen te maken over de livestreams van de EU-instituten, DebianParl en vendor lock-in</a>.</p>
 26. <p>Begin december was Karsten opnieuw in het parlement, deze keer op een <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/12/04/workshop-on-open-standards-for-ict-procurement/">workshop
 27. over “Open Standaarden voor ICT-inkoop”</a>. De echte waarde van die
 28. evenementen ligt, als zo vaak, in de mensen die er waren. De workshop
 29. bood een mogelijkheid voor de kleine gemeenschap die opkomt voor het
 30. inkopen met Vrije Software en Open Standaarden de kans om elkaar te
 31. ontmoeten en nieuws te delen. Dus in de toekomst kunnen we samen met hen
 32. opkomen voor positieve veranderingen.</p>
 33. <h2>Er is geen cloud, dat zijn slechts de computers van anderen</h2>
 34. <p>Een ander evenement waar Karsten aan deelnam was de presentatie over
 35. het rapport over "cloud"-computers en interoperabiliteit door de in
 36. Brussel gevestigde lobby-organisatie ECIS's. Karsten documenteerde de
 37. ontmoeting in <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/11/14/some-common-sense-recommendations-on-cloudy-computing/">zijn blog "Some common-sense recommendations on cloudy computing”</a>.</p>
 38. <p>Slechts enkele dagen later arriveerden onze nieuwe <a href="https://blogs.fsfe.org/mk/new-stickers-and-leaflets-no-cloud-and-e-mail-self-defense/">“there
 39. is no cloud just other people's computers”-stickers op ons kantoor</a>.
 40. We ontvingen veel positieve feedback over de stickers en hebben ze nu toegevoegd aan onze <a href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">promotiepakketten</a>. We plannen meer artikelen met deze slogan klaar te hebben voor onze kraam op FOSDEM van 31 januari tot 1 februari in Brussel.</p>
 41. <h2>Vooruitgang met “e-mail self-defence” folders</h2>
 42. <p>Naast de nieuwe stickers kan u nu ook nieuwe folders bestellen, om de
 43. "e-mail zelfverdedigingsgids" van onze zusterorganisatie te promoten.
 44. We produceerden deze folder oorspronkelijk in het Duits voor de
 45. jaarlijkse "freedom not fear"-demonstratie in september in Berlijn. Na
 46. afloop <a href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">bestelden</a>
 47. vrijwilligers uit heel Duitsland ze om verder te verspreiden. Een
 48. bioscoop gaf bijvoorbeeld een folder aan iedereen die een kaartje kocht
 49. voor de Snowden-documentaire "Citizenfour". Tussentijds moesten we de
 50. Duitse versie voor een derde keer laten herdrukken en sinds eind
 51. november sturen we een Engelse versie aan Vrije Software-supporters in
 52. heel Europa.</p>
 53. <p>In de komende weken zullen onze <a href="/contribute/translators/translators.html">vertalers</a> en <a href="/contribute/designers/designers.html">ontwerpers</a>
 54. een Chinese, Nederlandse, Franse, Griekse, Italiaanse en een Spaanse
 55. versie gereedmaken. In 2015 willen we lokale Vrije Software-supporters
 56. in staat stellen om deze en andere folders te verspreiden in
 57. bibliotheken, universiteiten, scholen, bioscopen, bedrijven, restaurants
 58. en café's, winkels en andere locaties.</p>
 59. <h2>FSFE-vertalers: ze zijn geweldig</h2>
 60. <p>Dit brengt ons op een hoognodig bedankje. Gedurende de afgelopen 12
 61. maanden publiceerden wij de
 62. nieuwsbrief maandelijks. Twee edities waren geschreven door onze
 63. vrijwilliger Heiki "Repentinus" Ojasild, zodat uw redacteur van zijn
 64. vakantie kon genieten. Onze nieuwsbrief was gemiddeld in zes talen
 65. beschikbaar (tenminste vier talen, ten hoogste negen talen). We hadden
 66. nieuwsbrieven in het Albanees, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks,
 67. Italiaans, Portugees, Roemeens, Servisch en Spaans.</p>
 68. <p>Uw redacteur is er trots op om te werken in een team met zulke
 69. toegewijde vrijwilligers. Zij vertalen de nieuwsbrief, de bovengenoemde
 70. folders en ander FSFE-nieuws. Zij stellen meer mensen wereldwijd in
 71. staat om te lezen over Vrije Software in hun moedertaal en maken daarom
 72. een cruciaal deel uit van de FSFE. Dus uw redacteur zou graag ons <a href="/contribute/translators/translators.html">groeiende team vertalers</a> erg willen bedanken voor dit belangrijke werk.</p>
 73. <h2>Iets heel anders</h2>
 74. <ul>
 75. <li>Het jaar is bijna voorbij dus is het tijd voor rapportages. <a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/12/01/preview-what-fsfe-did-in-2014/">Onze voorzitter publiceerde een voortijdige vooruitbeschouwing over de dingen die we bereikten in 2014</a>
 76. op het gebied van ons werk over: inkoop in de publieke sector, het
 77. Vrije Software-pakt, verplichtgestelde routers, verbeterd
 78. informatiemateriaal, informeren over "betrouwbare computers" ("trusted
 79. computing") en "Veilig Opstarten ("Secure Boot"), het organiseren van
 80. Document Bevrijdingsdag ("Document Freedom Day"), het beantwoorden van
 81. juridische vragen en het deelnemen aan evenementen zoals workshops,
 82. paneldiscussies of het organiseren van kramen.</li>
 83. <li>In de laatste nieuwsbrief vroegen we u om te helpen met de FixMyDocuments-campagne. Met de steun die wij ontvingen hebben we nu <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/110097">een
 84. lijst samengesteld met meer dan 15.000 bewerkbare documenten van
 85. Europese instituten die niet beschikbaar zijn in het Open Document
 86. Formaat</a>.</li>
 87. <li>WhatsApp nam een veilige end-to-end-encryptiemethode over die
 88. ontwikkeld is voor de Vrije Software-toepassing TextSecure. Torsten
 89. Grote bekijkt <a href="http://blog.grobox.de/2014/whatsapp-end-to-end-encryption-federation/">wat
 90. dat betekent voor Vrije Software</a>.</li>
 91. <li>Lokale evenementen: FSFE had een <a href="https://blogs.fsfe.org/flx/2014/11/11/t-dose-2/">kraam op T-Dose in Nederland</a>.
 92. Onze Nederlandse Fellows organiseerden samen de kraam, Kevin Keijzer
 93. hield een praatje over "Discriminatie van Vrije Software(-gebruikers) in
 94. educatie", Maurice Verheesen sprak over "Digitale souvereiniteit voor
 95. Europa" en Felix Stegerman sprak over <a href="https://blogs.fsfe.org/flx/2014/11/09/my-t-dose-talk-the-internet-of-things-opportunities-and-dangers/">de mogelijkheden en gevaren van het “Internet of Things”</a>. Daarnaast organiseerde onze groep in Berlijn een <a href="https://blogs.fsfe.org/majestyx/2014/11/12/fiffkon-2014-leak/">kraam op de FiFFkon</a> op de Technische Universiteit Berlijn.</li>
 96. <li>Guido publiceerde een samenvatting van <a href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/11/free-software-in-education-news-october-2/">wat er gebeurde op het gebied van educatie in Europa in oktober</a>.</li>
 97. <li>De Franse Fellow Alexandre Keledjian publiceerde <a href="https://github.com/dervishe-/f-droid-web/wiki">F-Droid-Web, een eenvoudige en licht van gewicht zijnde web-interface voor de F-Droid server</a>.
 98. Het biedt een eenvoudige manier om een nieuwe software-bron toe te
 99. voegen aan uw mobiele telefoon met gebruik van qr-codes, en de F-Droid
 100. catalogus is hiermee door te zoeken op naam, categorie, samenvatting,
 101. licentietype en beschrijving.</li>
 102. <li>Uit de <a href="https://planet.fsfe.org">planet
 103. aggregatie</a>:</li>
 104. <ul>
 105. <li><a href="http://creative-destruction.me/2014/12/04/fsfe-needs-your-support-for-2015/">Mirko
 106. Böhm, Fellow van de FSFE en lid van de KDE-gemeenschap, schreef over waarom u het werk van de FSFE zou moeten steunen</a>,
 107. en dat is in zijn woorden: om de vrijheden (om software te gebruiken,
 108. te bestuderen, verder te verspreiden en te verbeteren) te beschermen,
 109. uit te leggen en te organiseren.</li>
 110. <li>Daniel Pocock vraagt zich af of Amnesty aan slachtoffers van spionage een vals gevoel van veiligheid geeft. Zijn blog biedt een briefsjabloon om aan Amnesty te sturen.</li>
 111. <li>“EOMA68” is een open elektronische interfacestandaard, ontworpen om
 112. te steunen bij de ontwikkeling van kleine computerapparaten. Nico Rikken
 113. schreef over <a href="http://nicorikken.eu/blog/why-eoma68-will-advance-both-free-software-and-free-hardware/">waarom
 114. EOMA68 zowel Vrije Software als vrije hardware zal verbeteren</a>.</li>
 115. <li>Mario Fux legt uit hoe u <a href="https://blogs.fsfe.org/mario/?p=257">als niet-ontwikkelaar kan bijdragen aan KDE</a>.</li>
 116. <li>Daarnaast hadden we enig technisch uitleg op de planet, inclusief: Kevin
 117. Keijzer die rapporteert over <a href="https://blogs.fsfe.org/the_unconventional/2014/11/16/installing-ubuntu-without-proprietary-software/">zijn ervaring om te proberen om Ubuntu zonder niet-vrije software te installeren.</a>.</li>
 118. <li>Hannes Hauswedell die schreef over <a href="https://blogs.fsfe.org/h2/2014/11/04/encrypting-crons-daily-mail/">hoe cron's dagelijkse e-mail op FreeBSD te versleutelen</a>.
 119. Zijn uitleg betreft FreeBSD in het bijzonder, maar hij is "er zeker van
 120. dat alle GNU-gebruikers de noodzakelijke veranderingen zullen
 121. begrijpen".</li>
 122. <li>Mirko Böhm bescchrijft <a href="http://creative-destruction.me/2014/11/13/configure-your-gaming-mouse-on-linux/">hoe u een muis voor speldoeleinden op GNU/Linux kan aanpassen op een manier zodat u met de machine kan werken en spelen</a>.</li>
 123. <li>En Max Mehl die nu zijn eigen Git-versie in de lucht houdt (een gedecentraleerd versiebeheersysteem) en hij biedt een <a href="http://blog.mehl.mx/2014/sharing-is-caring-my-git-instance/">script om alle meta-data uit PDF-bestanden in een map te verwijderen</a>.</li>
 124. </ul>
 125. </ul>
 126. <h2>Word actief: ontvang een smartcard en steun ons</h2>
 127. <p>Volgens jaar zullen we er harder dan ooit aan werken om
 128. softwarevrijheid in het weefsel van onze samenleving te weven. Om ons in
 129. staat te stellen ons werk met de Europese Commissie te intensiveren, om
 130. meer mensen kennis te laten nemen van Vrije Software, en om verder te
 131. gaan met ons overige werk <a href="/news/2014/news-20141203-01.html">hebben we nog steeds €190.000,- nodig voor 2015</a>.</p>
 132. <p>Voor een individu is de beste manier om het werk van de FSFE financieel te steunen <a href="https://my.fsfe.org/donate">het worden van een Fellow (een duurzaam lid van de FSFE)</a>. Alle Fellowship-bijdragen komen ons werk aan een vrije samenleving direct ten goede.</p>
 133. <p>Fellows ontvangen een state-of-the-art Fellowship-smartcard die,
 134. samen met de gratis GnuPG-encryptiesoftware en een kaartlezer, gebruikt
 135. kan worden om e-mails te ondertekenen en te versleutelen, om veilig in
 136. te loggen op een computer vanuit een mogelijk onveilige machine met
 137. gebruik van SSH, of om de encryptiesleutels van de harde schijf van de
 138. gebruiker op te slaan. Omdat de encryptiesleutel op de kaart zelf word
 139. opgeslagen is het bijna onmogelijk om deze te stelen.</p>
 140. <p>Dank aan alle <a href="/contribute/contribute.html">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">Fellows</a> en
 141. <a href="/donate/thankgnus.html">zakelijke donoren</a> die ons werk mogelijk maken,<br/>
 142. <a href="/about/people/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="/">FSFE</a></p>
 143. <!--/e-content-->
 144. </body>
 145. <sidebar promo="about-fsfe"><!--
 146. <h3>FSFE News</h3>
 147. <ul>
 148. <li><a href="/news/">Press Releases</a></li>
 149. <li><a href="/news/newsletter.html">Newsletters Archive</a></li>
 150. <li><a href="/events/">Upcoming Events</a></li>
 151. <li><a href="https://planet.fsfe.org/">Planet Blogs</a></li>
 152. <li><a href="/contact/community.html">Free Software Discussions</a></li>
 153. </ul>
 154. --></sidebar>
 155. <author id="kirschner"/>
 156. <date>
 157. <original content="2014-12-08"/>
 158. </date>
 159. <followup>donate</followup>
 160. <tags>
 161. <tag key="newsletter">nieuwsbrief</tag>
 162. </tags>
 163. <translator>André Ockers</translator>
 164. </html>
 165. <!--
 166. Local Variables: ***
 167. mode: xml ***
 168. End: ***
 169. -->